Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library Bibliometri och forskningsutvärdering Vårdalinstitutet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library Bibliometri och forskningsutvärdering Vårdalinstitutet,"— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library karin.henning@ub.gu.se Bibliometri och forskningsutvärdering Vårdalinstitutet, 2010-03-01

2 www.gu.se Introduktion till bibliometri teori, data, citeringsanalys Indikatorer för forskningsutvärdering Nationella fördelningssystem

3 www.gu.se Vad är bibliometri? "Bibliometrics can be defined as the quantification of bibliographic information for use in analysis “ E. GARFIELD, M, V. MALIN, H. SMALL

4 www.gu.se Metadata Författare Adresser Tidskrift etc Titel, Abstract, Keywords År Referenser

5 www.gu.se

6

7

8

9

10 Vad menas med en referens/citering? Garfield: Tillkännage pionjärer Tillkännage relaterad forskning Identifiera metoder, utrustning etc Ge bakgrund Korrigera egna tidigare resultat Korrigera andras arbete Kritisera tidigare arbete Backa upp tidigare publikationer Visa på framtida arbeten Visa på opublicerat material Impact Efterfrågan Kvalitet?

11 www.gu.se Lotkas distributionslag

12 www.gu.se Bibliometri

13 www.gu.se Average citation per publication type and year (Source: WoS analysis by VR)

14 www.gu.se Citation rate of different fields (source: VR)

15 www.gu.se Indikatorer för utvärdering Produktivitet (antal publikationer, antal samarbeten, …)

16 www.gu.se Fraktionerat antal publikationer i WoS (källa: VR)

17 www.gu.se Indikatorer för utvärdering Produktion (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (antal citeringar, antal publikationer i högkvalitativa publiceringskanaler, …) Excellens (andel top5% citerade publikationer, fältnormerad citering)

18 www.gu.se Fältnormerad citering (”crown indicator”) CPP (citeringar per publikation) _____________ FCS (Field Citation Score) världsmedel för specifikt fält, år och artikeltyp för specifikt fält ’

19 www.gu.se Fältnormerad citering (”crown indicator”) Endocrinology Letter 2003 CPP (cites per publication) 10 _____________ ________ FCS (Field Citation Score) 10 world average for a specific field, year and article type CPP/FCS 1

20 www.gu.se Fältnormerad citering (”crown indicator”) Oncology Letter 2003 Nursing Review 2004 CPP (cites per publication) 10 20 _____________ ________ ________ FCS (Field Citation Score) 10 40 world average for a specific field, year and article type CPP/FCS 1 0,5

21 www.gu.se Fältnormerad citering, 1986-2006 Source: Swedish production of highly cited scientific publikactions (VR, 2010)

22 www.gu.se Indikatorer för utvärdering Produktion (antal publikationer, antal samarbeten, …) Efterfrågan, genomslag, “kvalitet” (antal citeringar, antal publikationer I högkvalitativa publiceringskanaler, …) Excellens (andel top5% citerade publikationer, fältnormerad citering) Samarbeten (nätverksanalyser utifrån sampubliceringar) Internationalisering (andel internationella publikationer) Tvärvetenskaplighet (andel publikationer med författare från andra fält)

23 www.gu.se Medelsfördelning och bibliometri

24 www.gu.se Publikationer i Web of Science (WoS) identifieras för varje universitet/högskola Antal publikationer och antal citeringar normaliseras och multipliceras till en publikationsindikator (normalprod forskare * fältnormerad medelcitering) Externa medel används som en andra indikator med lika vikt. ”Svenska modellen” (2009-)

25 www.gu.se Täckning GUP i WoS, Scopus och Scholar

26 www.gu.se

27 ”Norska modellen” (2004-) Vissa publikationer (böcker, artiklar, bokkapitel) registreras av forskaren i en nationell databas En kvalitetsindikator ger extra utdelning för publikationer i högkvalitativa publikationskanaler (förlag, tidskrift). Kanalernas nivå bestäms av peers PublikationstypNivå 1Nivå 2 Artikel13 Bokkapitel0,71 Bok58

28 www.gu.se Prestation och inte tradition - men inte potential? Komplement peer review Dolda mönster Incitament (forskningspolitik)

29 www.gu.se http://www.ub.gu.se/info/bibliometri/kompetensutveckling/


Ladda ner ppt "Karin Henning Bibliometric Services Gothenburg University Library Bibliometri och forskningsutvärdering Vårdalinstitutet,"

Liknande presentationer


Google-annonser