Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvärv i förändring – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvärv i förändring – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 Förvärv i förändring – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek Oslo 2014-04-02

2 Innehåll ● Bakgrund till omorganisationen av förvärvet ● Arbetet med att bygga upp en ny avdelning för medieresursförvärv ● Huvuddragen i SUB:s mediepolicy ● Konsekvenser av omorganisationen av förvärv - möjligheter och utmaningar ● Tid för ev. frågor 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

3 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

4 Vision 2014 - 2017 Biblioteket tillhandahåller snabba, innovativa och relevanta tjänster inom vetenskaplig kommunikation som bidrar till Stockholms universitets forskning och undervisning i världsklass. 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

5 Strategiska mål Bibliotekets infrastruktur och organisation stöder användarna att hitta relevanta resurser 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek Biblioteket ger användarna snabb åtkomst till informationsresurser Biblioteket bidrar till öppna nationella och internationellt gångbara infrastrukturella lösningar för vetenskaplig kommunikation Stockholms universitet har sammanhållna och väl fungerande tjänster för publiceringsstödet

6 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

7 Uppdrag Samordna och integrera tryckt och elektroniskt förvärv Elektronisk version framför tryckt Ämnesövergripande arbetssätt och mindre personberoende Användarnas efterfrågan och behov styr vad som köps Resurs- och kostnadseffektivt 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

8 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

9 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

10 Ny avdelning, nya arbetsuppgifter och nytt sätt att arbeta ● Alla medarbetare sökte till avdelningen! ● Skapa rutiner, samordna arbetsflöden inom och mellan avdelningar, skapa checklistor och riktlinjer ● Transparent och dokumenterad verksamhet ● Ämnesövergripande arbetssätt och personoberoende ● Kompetensutveckling och kunskapsöverföring ● Skapa nya och rensa upp gamla arbetsflöden ● Rekrytera ny kompetens 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

11 I kölvattnet av nya förvärvet • Integrera enheternas tryckta förvärv och registrering • Förenkla förvärvsbudgetstrukturen • Förändra registreringspassen • Samordna fjärrinlåneförfrågningar och inköpsförslag • Se över det svenska plikt förvärvet • Se över möjligheterna till flytande bestånd • Ökad behovs- och relevansstyrd utvärdering vid förnyelse • Utvärdera våra PDA-modeller • Reaktioner från användare 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

12 Vad innebär nya mediepolicyn för användarna? ● Vi tillhandahåller tjänster för snabb tillgång till efterfrågade medieresurser ● Vi väljer i första hand elektronisk version ● Användarnas behov och efterfrågan avgör i mycket högre grad vad vi köper och behåller ● Vi bevakar inte beställningar eller förlagsutgivning ● Delvis flexibelt bestånd SUB mediepolicy och medieplan www.sub.su.seSUB mediepolicy och medieplan 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

13 Förvärvskanaler Inköpsförslag •Fjärrlåneinförfrågningar och kurslitteraturlistor PDA-modeller •Ämnespaket/arkivköp 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

14 ● Biblioteket har inte tillräckliga resurser för att bevaka SU:s samtliga ämnen ● Relevanta medieresurser hittas inte enbart i bibliotekskatalogen ● Vi köper inte medieresurser för troliga nutida eller framtida behov ● Användarna är experterna och vet vad de behöver, när de behöver det ● PDA-modeller från förlag – ersätter delvis bibliotekets tidigare ämnesbevakning 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek Varför efterfrågestyrt?

15 ● Snabb åtkomst ● Tillgängligt för flera samtidiga användare (oftast) ● Tillgängligt över hela campus och via proxy hemifrån ● Lätt att uppdatera och sprida ● Sparar hyllutrymme, hyllarbete, bokvård ● Miljövänligt – sparar papper och transport 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek Varför elektroniskt?

16 Möjligheter och utmaningar • Mycket kompetensutveckling • Möjlighet att påverka och delta i något nytt • Intensivt arbete på kort tid • Alla tycker inte att förändringarna är bra • Pågår mycket samtidigt på SUB – omorganisation och ombyggnation • Reaktioner att bemöta 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek Bild hämtad från Britannica Image Quest

17 Avslutningsvis 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek Snabb, innovativ och relevant! ● Vara modig och prestigelös ● Vara delaktig och ta ansvar ● Våga göra ”fel” och göra om ● Vänta ut – det tar tid! Bild hämtad från Britannica Image Quest

18 Tack för uppmärksamheten! Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek sabina.anderberg@sub.su.se sabina.anderberg@sub.su.se

19 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

20 2014-04-02 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek


Ladda ner ppt "Förvärv i förändring – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser