Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Presentation av fria publiceringssystem Konferens om solidarisk e-publicering! Aina Svensson, SLU-biblioteken,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Presentation av fria publiceringssystem Konferens om solidarisk e-publicering! Aina Svensson, SLU-biblioteken,"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges lantbruksuniversitet Presentation av fria publiceringssystem Konferens om solidarisk e-publicering! Aina Svensson, SLU-biblioteken, 9 november EPrints vid SLU

2 Sveriges lantbruksuniversitet Innehåll •Presentation och bakgrund •Översikt över publiceringsverktyg •EPrints publiceringsverktyg •Tillämpning av EPrints vid SLU - Epsilon

3 Sveriges lantbruksuniversitet Vad är SLU...

4 Sveriges lantbruksuniversitet SLU - Sveriges lantbruksuniversitet •Mat, Djur, Skog, Land, Stad Jordbruk, skogsbruk, livsmedel, miljövård, kretsloppssystem, veterinärmedicin och bioteknologi. •3430 helårsstudenter 3000 anställda 770 forskarstuderande

5 Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Sverige Huvudorter är Umeå, Uppsala, Skara och Alnarp

6 Sveriges lantbruksuniversitet SLU-biblioteken •Alnarpsbiblioteket - Alnarp •Hernquistbiblioteket - Skara •Ultunabiblioteket - Uppsala •Skogsbiblioteket – Umeå •Ansvarsbibliotek för ämnesområdena: - lantbruk - skogsbruk - veterinärmedicin - miljövård

7 Sveriges lantbruksuniversitet Publikationer •Artiklar •Avhandlingar •Böcker, bokkapitel •Examensarbeten •Faktablad •Konferensbidrag •Rapporter

8 Sveriges lantbruksuniversitet Översikt över publiceringsverktyg...

9 Sveriges lantbruksuniversitet A Guide to Institutional Repository Software v 3.0 Open Society Institute. August Archimede - ARNO - CDSware - DSpace - Eprints - Fedora - i-Tor - MyCoRe - OPUS - Greenstone

10 Sveriges lantbruksuniversitet A Guide to Institutional Repository Software v 3.0 Open Society Institute. August Archimede - ARNO - CDSware - DSpace - Eprints - Fedora - i-Tor - MyCoRe - OPUS - Greenstone

11 Svep - översikt över publiceringsverktyg

12 Fria programvaror vid svenska högskolor: DSpace och EPrints

13 Sveriges lantbruksuniversitet EPrints...

14 Sveriges lantbruksuniversitet Vad är EPrints? Olika betydelser och olika skrivsätt Eprint eprints e-print e-prints EPrints = Programvara för elektronisk publicering. = Elektroniskt publicerad vetenskaplig publikation

15 Sveriges lantbruksuniversitet Om EPrints programvara Var? Utvecklat vid University of Southampton, UK. När? Första versionen: år Senaste versionen: EPrints betaversion 3.0, Okt 2006 Varför? För att vem som helst ska kunna skapa öppna arkiv, snabbt, lätt och gratis. Idag? Närmare 200 arkiv runt om i världen.

16 Lunds universitet SLU Högskolan KristianstadHandelshögskolan Göteborg EPrints i Sverige SICS - Swedish Institute of Computer Science

17

18 Sveriges lantbruksuniversitet För installation av EPrints... - Operativsystem: UNIX/Linux - Programmeringsspråk: Perl - Databasprogramvara: MySQL

19 Sveriges lantbruksuniversitet EPrints styrka... - enkelt att sätta upp - flexibelt att anpassa - många användare - support och stöd

20 Sveriges lantbruksuniversitet Tillämpning av EPrints vid SLU...

21 EPrints vid SLU = Epsilon Examensarbeten Avhandlingar

22 Epsilon öppet arkiv – övriga publikationstyper December 2006 Svensk och engelsk version

23 Sveriges lantbruksuniversitet Från inmatning till publicering Hur går det till?

24 Sveriges lantbruksuniversitet Inmatning ”User Area” Redigering ”Editorial Review” Publicerat ”Repository” Från inmatning till publicering: Bibliotekarie Student eller annan ansvarig Publikation i pdf-format

25 Sveriges lantbruksuniversitet Inmatning ”User Area” Redigering ”Editorial Review” Publicerat ”Repository” Från inmatning till publicering: Bibliotekarie Student eller annan ansvarig Publikation i pdf-format

26 Sveriges lantbruksuniversitet Inmatning 1.Registrera och logga in. 2.Fyll i uppgifter om publikationen i ett webbformulär. 3.Ladda upp pdf-filen.

