Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningen för Förvaltningsinformation FFI´s tekniska råd Intressegrupp systemleverantörer Certifiering av system enligt FI2xml Bo Tyrefors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningen för Förvaltningsinformation FFI´s tekniska råd Intressegrupp systemleverantörer Certifiering av system enligt FI2xml Bo Tyrefors."— Presentationens avskrift:

1 Föreningen för Förvaltningsinformation FFI´s tekniska råd Intressegrupp systemleverantörer Certifiering av system enligt FI2xml Bo Tyrefors

2 Föreningen för Förvaltningsinformation Agenda •Beskrivning av FI2s förslag till certifiering •Genomgång av integrationsprojekt som borde ha en FI2-standard. •Fastställande av grupp/deltagare detaljreglering av certifieringsförfarande för olika systemklasser. •Nästa möte

3 Föreningen för Förvaltningsinformation Organisation Föreningens styrelse Tekniska kommittén System- leverantörer Konsulter Marknads- grupp Utbildning Arbets- grupper Intressegrupper Etc.

4 Föreningen för Förvaltningsinformation Hur blir man medlem i intressegruppen? •Medlem i föreningen •Systemleverantör •Upphandlare (konsulter/beställare)

5 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2xml ur beställarens perspektiv! •Ett obrutet informationsflöde från projektidé via förvaltningsfasen till rivning av byggnadsverket. •Flera informationssystem kan samverka och utbyta information förutsatt de alla följer standarden. •Samverkande data mellan system som hanterar såväl ekonomi, administration som tekniska frågor. •Förenklad möjlighet att utlokalisera valda delar av den IT- baserade verksamheten. •Större möjlighet att få tillgång till dagsfärsk information. •Effektivare upphandling av informationssystem. •Kostnadseffektivare IT-installationer. •Enkelt att överföra fastighetsrelaterad information vid köp och försäljning av fastigheter

6 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2 är ett gemensamt språk Hej hop Issues Resolution Database ifc FI2xml   FI2xml Förenklar kommunikation mellan system och människor.

7 Föreningen för Förvaltningsinformation Exempel på termer i FI2-språket EntityElementDescription Fysisk resurs FI23DPROPERTYSPACEA space within a property other than a three-dimensional property which has both horizontal and vertical boundaries FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_GUIDGlobal Unique Identifier for entity (UUID) FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_IDRoot Identity Field FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_SYSIDSecondary System ID for Identity FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_CLASSClassification of entity FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_ATTRIBUTEAttribute Structure for entity FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_DOCUMENTGenerinc Document Link for entity FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_PROCESSGenerinc Process Link for item FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_APPAREATag for additional information, not definied in this standard FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_HEIGHTHeight FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_CENTRALCOORDYCentral coordinate Y FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_CENTRALCOORDXCentral coordinate X FI23DPROPERTYSPACEFI23DPROPSPACE_AREAArea

8 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2 informationsmodeller Figur 1 Exempel på FI2 delmodell (avtal) FI2 totala informationsmodell har redovisats som sju integrerade delmodeller. •Avtal  Mål  Intressent  Resurs  Fysisk resurs  Programarbete  Dokument

9 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifieringsförfarande •Utbildning •Terminologi •Teknologi •Informationsinventering •Dokumentation •Hantering av FI2xml-meddelanden •Klassificering av system •Två certifieringsnivåer

10 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifieringsförfarande Utbildning •Företag som önskar certifiera datasystem skall kunna påvisa att utbildningsprogram finns rörande FI2- standard. •Föreningen erbjuder en grundläggande utbildning som omfattar genomgång och studier av det utbildningsmaterial som föreningen har utarbetat.

11 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifieringsförfarande Terminologi •Tillsammans med föreningen dokumenteras systemets överensstämmelse med FI2´s informationsmodell.

12 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifieringsförfarande Teknologi •Certifiering skall påvisa att teknisk lösning finns för kommunikation med FI2xml (sända, ta emot). •Genomgång och kontroll mot en systemkonfiguration (FI2´s demohus) med leverantörens system.

13 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifieringsförfarande Informationsinventering •Leverantören skall ha en god kännedom om den informationsmodell som utarbetats av föreningen och har dokumenterat hur FI2´s datamodell representeras i applikationens datamodell.

14 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifieringsförfarande Dokumentation •Certifiering dokumenteras enligt anvisningar från FFI.

15 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifieringsförfarande Specifika FI2xml-meddelanden •Inventering och dokumentation av de FI2XML-meddelanden som leverantörens system kan hantera.

16 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifieringsförfarande System klassificeras ProcessSystemDelsystem Normala kontorssystem1. Kontorsautomationssystem1.1 Ordbehandlingsprogram 1.2 Kalkylprogram 1.3 Bildpresentationsprogram 1.4 Tidplaneringsprogram 1.5 E-postprogram Generella process- och projektrelaterade system 2. System för hantering, lagring. och spridning av textdokument, ritningar och bild 2.1 Dokumenthantering, diarieföring, ärendehantering 2.2 Elektroniska arkiv som behandlar, arkiverar och sprider dokument och ritningar 2.3 Elektroniskt ritningsarkiv 3. System för hantering av projekt, tid- och uppdragsredovisning 3.1 Projektplaneringssystem 3.2 Projektredovisningssystem 3.3 Projekthistorikkostnader 3.4 Tid- och uppdragsredovisningssystem 4. System för hantering av ritningsinformation, CAD, rasterformat 4.1 CAD-ritad information – avancerad nivå och mellannivå 4.2 Automatvektoriserad ritningsinformation 4.3 Rastrerad ritningsinformation 5. System för hantering av den operativa verksamhetens ekonomiska händelser 5.1 Redovisning 5.2 Budgetering 5.3 Likviditetsplanering 5.4 Kundreskontra 5.5 Leverantörsreskontra 5.6 Anläggnings- och inventarieredovisning 5.7 Beställningar, inköp 5.8 Projekt (del av)

17 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifieringsförfarande Vilken information berör ex vis ett uh-planeringssystem?

18 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifieringsalternativ 1 (Nivå 1) Datamodell •Applikationens datamodell skall innehålla av FI2 fastställda obligatoriska fält, relationer och nycklar för respektive applikationstyp •Den kommunikation som förekommer skall kunna ske i enlighet med FI2 meddelandemodell och skall kunna hantera för viss applikationstyp fastställda grundläggande meddelanden.

19 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifiering av system Nivå 1 System D System E System F FI2xml- bearbetning FI2xml- bearbetning Systemleverantör System A System B System C FI2xml- bearbetning FI2xml- bearbetning FI2xml-fil

20 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifieringsalternativ 2 (Nivå 2) •Krav för nivå 1 skall uppfyllas. •Realtidskommunikation (dialogbaserad) mellan nivå 2- certifierade applikationer. •Information som hanteras av den certifierade applikationen skall kunna lagras i en annan applikations databas. •Information som hanteras av en annan applikation skall kunna lagras i den certifierade applikationen. •Information lagrad i annan certifierad applikation skall även kunna visas (ej lagring) i certifierad applikation och vise versa. •Certifierad applikation skall omfatta en dokumenterad rutin för angivande av adresser till annans applikations databas.

21 Föreningen för Förvaltningsinformation Certifiering av system Nivå 2 Internet FI2xml- meddelande System D System E System F FI2xml- bearbetning FI2xml- bearbetning Systemleverantör FI2xml- meddelande System A System B System C FI2xml- bearbetning FI2xml- bearbetning FI2xml- meddelande

22 Föreningen för Förvaltningsinformation Principer Dokumentation av obligatoriskt informationsinnehåll

23 Föreningen för Förvaltningsinformation Exempel metod


Ladda ner ppt "Föreningen för Förvaltningsinformation FFI´s tekniska råd Intressegrupp systemleverantörer Certifiering av system enligt FI2xml Bo Tyrefors."

Liknande presentationer


Google-annonser