Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Inst för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 2011-04-26 Karin Henning, Göteborgs UB Bibliometri – analyser och indikatorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Inst för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 2011-04-26 Karin Henning, Göteborgs UB Bibliometri – analyser och indikatorer."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Inst för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 2011-04-26 Karin Henning, Göteborgs UB Bibliometri – analyser och indikatorer

2 www.gu.se Vad är bibliometri? "Bibliometrics can be defined as the quantification of bibliographic information for use in analysis “ E. GARFIELD, M, V. MALIN, H. SMALL

3 www.gu.se Metadata Författare, adresser – samarbetsanalyser, internationalisering Tidskrift/förlag - publiceringsmönster Titel/abstract/keywords – ämnesanalyser Referenser – citeringsanalyser

4 www.gu.se

5 Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …)

6 www.gu.se Publikationer / forskande personal 2009 ( bok, kapitel, refereegranskad artikel, forskningsöversikt)

7 www.gu.se Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (citeringar, antal publikationer i högkvalitativa publiceringskanaler, …)

8 www.gu.se Var görs kvalitetsbedömningar i publikationsförloppet? I peer-reviewförfarandet inför publicering – tidskriften/förlaget blir kvalitetsbäraren I användningen – citeringen blir kvalitetsbäraren

9 www.gu.se Vad är en citering? 1.Paying homage to pioneers. 2.Giving credit for related work (homage to peers). 3.Identifying methodology, equipment, etc. 4.Providing background reading. 5.Correcting one's own work. 6.Correcting the work of others. 7.Criticizing previous work. 8.Substantiating claims. 9.Alerting to forthcoming work. 10.Providing leads to poorly disseminated, poorly indexed, or uncited work. 11.Identifying original publications in which an idea or concept was discussed. 12.Identifying original publications or other work describing an eponymic concept or term. 13.Disclaiming work or ideas of others (negative claims). 14.Disputing priority claims of others (negative homage). Eugene Garfield / F. Osareh Libri 1996, 46, 149

10 www.gu.se Vad är en citering? 1.Paying homage to pioneers. 2.Giving credit for related work (homage to peers). 3.Identifying methodology, equipment, etc. 4.Providing background reading. 5.Correcting one's own work. 6.Correcting the work of others. 7.Criticizing previous work. 8.Substantiating claims. 9.Alerting to forthcoming work. 10.Providing leads to poorly disseminated, poorly indexed, or uncited work. 11.Identifying original publications in which an idea or concept was discussed. 12.Identifying original publications or other work describing an eponymic concept or term. 13.Disclaiming work or ideas of others (negative claims). 14.Disputing priority claims of others (negative homage). Eugene Garfield / F. Osareh Libri 1996, 46, 149 Genomslag/Impakt Efterfrågan Kvalitet?

11 www.gu.se Citation rate of different fields (source: VR)

12 www.gu.se Bibliometriska indikatorer Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (citeringar, antal publikationer I högkvalitativa publiceringskanaler, …) Internationalisering (andel internationella publikationer) Tvärvetenskaplighet (andel publikationer med författare från andra fält)

13 www.gu.se Källor GUP Citeringsdatabaser: Web of Science, Scopus, Google Scholar

14 www.gu.se Täckningsanalys Andel publikationer i GUP 20-maj-09 Web of ScienceScopusScholar Handelshögskolan11%12%47% Humanistiska fakulteten2% 18% IT-universitetet8%4%55% Konstnärliga fakulteten3%1%5% Naturvetenskapliga fakulteten76%71%66% Sahlgrenska akademin75%77%78% Samhällsvetenskapliga fakulteten11% 29% Utbildningsvetenskapliga fakulteten5%8%29% Övriga enheter GU8% 25% Totalt39% 51%

15 www.gu.se Källor GUP Citeringsdatabaser: Web of Science, Scopus, Google Scholar Graderade tidskrifts- och förlagslistor: ”norska” (Frida/Cristin), danska, AUS, ERIH

16 www.gu.se Medelsfördelning och bibliometri

17 www.gu.se ”Svenska modellen” (fr om 2009) Baseras Web of Science Normerat antal publikationer och normerat antal citeringar

18 www.gu.se Normerat antal publikationer r AgricultureBiologyBiomolecularBloodChemistry Computer ScienceDentistryEcologyEconomicsEducation Fältfaktor (Waring referensvärde)1,171,161,511,362,220,881,161,250,720,32 Områdesnormal (=1/fältfaktor)0,850,860,660,740,451,140,860,801,393,13 Engineering Engineering Mathematics Environmental Health Environmental StudiesErgonomicsGeoscienceHealth Health StudiesHumanitiesImmunology Fältfaktor (Waring referensvärde)0,961,111,400,430,580,930,781,260,161,23 Områdesnormal (=1/fältfaktor)1,040,900,712,331,721,081,280,796,250,81 Information Science Materials ScienceMathematicsMechanics Medicine External Medicine InternalNeuroscienceOncologyPharmacologyPhysics Fältfaktor (Waring referensvärde)0,821,521,401,351,091,591,481,531,301,46 Områdesnormal (=1/fältfaktor)1,220,660,710,740,920,630,680,650,770,68 PsychologySocial ScienceStatisticsSurgery Fältfaktor (Waring referensvärde)1,060,480,951,19 Områdesnormal (=1/fältfaktor)0,942,081,050,84

19 www.gu.se Normerat antal citeringar Fältnormerad citering CPP (citeringar per publikation) _____________ FCS (Field Citation Score) världsmedel för specifikt fält, år och artikeltyp för specifikt fält ’

20 www.gu.se ”Svenska modellen” (fr om 2009) Baseras Web of Science Normerat antal publikationer och normerat antal citeringar Indikator utgörs av produkten av dessa värden NI = P(norm) * C(norm) Används tillsammans med externa medel för att fördela direkta medel (nya resurser + 10 % omfördelning av basanslagen)

21 www.gu.se ”Norska modellen” - publikationspoäng Vetenskapliga publiceringskanaler (förlag, serier, tidskrifter) Godkända publikationstyper: monografi (ej redaktörskap), kapitel, tidskriftsartikel, forskningsöversikt En kvalitetsindikator ger extra utdelning för publikationer i högkvalitativa publikationskanaler (förlag, tidskrift). Kanalernas nivå bestäms av UHR:s “fagråde”, 20 % till nivå 2 http://www.uhr.no/organisering/nasjonale_fagrad/oversikt PublikationstypNivå 1Nivå 2 Artikel13 Bokkapitel0,71 Bok58 http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/

22 www.gu.se Handels HumITKonstNatSASamUtb Publ * Cit i WoS Nytt system fr om bå 2012 Regeringen GU

23 www.gu.se GU:s egna bibliometrisystem (t om 2011?) Antal fraktionerade publikationer räknas och viktas Data summeras på fakultet för fyra år och ger underlag tillsammans med externa medel för fördelning av fakultetsmedlen (ca 10%) PublikationstypPoäng Artikel, refereegranskad1 Artikel, forskningsöversikt1 Bok5 Kapitel0,7

24 www.gu.se Nytt förslag UB har tillsammans med fakulteterna utrett ett nytt bibliometriskt system för fördelning till fakulteterna baserat även på kvalitet. Enligt förslaget ska varje fakultet skapa sitt eget system, som passar respektive fakultet. Fördelningen från universitetet ska sedan spegla varje fakultets enskilda utveckling från föregående år utifrån dess specifika system.

25 www.gu.se Handels HumITKonstNatSASamUtb Publ * Cit i WoS Nytt system fr om bå 2012 Regeringen GU

26 www.gu.se Handels HumITKonstNatSASamUtb NorskaEget – utreder nytt ? Publpoäng ”Brute Force” ? Publpoäng – utreder nytt NorskaNorska? Publ * Cit i WoS Nytt system fr om bå 2012 Regeringen GU

27 www.gu.se Nuvarande modell Humfak SpridningskriterietBok Artikel Internationellt förlag10p 5p Nationellt förlag 5p 3p Institutionsintern publikation 2p 1p Kvalitetsbedömningskriteriet Anonymt refereebehandlat10p 5p Icke-anonymt refereebehandlat 5p 3p Ej refereebehandlat 2p 1p

28 www.gu.se Carlsson, H. (2009). "Allocation of Research Funds Using Bibliometric Indicators – Asset and Challenge to Swedish Higher Education Sector." Infotrend 64(4): 82-88. Hammarfelt, B. (2011). “Citation analysis on the micro level: The example of Walter Benjamin's Illuminations”. Journal of the American Society for Information Science and Technology 62(5): 819-830 Schneider, J. W. (2009). An outline of the bibliometric indicator used for performance-based funding of research institutions in Norway. European Political Science, 8(3), 364-378.

29 www.gu.se www.ub.gu.se/info/bibliometri bibliometri@ub.gu.se Karin Henning, Bo Jarneving, Helen Sjöblom


Ladda ner ppt "Www.gu.se Inst för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 2011-04-26 Karin Henning, Göteborgs UB Bibliometri – analyser och indikatorer."

Liknande presentationer


Google-annonser