Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvärv i förändring – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvärv i förändring – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB"— Presentationens avskrift:

1 Förvärv i förändring – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB
Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek Oslo

2 Innehåll Bakgrund till omorganisationen av förvärvet
Arbetet med att bygga upp en ny avdelning för medieresursförvärv Huvuddragen i SUB:s mediepolicy Konsekvenser av omorganisationen av förvärv - möjligheter och utmaningar Tid för ev. frågor / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

3 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

4 Vision Biblioteket tillhandahåller snabba, innovativa och relevanta tjänster inom vetenskaplig kommunikation som bidrar till Stockholms universitets forskning och undervisning i världsklass. / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

5 Bibliotekets infrastruktur och organisation stöder användarna att hitta relevanta resurser
Biblioteket bidrar till öppna nationella och internationellt gångbara infrastrukturella lösningar för vetenskaplig kommunikation Biblioteket ger användarna snabb åtkomst till informationsresurser Stockholms universitet har sammanhållna och väl fungerande tjänster för publiceringsstödet Strategiska mål / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

6 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

7 Uppdrag Samordna och integrera tryckt och elektroniskt förvärv
Elektronisk version framför tryckt Ämnesövergripande arbetssätt och mindre personberoende Användarnas efterfrågan och behov styr vad som köps Resurs- och kostnadseffektivt / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

8 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

9 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

10 Ny avdelning, nya arbetsuppgifter och nytt sätt att arbeta
Alla medarbetare sökte till avdelningen! Skapa rutiner, samordna arbetsflöden inom och mellan avdelningar, skapa checklistor och riktlinjer Transparent och dokumenterad verksamhet Ämnesövergripande arbetssätt och personoberoende Kompetensutveckling och kunskapsöverföring Skapa nya och rensa upp gamla arbetsflöden Rekrytera ny kompetens / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

11 I kölvattnet av nya förvärvet
Integrera enheternas tryckta förvärv och registrering Förenkla förvärvsbudgetstrukturen Förändra registreringspassen Samordna fjärrinlåneförfrågningar och inköpsförslag Se över det svenska plikt förvärvet Se över möjligheterna till flytande bestånd Ökad behovs- och relevansstyrd utvärdering vid förnyelse Utvärdera våra PDA-modeller Reaktioner från användare / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

12 Vad innebär nya mediepolicyn för användarna?
Vi tillhandahåller tjänster för snabb tillgång till efterfrågade medieresurser Vi väljer i första hand elektronisk version Användarnas behov och efterfrågan avgör i mycket högre grad vad vi köper och behåller Vi bevakar inte beställningar eller förlagsutgivning Delvis flexibelt bestånd SUB mediepolicy och medieplan / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

13 Inköpsförslag Förvärvskanaler PDA-modeller
Fjärrlåneinförfrågningar och kurslitteraturlistor PDA-modeller Ämnespaket/arkivköp / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

14 Varför efterfrågestyrt?
Biblioteket har inte tillräckliga resurser för att bevaka SU:s samtliga ämnen Relevanta medieresurser hittas inte enbart i bibliotekskatalogen Vi köper inte medieresurser för troliga nutida eller framtida behov Användarna är experterna och vet vad de behöver, när de behöver det PDA-modeller från förlag – ersätter delvis bibliotekets tidigare ämnesbevakning / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

15 Varför elektroniskt? Snabb åtkomst
Tillgängligt för flera samtidiga användare (oftast) Tillgängligt över hela campus och via proxy hemifrån Lätt att uppdatera och sprida Sparar hyllutrymme, hyllarbete, bokvård Miljövänligt – sparar papper och transport / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

16 Möjligheter och utmaningar
Mycket kompetensutveckling Möjlighet att påverka och delta i något nytt Intensivt arbete på kort tid Alla tycker inte att förändringarna är bra Pågår mycket samtidigt på SUB – omorganisation och ombyggnation Reaktioner att bemöta Bild hämtad från Britannica Image Quest / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

17 Avslutningsvis Snabb, innovativ och relevant!
Vara modig och prestigelös Vara delaktig och ta ansvar Våga göra ”fel” och göra om Vänta ut – det tar tid! Bild hämtad från Britannica Image Quest / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

18 Tack för uppmärksamheten!
Sabina Anderberg, Avdelningschef Avdelningen för media, Stockholms universitetsbibliotek

19 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek

20 / Sabina Anderberg, Stockholms universitetsbibliotek


Ladda ner ppt "Förvärv i förändring – omorganisation av medieresursförvärvet vid SUB"

Liknande presentationer


Google-annonser