Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi 22 november 2010 Karin Henning Göteborgs universitetsbibliotek Digitala tjänster, Bibliometrifunktionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi 22 november 2010 Karin Henning Göteborgs universitetsbibliotek Digitala tjänster, Bibliometrifunktionen."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi 22 november 2010 Karin Henning Göteborgs universitetsbibliotek Digitala tjänster, Bibliometrifunktionen Publikationspoäng enligt den norska bibliometriska modellen

2 www.gu.se Medelsfördelning och bibliometri

3 www.gu.se Nytt nationellt system (cit + publ i WoS) Regeringen GU Handels Kulturgeografi o ekonomisk geografi Företagsekonomi etc Samfak Global studier Statsvetenskap etc Natfak etc Geovetenskaper Kemi etc LUKI etc

4 www.gu.se Nationell bibliometrisk indikator (fr om 2009) Baseras Web of Science Normerat antal publikationer och normerat antal citeringar Indikator utgörs av produkten av dessa värden NI = P(norm) * C(norm) Används tillsammans med externa medel för att fördela direkta medel (nya resurser + 10 % omfördelning av basanslagen)

5 www.gu.se Regeringen GU Handels Kulturegeografi o ekonomisk geografi Företagsekonomi etc Sam fak Global studier Statsvetenskap etc Natfak etc Geovetenskaper Kemi etc LUKI etc Nytt nationellt system (cit, publ) GU-system (antal publ i GUP)

6 www.gu.se GU:s egna bibliometrisystem (t om 2011?) Antal fraktionerade publikationer räknas och viktas Data summeras på fakultet för fyra år och ger underlag tillsammans med externa medel för fördelning av fakultetsmedlen (ca 10%) PublikationstypPoäng Artikel, refereegranskad1 Artikel, forskningsöversikt1 Bok5 Kapitel0,7

7 www.gu.se Nytt förslag UB har tillsammans med fakulteterna utrett ett nytt bibliometriskt system för fördelning till fakulteterna baserat även på kvalitet. Enligt förslaget ska varje fakultet skapa sitt eget system, som passar respektive fakultet. Fördelningen från universitetet ska sedan spegla varje fakultets enskilda utveckling från föregående år utifrån dess specifika system.

8 www.gu.se Nytt nationellt system (cit, publ) GU-system (antal publ i GUP) ”Brute force” ” Norska”

9 www.gu.se ”Norska modellen” Publiceringsaktivitet Publiceringsmönster olika vetenskapliga discipliner UHR – Universitets- och Högskolerådet http://www.uhr.no/forskning/publiseringsutvalget/ Vetenskaplig publicering

10 www.gu.se

11 Publiceringskanalen Omöjligt granska enstaka publikation Publiceringskanalen! http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/publisering/side_kriterier.action

12 www.gu.se Kriterier godkända publikationskanaler Tidsskrifter, nettsteder og periodika skal være identifiserbare med ISSN ha en vitenskapelig redaksjon ha rutiner for fagfellevurdering ha en nasjonal eller internasjonal forfatterkrets, dvs. at maksimalt 2/3 av forfatterene kan tilhøre en og samme institusjon. Bokutgivere skal være organisert redaksjonelt for å utgi publikasjoner som er i samsvar med definisjonen på vitenskapelige publikasjoner, og ha et vitenskapelig utgivelsesprogram med ekstern konsulentvurdering og som satser på distribusjon til forskere og forskningsinstitusjoner ha en nasjonal eller internasjonal forfatterkrets, dvs. at maksimalt 2/3 av forfatterene kan tilhøre en og samme institusjon.

13 www.gu.se Publikationspoäng Godkända publikationstyper: monografi (ej redaktörskap), kapitel, tidskriftsartikel, forskningsöversikt En kvalitetsindikator ger extra utdelning för publikationer i högkvalitativa publikationskanaler (förlag, tidskrift). Kanalernas nivå bestäms av UHR:s “fagråde”, 20 % till nivå 2 http://www.uhr.no/organisering/nasjonale_fagrad/oversikt Poängsättning : PublikationstypNivå 1Nivå 2 Artikel13 Bokkapitel0,71 Bok58 http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/

14 www.gu.se Institution 20052006200720082009Totalt Centrum för finans2,03,83,36,72,318,1 Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)1,9 Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)3,85,719,05,111,144,7 Ekonomisk-historiska institutionen3,49,011,75,414,043,5 Företagsekonomiska institutionen37,440,968,557,756,4260,9 Gothenburg Research Institute (GRI)43,535,135,546,358,8219,2 Institutet för innovation och entreprenörskap3,37,210,5 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi21,75,55,99,913,256,3 Institutionen för nationalekonomi med statistik67,369,866,381,273,7358,4 Juridiska institutionen63,343,125,140,650,6222,7 Totalt 242,5212,9235,4256,2289,11236,0

15 www.gu.se Karin Henning bibliometri@ub.gu.se bibliometri@ub.gu.se www.ub.gu.se/bibliometri


Ladda ner ppt "Www.gu.se Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi 22 november 2010 Karin Henning Göteborgs universitetsbibliotek Digitala tjänster, Bibliometrifunktionen."

Liknande presentationer


Google-annonser