Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional Innovativ GIS- och E-tjänstsamverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional Innovativ GIS- och E-tjänstsamverkan"— Presentationens avskrift:

1 Regional Innovativ GIS- och E-tjänstsamverkan
Samarbetsprojekt mellan 5 kommuner I Västernorrland. Beslut från Tillväxtverket för stöd från regionala utvecklingsfonden. Projektstart i januari 2011 Projekttid

2 Innehåll Introduktion till Standard för detaljplan sid 4-13
- utgångspunkt, användningsfall - syfte - avgränsningar - omfattning - hur Varför tittar RIGES på standarden? sid 14-14 Vad har RIGES handlat upp? sid 16-18

3 SIS TK 501 - Användningsfall
För en viss fastighet kan medborgaren få veta vad denne får bygga/göra på sin fastighet Ja Nej

4 Användning av kvartersmark
B5 Bostäder. Friliggande bostadshus i en våning, ej vind, ej källare. Endast en lägenhet per tomt eller arrendelott. Högsta byggnadshöjd 3 m. Taket ska ges en lutning på max 27 grader.

5 Användning och Utformning
Bostäder Endast friliggande hus Högsta antal våningar Vind får ej inredas Källare får ej anordnas Högsta taklutning i grader Högsta byggnadshöjd i meter B Fril. I 27

6 Syfte standard Överföra data mellan IT-system som alla tolkat data på samma sätt och nyttja för annat än rita en plankarta – e-tjänster

7 Hur? Anger vilka data för att beskriva en planbestämmelse
Förtydligande och formalisering hur en planbestämmelse (användning, egenskaper, administrativa) formuleras. Krav på förhållande mellan olika planbestämmelser och hur det förhåller sig till olika geografiska områden. I text för att hantera digitalt på ett sätt som inte tidigare varit nödvändigt.

8 Applikationsschemat är för programvaruleverantörer!

9 Varför tittar RIGES på standarden?
Jo, vi måste göra informationen rätt i planen. Strukturera och kalla saker vad de är! Anpassa oss till vad det heter i standarden! Specificera det som avviker. Föra tillbaka avvikelser till SIS TK 501 (tekniska kommittén för planstandarden). För att få smarta e-tjänster!! E-tjänster för bygglov och fysisk samhällsplanering

10 Vi är först att tillämpa standarden!!!!
Vi gör en pilottest av standarden, version 1.0 Vi kommer stöta på problem vi inte känner till. Vårt ansvar att testa och ta fram förslag till TK 501 AG2 (Det finns programvaruleverantörer som hävdar att det inte finns efterfrågan. Vi skapat det!)

11 Skiss ev. permanentlösning efter projektet för kommunernas Planavdelningar
E-tjänst Planprogram 1 Kommun A och B export data Planprogram 2 Kommun C export data import Planmosaik databas SIS standard data Planprogram 3 Kommun D export Planprogram 4 Kommun E

12 Mer information


Ladda ner ppt "Regional Innovativ GIS- och E-tjänstsamverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser