Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek Karin Perols, Södertörns högskolebibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek Karin Perols, Södertörns högskolebibliotek."— Presentationens avskrift:

1 Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek Karin Perols, Södertörns högskolebibliotek

2  PDA = Patron Driven Acquisition  Visa icke-ägda böcker i katalogen  Fri browsningsperiod  Möjlighet till lån eller köp automatiskt  Betala bara för böcker som verkligen används

3  Uppsala, Malmö, Södertörn  Februari – november 2012  Syfte: skapa ett kunskapsunderlag för att underlätta för bibliotek som vill starta med PDA

4  Samla erfarenheter  Kartlägga leverantörer ◦ Dawson ◦ EBL ◦ Ebrary ◦ Ebsco ◦ Myilbrary  Genomföra testperiod

5  Tidigare erfarenheter ◦ Göteborgs universitet (EBL) ◦ Chalmers (Dawson) ◦ Mittuniversitetet (Dawson) ◦ Karlstads universitet (ebrary) ◦ Umeå universitet  Jämförelsetabell av leverantörernas modeller

6  Malmö: många ämnen, ca 13 000 FTE, PDA-budget 150 000:-  Södertörn: många ämnen, ca 8 500 FTE, PDA-budget 100 000:-  Uppsala: två ämnesbibliotek; Ekonomikums och Ångströmsbiblioteket, ca 6 000 FTE vardera, PDA-budget Ekonomikum 28 000:- och Ångström 68 000:-

7  PDA kräver mycket förberedelse  Bygger på erfarenheter under testperioden

8  Bättre samling  Bättre service  Ersätta manuella köp  Spara pengar  Plan på lång sikt  Man bör ha en långsiktig plan: i vilken omfattning man vill använda PDA och hur stor del av budgeten man kan avsätta.  Tänk på vilka mål som är viktiga. Var ska fokus ligga?

9  Ämne  År  Språk  Förlag  Nyckelord  Klassifikation  Nivå  Pristak  Fundera över vilka typer av begränsningar biblioteket vill kunna göra. Finns det någon inställning som känns extra viktig?

10  Browsning  Lån  Mediated  Antal lån/person/dag  Layout och informationstexter  Flera konton  Fundera på vilken PDA-modell och vilka PDA- inställningar som är extra viktiga och välj leverantör utifrån dessa behov

11  Nivå  Typ av bok  Förlag  Uppdateringar av samlingen  Analysera utbudet hos leverantörerna för att se om det passar bibliotekets behov

12  Synliggörande – lokal katalog, metasöksystem, nationell katalog  MARC-poster  Länkserver  Access och autenticering  Fundera över vilken teknisk lösning för tillgängliggörande som passar  Försök i möjligaste mån att undvika inloggning på plattformens eget gränssnitt

13  Deduplicering  Problem: olika ISBN från olika leverantörer  Hantering av köpta titlar  Uppdateringar  Fundera på vilken metod för deduplicering som är mest effektiv. Var beredd på att vissa titlar inte kan dedupliceras  Skapa ett strukturerat schema för hur ofta och av vem uppdateringar görs

14  Support  Vilka är bibliotekets önskemål och krav gällande support, till exempel uppstartshjälp, responstid, språk?  Statistik  Vilken statistik behövs?  Undersök vilka rapporter leverantören kan tillhandahålla

15

16  Plattform  DRM  Nedladdning  Talsyntes  Mobila gränssnitt  Antal samtidiga användare  Tänk på hur leverantörens plattform ser ut och på de funktioner och begränsningar som den har

17  Budget  Prismodell  Ekonomirapporter  Fakturor  Deposition  Hur stor budget vill och kan biblioteket avsätta?  Hur ser leverantörens prismodell ut? Tillkommer någon ytterligare avgift, till exempel plattformsavgift?

18

19  Arbetsflöden  Kompetens  Förankring  Samordning  Utvärdering  Analysera hur PDA kommer att påverka arbetsflödet och identifiera eventuella flaskhalsar. Gör en analys över organisationens möjligheter och behov av samordning och kompetens

20  Ökade inköp via aggregatorer, sämre DRM  Testa PDA i konsortium?  Fördelar med PDA  Nackdelar med PDA  Lära sig efterhand, vara beredd på förändringar!  Rapporten finns på KB:s hemsidaKB:s hemsida

21  Karin Byström Karin.Bystrom@ub.uu.se Karin.Bystrom@ub.uu.se  Karin Perols karin.perols@sh.se karin.perols@sh.se  Ola Tengstam ola.tengstam@mah.se ola.tengstam@mah.se  Tobias Johansson tobias.johansson@mah.se tobias.johansson@mah.se


Ladda ner ppt "Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek Karin Perols, Södertörns högskolebibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser