Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library Bibliometri och forskningsutvärdering Doktorandkurs,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library Bibliometri och forskningsutvärdering Doktorandkurs,"— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library karin.henning@ub.gu.se Bibliometri och forskningsutvärdering Doktorandkurs, SA 2011-04-01

2 www.gu.se Introduktion till bibliometri teori, data, citeringsanalys Indikatorer för forskningsutvärdering Nationella fördelningssystem

3 www.gu.se Vad är bibliometri? "Bibliometrics can be defined as the quantification of bibliographic information for use in analysis “ E. GARFIELD, M, V. MALIN, H. SMALL

4 www.gu.se Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering

5 www.gu.se

6

7 Mest frekventa samarbetsländer SA (2006-2010), andel per inst

8 www.gu.se Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift etc - publiceringsmönster Titel, Abstract, Keywords – ämnesanalyser

9 www.gu.se Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift etc - publiceringsmönster Titel, Abstract, Keywords – ämnesanalyser År

10 www.gu.se Antal publikationer inom ”hållbar utveckling”

11 www.gu.se Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift etc - publiceringsmönster Titel, Abstract, Keywords – ämnesanalyser År Referenser - citeringsanalyser

12 www.gu.se Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …)

13 www.gu.se Publikationer / forskande personal 2009 ( bok, kapitel, refereegranskad artikel, forskningsöversikt)

14 www.gu.se Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (citeringar, antal publikationer I högkvalitativa publiceringskanaler, …)

15 www.gu.se Vad menas med en referens/citering? Garfield: Tillkännage pionjärer Tillkännage relaterad forskning Identifiera metoder, utrustning etc Ge bakgrund Korrigera egna tidigare resultat Korrigera andras arbete Kritisera tidigare arbete Backa upp tidigare publikationer Visa på framtida arbeten Visa på opublicerat material Impact Efterfrågan Kvalitet?

16 www.gu.se Bibliometri

17 www.gu.se http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map205_ver5.pdf

18 www.gu.se Citation rate of different fields (source: VR)

19 www.gu.se Indikatorer för utvärdering Produktion (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (antal citeringar, antal publikationer i högkvalitativa publiceringskanaler, …) Excellens (fältnormerad citering, andel top5% citerade publikationer,)

20 www.gu.se Fältnormerad citering CPP (cites per publication) _____________ FCS (Field Citation Score) världsmedel för specifikt fält, år och artikeltyp för specifikt fält ’

21 www.gu.se Fältnormerad citering (”crown indicator”) Oncology Letter 2003 CPP (cites per publication) 10 _____________ ________ FCS (Field Citation Score) 10 world average for a specific field, year and article type CPP/FCS 1

22 www.gu.se Fältnormerad citering (”crown indicator”) Oncology Letter 2003 Nursing Review 2004 CPP (cites per publication) 10 20 _____________ ________ ________ FCS (Field Citation Score) 10 40 world average for a specific field, year and article type CPP/FCS 1 0,5

23 www.gu.se SA RED10

24 www.gu.se Indikatorer för utvärdering Produktion (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (antal citeringar, antal publikationer I högkvalitativa publiceringskanaler, …) Excellens (andel top% citerade publikationer, fältnormerad citering) Samarbeten (nätverksanalyser utifrån sampubliceringar) Internationalisering (andel internationella publikationer) Tvärvetenskaplighet (andel publikationer med författare från andra fält)

25 www.gu.se Medelsfördelning och bibliometri

26 www.gu.se Publikationer i Web of Science (WoS) identifieras för varje universitet/högskola Antal publikationer och antal citeringar normaliseras och multipliceras till en publikationsindikator (normalprod forskare * fältnormerad medelcitering) Externa medel används som en andra indikator med lika vikt. ”Svenska modellen” (2009-)

27 www.gu.se Andel per lärosäte, bibliometriska indikatorn (> 1 %)

28 www.gu.se ”Norska modellen” (2004-) Vissa publikationer (böcker, artiklar, bokkapitel) registreras av forskaren i en nationell databas En kvalitetsindikator ger extra utdelning för publikationer i högkvalitativa publikationskanaler (förlag, tidskrift). Kanalernas nivå bestäms av peers PublikationstypNivå 1Nivå 2 Artikel13 Bokkapitel0,71 Bok58

29 www.gu.se Prestation och inte tradition - men inte potential? Komplement peer review Dolda mönster Incitament (forskningspolitik)

30 www.gu.se http://www.ub.gu.se/info/bibliometri bibliometri@ub.gu.se


Ladda ner ppt "Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library Bibliometri och forskningsutvärdering Doktorandkurs,"

Liknande presentationer


Google-annonser