Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Bibliometriska indikatorer för fördelning av forskningsmedel – FRIDA-systemet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Bibliometriska indikatorer för fördelning av forskningsmedel – FRIDA-systemet."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Bibliometriska indikatorer för fördelning av forskningsmedel – FRIDA-systemet

2 www.gu.se Definitioner - Bibliometri Ordagrant: Mäta böcker Garfield - “Bibliometrics can be defined as the quantification of bibliographic information for use in analysis” Statistical bibliography

3 www.gu.se ”We can say that 80 to 90 percent of all the scientists that have ever lived are alive now”

4 www.gu.se Exempel på utvärderingsindikatorer •Produktion (antal publikationer, antal samarbeten, …) •Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (antal citeringar, antal publikationer I högkvalitativa publiceringskanaler, …) •Excellens (andel top5% citerade publikationer) •Samarbeten (nätverksanalyser utifrån sampubliceringar) •Internationalisering (andel internationella publikationer, m.a.p. kanal, språk, samarbete) •Tvärvetenskaplighet (andel publikationer med författare från andra fält)

5 www.gu.se Fördela forskningsmedel på indikatorer •Resultatfokus •Bra incitament? •Hjälpa GU få mer pengar •Mekanisk fördelning contra aktivt ledarskap •Mindre enheter ger mer kännedom och mindre statistiskt underlag •Omfördelning av en liten andel ger ändå ett signalvärde

6 www.gu.se Norska nationella fördelningssystemet •Startades 2002, fördelade medel 2004 •Fokus på internationell spridning •Räknar antal publikationer och ger mer poäng för publikationer i utvalda publikationskanaler (tidskrifter eller förlag) •Grundar sig på forskarinmatad data •Fördelar ca 2% av de norska fakultetsmedlen tillsammans med bl.a. antal doktorsexamina och extra medel.

7 www.gu.se Vilka publikation ska räknas? Första kriteriet – vetenskaplighet •presentere ny innsikt •være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning •være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den •være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering"

8 www.gu.se Vetenskapliga kriterier för kanalerna Tidskrift •være identifiserbare med ISSN •ha en vitenskapelig redaksjon •ha rutiner for fagfellevurdering •ha en nasjonal eller internasjonal forfatterkrets, dvs. at maksimalt 2/3 av forfatterene kan tilhøre en og samme institusjon. Förlag •Være organisert redaksjonelt for å utgi publikasjoner som er i samsvar med definisjonen på vitenskapelige publikasjoner, og •Ha et vitenskapelig utgivelsesprogram med ekstern konsulentvurdering og som satser på distribusjon til forskere og forskningsinstitusjoner •ha en nasjonal eller internasjonal forfatterkrets, dvs. at maksimalt 2/3 av forfatterene kan tilhøre en og samme institusjon.

9 www.gu.se Vad räknas inte med? •Populärvetenskap •Läroböcker •Rapporter •Avhandlingar •Allt publicerat vid GU (t.ex. acta) •Allt publicerat vid andra lokala lärosäten

10 www.gu.se Kvalitetsbedömning genom nivåindelning •Vetenskapliga kanaler (tidskrifter och förlag) delas upp i två nivåer •Den övre (mer prestigefulla) nivån ska motsvara 20% av publiceringarna på världsbasis •Kanalernas nivåindelning bestäms i ca 50 st peer-grupper •Nivåindelningen publiceras och finns sökbar - http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/

11 www.gu.se Poängfördelning PublikationstypNivå 1Nivå 2 Artikel13 Bokkapitel0,71 Bok58

12 www.gu.se Entrez Danmark •Samma systen – andra kanalnivåer •Förlagsindelningen kommer 2012 •Testanalyser pågår

13 www.gu.se Flera steg – flera system …

14 www.gu.se Flera system i samverkan forts …

15 www.gu.se Sverige (2009-) •Publikationer i den externa databas, Web of Science (WoS), identifieras för varje universitet. Inga publikationer rapporteras nationellt. •Antalet citeringar normeras och medelvärdet beräknas – fältnormerad medelcitering eller kronindikatorn. •Antal publikationer normaliseras enligt en annan metod. •Produkten av de två delarna utgör publikationsindikatorn. •Används tillsammans med externa medel för att omfördela medel Nationell användning

16 www.gu.se Norska systemet fullt ut

17 www.gu.se Svenska systemet

18 www.gu.se Håkan Carlsson Hakan.Carlsson@ub.gu.se Hakan.Carlsson@ub.gu.se www.ub.gu.se/bibliometri


Ladda ner ppt "Www.gu.se Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Bibliometriska indikatorer för fördelning av forskningsmedel – FRIDA-systemet."

Liknande presentationer


Google-annonser