Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norska modellen vid Lunds universitet Mikael Graffner Lunds universitetsbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norska modellen vid Lunds universitet Mikael Graffner Lunds universitetsbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 Norska modellen vid Lunds universitet Mikael Graffner Lunds universitetsbibliotek

2 Bakgrund • I mars 2010 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda en ny modell för fördelning av fakultetsmedel vid LU • Den nya modellen skulle vara transparent och fördela medel efter både kvalitetskriterier och strategiska överväganden • Modellförslag med 10 olika indikatorer togs fram • 4 olika grupper: – Koppling till utbildning 40 % – Konkurrenskraft/Externa medel 25% – Publicering/citering 20% – Forskningsutvärdering/RQ8 10% – Gränsöverskridande 5%

3 •Modellen skulle fördela 80% av fakultetsmedlen •20% skulle fördelas efter strategiska överväganden •I dec/jan 2010-2011 hölls två workshops med dekanerna som då avfärdade förslaget att införa en ”automatisk fördelningsmodell”

4 Simulering av norska modellen vid LU • Publikationsdatabas - LUP – Ca 95 000 poster (+ 28 500 studentuppsatser) – Inläggning i LUP sker genom egenregistrering samt importer från WoS och PubMed – Alla poster granskas av LUP-administratörer • Normalisering av: – ISSN/eISSN – tidskriftstitlar – förlagsnamn

5 Resultat, svenska & norska modellen

6 Täckning? PY=2005-2008

7 Norska modellen PY=2006-2009

8 Utmaningar • Bedömning av tillägg till listan • Bedömning av enskilda publikationer: monografier – läromedel, nya utgåvor etc. • Kontrollerade listor med tidskrifter, serier och förlag behövs • Överregistrering • Dubbletter • Fraktionalisering av publikationer • Organisationsstruktur • Ska olika versioner av norska listan användas för olika publiceringsår?

9 Bibliometrimodeller vid LU • Naturvetenskapliga fakulteten: citeringsindikator • Samhällsvetenskapliga fakulteten: antal publikationer i kvalitetsbedömda kanaler • Ekonomihögskolan: antal publikationer i kvalitetsbedömda kanaler • Skånes universitetssjukhus: använder norska modellen för att månadsvis följa publiceringen i nivå 2-tidskrifter


Ladda ner ppt "Norska modellen vid Lunds universitet Mikael Graffner Lunds universitetsbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser