Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Befolkningsprognos Ale kommun 2011-2016 Foto: Bodil Johansson Stephan Berglund Heléne Grynfarb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Befolkningsprognos Ale kommun 2011-2016 Foto: Bodil Johansson Stephan Berglund Heléne Grynfarb."— Presentationens avskrift:

1 Befolkningsprognos Ale kommun Foto: Bodil Johansson Stephan Berglund Heléne Grynfarb

2 Vad baseras prognosen på? •Planerad bostadsbyggnation •Genomförd byggnation på 80 % •Framskrivningsparametrar Utjämnade snittvärden Fruktsamhetstal - Dödlighet - Inflyttning - Utflyttning

3 Planerad bostadsbyggnation för Ale kommun •Möjliggör en utbyggnad på cirka 295 bostäder/år i snitt •1766 bostäder totalt

4 Bostadsförsörjningsprogram för Ale kommun

5 Framskrivningsparametrar Fruktsamhetstal

6 Framskrivningsparametrar Dödsrisker

7 Framskrivningsparametrar Inflyttningsandelar

8 Framskrivningsparametrar Utflyttningsrisker

9 Befolkningsprognos invånare

10 Prognosjämförelse 2010/2011

11

12 Befolkningsprognos Delområdesredovisning

13 Delområdeskarta

14 SurteCircleTower KeillersDamm Danskavägen Videgårds-vägen Beräknade inflyttningsdatum enligt bostadsförsörjningsprogrammet invånare

15 BohusSkårdalSkans Skolvägen Skårdals- vägen Beräknade inflyttningsdatum enligt bostadsförsörjningsprogrammet invånare Skårdal 1:70

16 NödingeBackaområdet Ale Höjd Nödinge 1:31 & Södra Backa Beräknade inflyttningsdatum enligt bostadsförsörjningsprogrammet NorraKlöverstigen invånare Ale Torg 2015-

17 NolKärrvägen Brandsbobergen2016- Beräknade inflyttningsdatum enligt bostadsförsörjningsprogrammet + 93 invånare

18 AlaforsSjövallav./Rishedsv Furulund Beräknade inflyttningsdatum enligt bostadsförsörjningsprogrammet Solgården invånare

19 ÄlvängenVikadamm Kronogården & Svenstorp Beräknade inflyttningsdatum enligt bostadsförsörjningsprogrammet Emylund & Änggatan invånare

20 Skepplanda Skönningared 7:5 och 7: Vadbacka2016- Beräknade inflyttningsdatum enligt bostadsförsörjningsprogrammet invånare Prästgården Skönningared 6:15 och 7:9 Bärs Lid

21 Starrkärr, Kilanda & Ryd Starrkärr 1:3, hästby Beräknade inflyttningsdatum enligt bostadsförsörjningsprogrammet Starrkärr 3: invånare

22 Alvhem Ramstorp 3: Beräknade inflyttningsdatum enligt bostadsförsörjningsprogrammet + 67 invånare Alvhem 1:29 Golfby

23 Hålanda - 62 invånare

24 Befolkningsutveckling Befolkningsprognos framskrivningsprognos Prognos Framskrivningsprognos

25 Befolkningsutveckling Befolkningsprognos framskrivningsprognos Prognos Framskrivningsprognos

26 Befolkningsprognos Ålder Förskolan +192 invånare

27 Befolkningsprognos Ålder Förskolan +220 invånare

28 Befolkningsprognos åringar - Delredovisad +28 invånare

29 Befolkningsprognos Ålder Lågstadiet +181 invånare

30 Befolkningsprognos Ålder Mellanstadiet +177 invånare

31 Befolkningsprognos Ålder Högstadiet +32 invånare

32 Befolkningsprognos Ålder Grundskola +390 invånare

33 Befolkningsprognos Ålder Gymnasiet -98 invånare

34 Befolkningsprognos Ålder invånare

35 Befolkningsprognos Sammanställning åldrarna invånare

36 Befolkningsprognos Sammanställning åldrarna invånare

37 Befolkningsprognos Sammanställning åldrarna invånare


Ladda ner ppt "Befolkningsprognos Ale kommun 2011-2016 Foto: Bodil Johansson Stephan Berglund Heléne Grynfarb."

Liknande presentationer


Google-annonser