Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FFI´s tekniska råd Intressegrupp systemleverantörer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FFI´s tekniska råd Intressegrupp systemleverantörer"— Presentationens avskrift:

1 FFI´s tekniska råd Intressegrupp systemleverantörer
Certifiering av system enligt FI2xml Bo Tyrefors

2 Agenda Beskrivning av FI2s förslag till certifiering
Genomgång av integrationsprojekt som borde ha en FI2-standard. Fastställande av grupp/deltagare detaljreglering av certifieringsförfarande för olika systemklasser. Nästa möte

3 Organisation Föreningens styrelse Marknads- grupp Tekniska kommittén
Utbildning Arbets-grupper System- leverantörer Konsulter Intressegrupper Etc.

4 Hur blir man medlem i intressegruppen?
Medlem i föreningen Systemleverantör Upphandlare (konsulter/beställare)

5 FI2xml ur beställarens perspektiv!
Ett obrutet informationsflöde från projektidé via förvaltningsfasen till rivning av byggnadsverket. Flera informationssystem kan samverka och utbyta information förutsatt de alla följer standarden. Samverkande data mellan system som hanterar såväl ekonomi, administration som tekniska frågor. Förenklad möjlighet att utlokalisera valda delar av den IT-baserade verksamheten. Större möjlighet att få tillgång till dagsfärsk information. Effektivare upphandling av informationssystem. Kostnadseffektivare IT-installationer. Enkelt att överföra fastighetsrelaterad information vid köp och försäljning av fastigheter

6 FI2 är ett gemensamt språk
Hej hop Issues Resolution Database ifc FI2xml Hej hopp Förenklar kommunikation mellan system och människor.

7 Exempel på termer i FI2-språket
Entity Element Description Fysisk resurs FI23DPROPERTYSPACE A space within a property other than a three-dimensional property which has both horizontal and vertical boundaries FI23DPROPSPACE_GUID Global Unique Identifier for entity (UUID) FI23DPROPSPACE_ID Root Identity Field FI23DPROPSPACE_SYSID Secondary System ID for Identity FI23DPROPSPACE_CLASS Classification of entity FI23DPROPSPACE_ATTRIBUTE Attribute Structure for entity FI23DPROPSPACE_DOCUMENT Generinc Document Link for entity FI23DPROPSPACE_PROCESS Generinc Process Link for item FI23DPROPSPACE_APPAREA Tag for additional information, not definied in this standard FI23DPROPSPACE_HEIGHT Height FI23DPROPSPACE_CENTRALCOORDY Central coordinate Y FI23DPROPSPACE_CENTRALCOORDX Central coordinate X FI23DPROPSPACE_AREA Area

8 FI2 informationsmodeller
FI2 totala informationsmodell har redovisats som sju integrerade delmodeller. Avtal Mål Intressent Resurs Fysisk resurs Programarbete Dokument Figur 1 Exempel på FI2 delmodell (avtal)

9 Certifieringsförfarande
Utbildning Terminologi Teknologi Informationsinventering Dokumentation Hantering av FI2xml-meddelanden Klassificering av system Två certifieringsnivåer

10 Certifieringsförfarande Utbildning
Företag som önskar certifiera datasystem skall kunna påvisa att utbildningsprogram finns rörande FI2-standard. Föreningen erbjuder en grundläggande utbildning som omfattar genomgång och studier av det utbildningsmaterial som föreningen har utarbetat.

11 Certifieringsförfarande Terminologi
Tillsammans med föreningen dokumenteras systemets överensstämmelse med FI2´s informationsmodell.

12 Certifieringsförfarande Teknologi
Certifiering skall påvisa att teknisk lösning finns för kommunikation med FI2xml (sända, ta emot). Genomgång och kontroll mot en systemkonfiguration (FI2´s demohus) med leverantörens system.

13 Certifieringsförfarande Informationsinventering
Leverantören skall ha en god kännedom om den informationsmodell som utarbetats av föreningen och har dokumenterat hur FI2´s datamodell representeras i applikationens datamodell.

14 Certifieringsförfarande Dokumentation
Certifiering dokumenteras enligt anvisningar från FFI.

15 Certifieringsförfarande Specifika FI2xml-meddelanden
Inventering och dokumentation av de FI2XML-meddelanden som leverantörens system kan hantera.

16 Certifieringsförfarande System klassificeras
Process System Delsystem Normala kontorssystem 1. Kontorsautomationssystem 1.1 Ordbehandlingsprogram 1.2 Kalkylprogram 1.3 Bildpresentationsprogram 1.4 Tidplaneringsprogram 1.5 E-postprogram Generella process- och projektrelaterade system 2. System för hantering, lagring. och spridning av textdokument, ritningar och bild 2.1 Dokumenthantering, diarieföring, ärendehantering 2.2 Elektroniska arkiv som behandlar, arkiverar och sprider dokument och ritningar 2.3 Elektroniskt ritningsarkiv 3. System för hantering av projekt, tid- och uppdragsredovisning 3.1 Projektplaneringssystem 3.2 Projektredovisningssystem 3.3 Projekthistorikkostnader 3.4 Tid- och uppdragsredovisningssystem 4. System för hantering av ritningsinformation, CAD, rasterformat 4.1 CAD-ritad information – avancerad nivå och mellannivå 4.2 Automatvektoriserad ritningsinformation 4.3 Rastrerad ritningsinformation 5. System för hantering av den operativa verksamhetens ekonomiska händelser 5.1 Redovisning 5.2 Budgetering 5.3 Likviditetsplanering 5.4 Kundreskontra 5.5 Leverantörsreskontra 5.6 Anläggnings- och inventarieredovisning 5.7 Beställningar, inköp 5.8 Projekt (del av)

17 Certifieringsförfarande Vilken information berör ex vis ett uh-planeringssystem?

18 Certifieringsalternativ 1 (Nivå 1)
Datamodell Applikationens datamodell skall innehålla av FI2 fastställda obligatoriska fält, relationer och nycklar för respektive applikationstyp Den kommunikation som förekommer skall kunna ske i enlighet med FI2 meddelandemodell och skall kunna hantera för viss applikationstyp fastställda grundläggande meddelanden.

19 Certifiering av system Nivå 1
Systemleverantör System A System B System C FI2xml-fil Systemleverantör FI2xml- bearbetning System D System E System F FI2xml- bearbetning

20 Certifieringsalternativ 2 (Nivå 2)
Krav för nivå 1 skall uppfyllas. Realtidskommunikation (dialogbaserad) mellan nivå 2-certifierade applikationer. Information som hanteras av den certifierade applikationen skall kunna lagras i en annan applikations databas. Information som hanteras av en annan applikation skall kunna lagras i den certifierade applikationen. Information lagrad i annan certifierad applikation skall även kunna visas (ej lagring) i certifierad applikation och vise versa. Certifierad applikation skall omfatta en dokumenterad rutin för angivande av adresser till annans applikations databas.

21 Certifiering av system Nivå 2
Internet Systemleverantör FI2xml-meddelande System A System B System C FI2xml- bearbetning FI2xml-meddelande Systemleverantör FI2xml-meddelande FI2xml-meddelande System D System E System F FI2xml- bearbetning

22 Principer Dokumentation av obligatoriskt informationsinnehåll

23 Exempel metod


Ladda ner ppt "FFI´s tekniska råd Intressegrupp systemleverantörer"

Liknande presentationer


Google-annonser