Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PDA som förvärvsmetod på universitets- och högskolebibliotek

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PDA som förvärvsmetod på universitets- och högskolebibliotek"— Presentationens avskrift:

1 PDA som förvärvsmetod på universitets- och högskolebibliotek
Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek Karin Perols, Södertörns högskolebibliotek

2 Vad är PDA? PDA = Patron Driven Acquisition
Visa icke-ägda böcker i katalogen Fri browsningsperiod Möjlighet till lån eller köp automatiskt Betala bara för böcker som verkligen används

3 KB-projekt Uppsala, Malmö, Södertörn Februari – november 2012
Syfte: skapa ett kunskapsunderlag för att underlätta för bibliotek som vill starta med PDA

4 KB-projekt - genomförande
Samla erfarenheter Kartlägga leverantörer Dawson EBL Ebrary Ebsco Myilbrary Genomföra testperiod

5 KB-projekt - resultat Tidigare erfarenheter
Göteborgs universitet (EBL) Chalmers (Dawson) Mittuniversitetet (Dawson) Karlstads universitet (ebrary) Umeå universitet Jämförelsetabell av leverantörernas modeller

6 Snabbfakta om lärosätena
Malmö: många ämnen, ca FTE, PDA-budget :- Södertörn: många ämnen, ca FTE, PDA-budget :- Uppsala: två ämnesbibliotek; Ekonomikums och Ångströmsbiblioteket, ca FTE vardera, PDA-budget Ekonomikum :- och Ångström :-

7 Checklista inför start av PDA
PDA kräver mycket förberedelse Bygger på erfarenheter under testperioden

8 Mål med PDA Bättre samling Bättre service Ersätta manuella köp
Spara pengar Plan på lång sikt Man bör ha en långsiktig plan: i vilken omfattning man vill använda PDA och hur stor del av budgeten man kan avsätta. Tänk på vilka mål som är viktiga. Var ska fokus ligga?

9 Profil Ämne År Språk Förlag Nyckelord Klassifikation Nivå Pristak
Fundera över vilka typer av begränsningar biblioteket vill kunna göra. Finns det någon inställning som känns extra viktig?

10 PDA-funktionalitet Browsning Lån Mediated Antal lån/person/dag
Layout och informationstexter Flera konton Fundera på vilken PDA-modell och vilka PDA- inställningar som är extra viktiga och välj leverantör utifrån dessa behov

11 Utbud Nivå Typ av bok Förlag Uppdateringar av samlingen
Analysera utbudet hos leverantörerna för att se om det passar bibliotekets behov

12 Tillgängliggörande Synliggörande – lokal katalog, metasöksystem, nationell katalog MARC-poster Länkserver Access och autenticering Fundera över vilken teknisk lösning för tillgängliggörande som passar Försök i möjligaste mån att undvika inloggning på plattformens eget gränssnitt

13 Hantering av samlingen
Deduplicering Problem: olika ISBN från olika leverantörer Hantering av köpta titlar Uppdateringar Fundera på vilken metod för deduplicering som är mest effektiv. Var beredd på att vissa titlar inte kan dedupliceras Skapa ett strukturerat schema för hur ofta och av vem uppdateringar görs

14 Support och statistik Support
Vilka är bibliotekets önskemål och krav gällande support, till exempel uppstartshjälp, responstid, språk? Statistik Vilken statistik behövs? Undersök vilka rapporter leverantören kan tillhandahålla

15 Statistik från projektet

16 E-boksfunktionalitet
Plattform DRM Nedladdning Talsyntes Mobila gränssnitt Antal samtidiga användare Tänk på hur leverantörens plattform ser ut och på de funktioner och begränsningar som den har

17 Ekonomi Budget Prismodell Ekonomirapporter Fakturor Deposition
Hur stor budget vill och kan biblioteket avsätta? Hur ser leverantörens prismodell ut? Tillkommer någon ytterligare avgift, till exempel plattformsavgift?

18 Exempel från projektet - budget

19 Organisation Arbetsflöden Kompetens Förankring Samordning Utvärdering
Analysera hur PDA kommer att påverka arbetsflödet och identifiera eventuella flaskhalsar. Gör en analys över organisationens möjligheter och behov av samordning och kompetens

20 Slutsatser Ökade inköp via aggregatorer, sämre DRM
Testa PDA i konsortium? Fördelar med PDA Nackdelar med PDA Lära sig efterhand, vara beredd på förändringar! Rapporten finns på KB:s hemsida

21 Tack för oss! Karin Byström Karin.Bystrom@ub.uu.se
Karin Perols Ola Tengstam Tobias Johansson


Ladda ner ppt "PDA som förvärvsmetod på universitets- och högskolebibliotek"

Liknande presentationer


Google-annonser