Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional Innovativ GIS- och E- tjänstsamverkan Samarbetsprojekt mellan 5 kommuner I Västernorrland. Beslut från Tillväxtverket för stöd från regionala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional Innovativ GIS- och E- tjänstsamverkan Samarbetsprojekt mellan 5 kommuner I Västernorrland. Beslut från Tillväxtverket för stöd från regionala."— Presentationens avskrift:

1 Regional Innovativ GIS- och E- tjänstsamverkan Samarbetsprojekt mellan 5 kommuner I Västernorrland. Beslut från Tillväxtverket för stöd från regionala utvecklingsfonden. Projektstart i januari 2011 Projekttid 20110101-20131231 1

2 Innehåll Introduktion till Standard för detaljplan sid 4-13 - utgångspunkt, användningsfall - syfte - avgränsningar - omfattning - hur Varför tittar RIGES på standarden? sid 14-14 Vad har RIGES handlat upp? sid 16-18 2

3 •För en viss fastighet kan medborgaren få veta vad denne får bygga/göra på sin fastighet SIS TK 501 - Användningsfall Ja Nej 3

4 Användning av kvartersmark Bostäder. Friliggande bostadshus i en våning, ej vind, ej källare. Endast en lägenhet per tomt eller arrendelott. Högsta byggnadshöjd 3 m. Taket ska ges en lutning på max 27 grader. B5B5 4

5 Användning och Utformning Bostäder Endast friliggande hus Högsta antal våningar Vind får ej inredas Källare får ej anordnas Högsta taklutning i grader Högsta byggnadshöjd i meter B Fril. I 27 5

6 Syfte standard Överföra data mellan IT-system som alla tolkat data på samma sätt och nyttja för annat än rita en plankarta – e-tjänster 6

7 Hur? •Anger vilka data för att beskriva en planbestämmelse •Förtydligande och formalisering hur en planbestämmelse (användning, egenskaper, administrativa) formuleras. •Krav på förhållande mellan olika planbestämmelser och hur det förhåller sig till olika geografiska områden. •I text för att hantera digitalt på ett sätt som inte tidigare varit nödvändigt. 7

8 Applikationsschemat är för programvaruleverantörer! 8

9 Varför tittar RIGES på standarden? Jo, vi måste göra informationen rätt i planen. Strukturera och kalla saker vad de är! Anpassa oss till vad det heter i standarden! Specificera det som avviker. Föra tillbaka avvikelser till SIS TK 501 (tekniska kommittén för planstandarden). För att få smarta e-tjänster!! E-tjänster för bygglov och fysisk samhällsplanering 9

10 Vi är först att tillämpa standarden!!!! • Vi gör en pilottest av standarden, version 1.0 • Vi kommer stöta på problem vi inte känner till. • Vårt ansvar att testa och ta fram förslag till TK 501 AG2 (Det finns programvaruleverantörer som hävdar att det inte finns efterfrågan. Vi skapat det!) 10

11 Planmosaik databas SIS standard Skiss ev. permanentlösning efter projektet för kommunernas Planavdelningar export import Planprogram 3 Kommun D Planprogram 1 Kommun A och B Planprogram 2 Kommun C E-tjänst Planprogram 4 Kommun E data export 11

12 Mer information www.harnosand.se/riges


Ladda ner ppt "Regional Innovativ GIS- och E- tjänstsamverkan Samarbetsprojekt mellan 5 kommuner I Västernorrland. Beslut från Tillväxtverket för stöd från regionala."

Liknande presentationer


Google-annonser