27 Registrera dig

28 Klicka på länk Bekräfta lösenord

29 Logga in

30 Öppna webbformulär

31 Webbformulär för bibliografisk data

32 Forts. webbformulär

33 Avtal för publicering i webbformuläret

34 Lägga till dokument

35 Välj filformat

36 Hämta och ladda upp fil

37 Kontrollera inmatning

38 Skicka in – ”deposit”

39 Sveriges lantbruksuniversitet Inmatning ”User Area” Redigering ”Editorial Review” Publicerat ”Repository” Från inmatning till publicering: Bibliotekarie Student eller annan ansvarig Publikation i pdf-format Mail skickas till respektive bibliotekarie i Alnarp, Umeå, Ultuna.

40 Hämta dokument för redigering

41 Redigering

42 Öppna författarens formulär

43 Bibliotekariens fält

44 Publicera!

45 Sveriges lantbruksuniversitet Inmatning ”User Area” Redigering ”Editorial Review” Publicerat ”Repository” Publicerat arbete! Bibliotekarie Student eller annan ansvarig Publikation i pdf-format Möjligt att få när nytt arbete publicerats!

46 Publicerat examensarbete Länk till fulltext

47 Publicerad avhandling

48 Bläddra på: - författare - institution - år - program

49 Utökat sökformulär - ”utanför” EPrints

50 Sveriges lantbruksuniversitet Metadata för examensarbeten •Författare •Födelseår •Utbildningsprogram •Poäng •Titeluppgifter •Språk •Sidantal •Fakultet •Institution •Utgivare •Publikationsort, -år •Abstract •Fria ämnesord •Serieuppgifter, volym •ISSN/ISBN •Institutionskod •Uppsatstyp Fylls i av författare:Fylls i av bibliotekarie:

51 Sveriges lantbruksuniversitet Metadata för avhandlingar •Författare •Födelseår •Avhandlingstyp •Institution •Titeluppgifter •Språk •Sidantal •Serieuppgift, volym •ISSN/ISBN •Publikationsort, -år •Abstract •Fria ämnesord •Ref. till bifogade artiklar •Antal artiklar •Institutionskod •Agrovoc ämnesord Fylls i av författare:Fylls i av bibliotekarie:

52 Sveriges lantbruksuniversitet Epsilon/ EPrints Libris Lukas SLU:s inst. webbsidor Uppsök Söktjänster på internet Spridningsvägar från Epsilon: Nationella bibliotekskatalogen SLU-bibliotekets katalog Examensarbeten och uppsatser i fulltext Google scholar, OAister, etc.

53 Sveriges lantbruksuniversitet 10 mest efterfrågade examensarbeten okt 2005–sept Malmberg Albertsson/Jeppson Danielsson Sjöberg Bager Blohmé Linde Strage Fransson Liman

54 Sveriges lantbruksuniversitet Nils Ahlberg Kjell Lundquist Nilsson Kersti B. Borivoj Sarapatka Pia Werndrup Gunilla Åkesson-Nilsson Daniel Lundberg John B. Githiori Johanna Sjöberg Carin Israelsson 10 mest efterfrågade avhandlingar oktober 2005 – september 2006

55 Sveriges lantbruksuniversitet Våra erfarenheter av Eprints •Enkelt och flexibelt •Går att göra egna anpassningar •Funktioner som vi saknat har utlovats i nästa version så... Vi ser fram emot EPrints 3!


Ladda ner ppt "Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Presentation av fria publiceringssystem Konferens om solidarisk e-publicering! Aina Svensson, SLU-biblioteken,"

Liknande presentationer


Google-annonser