Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Open Access vid svenska högskolor – samverkan, framgång och utmaningar Det digitala specialbiblioteket 11 februari 2009 Aina Svensson Uppsala universitetsbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Open Access vid svenska högskolor – samverkan, framgång och utmaningar Det digitala specialbiblioteket 11 februari 2009 Aina Svensson Uppsala universitetsbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 Open Access vid svenska högskolor – samverkan, framgång och utmaningar Det digitala specialbiblioteket 11 februari 2009 Aina Svensson Uppsala universitetsbibliotek

2 Hur det började? En snabb resa... E-publicering kommer igång, 1996- Fria programvaror (Eprints, Dspace) och egenutveckling (DiVA), ca 2000- Krav att redovisa lärosätets publikationer (ej fulltext), 2003- Nya krav, fortsatt utveckling, öka publicering (vetenskapliga artiklar).

3 Idag? 33 lärosäten med e-publicering De flesta har öppna arkiv med möjlighet till e- publicering och bibliografisk redovisning! DiVA (20) Dspace (4) Eprints (1) Pure (1) Olika egenutvecklade system (5) Webbsida/bibliotekskatalog (2)

4 Syfte? Ökad synlighet och spridning. Bredd – tillgängliggöra alla publikationstyper och forskningsämnen. En samlad ingång för publikationer från lärosätet. Underlag för årsredovisning och utvärdering. Långtidslagring och säker åtkomst.

5 Vad publiceras i fulltext? 1. Avhandlingar 2. Uppsatser/examensarbeten 3. Rapporter 21 lärosäten med beslut för e-publicering! Däremot - vetenskapliga artiklar publiceras i väldigt liten utsträckning.

6 Varför publicera i ett öppet arkiv? Webbstatistik från DiVA Uppsala Innehåll ca 4000 avhandlingar i fulltext: Nedladdningar totalt: 972 330 Sökväg? Google etc. 70 % Från? USA toppar, sen Sverige, Europa

7 10 i topp avhandlingar Från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet (2006) 1. Stadsgrundningar och planförändringar - svensk stadsplandering 1521-1721 av Nils Ahlberg 55 000 nedladdningar per år 2. Lilium martagon L. - krolliljans introduktion och tidiga historia i Sverige intill år 1795 - i en europeisk liljekontext av Kjell Lundquist 40 000 nedladdningar 10. Kor och människor - nötkreatursskötsel och besättningsstorlekar på torp och herrgårdar 1850-1914 10 000 nedladdningar (även utgiven på Gidlunds förlag)  Mycket höga besöksiffror och dessutom ökad efterfrågan på tryckt utgåva.

8 Vetenskapliga artiklar Vad säger förlagen? De flesta förlag tillåter att en forskare lägger ut en kopia av en artikel i ett öppet arkiv, vanligen mot vissa villkor:  författarversion, ej förlagsversion  6 eller 12 månaders embargo Förlagens policy finns samlade i SHERPA/ROMEO http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php

9 Samverkan Nationell samverkan inom Open Access och e-publicering genom olika projekt! Kungliga biblioteket (KB): SVEP-projektet, 2003-2005 OpenAccess.se, 2006-2009 Några exempel...

10 Uppsök – Nationell söktjänst för studentuppsatser 48 016 uppsatser

11 SwePub - Söktjänst för svenska forskningspublikationer Via LIBRIS, hösten 2009

12 Open Access information Texter PPT Flyers Video Fritt att ladda ner och använda!

13 Nytt forum för forskningsbibliotek SUHF – Sveriges universitets och högskoleförbund (42 st)  Forum för Bibliotekschefer vid SUHF (2006-)  Arbetsgruppen för Högskolans elektroniska publicering (start 2007, slutrapport april 2009). Uppdrag: Göra kartläggning av svensk e-publicering och ge rekommendationer och förslag till samordning.

14 Nationellt nätverk Epublicering.se  för alla e-publicerare! DiVA, Dspace, Eprints, Pure, Eget Diskussionsforum Utbyte av erfarenheter Kompetensutveckling i form av möten/workshops

15

16

17 Open Access i DiVA - parallellpublicerad artikel

18 TACK! Aina Svensson aina.svensson@ub.uu.se EPC, Uppsala universitetsbibliotek


Ladda ner ppt "Open Access vid svenska högskolor – samverkan, framgång och utmaningar Det digitala specialbiblioteket 11 februari 2009 Aina Svensson Uppsala universitetsbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser