Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan bibliometri användas för att förutsäga forskarnas framtida prestationer? Rickard Danell Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan bibliometri användas för att förutsäga forskarnas framtida prestationer? Rickard Danell Sociologiska institutionen, Umeå universitet."— Presentationens avskrift:

1 Kan bibliometri användas för att förutsäga forskarnas framtida prestationer? Rickard Danell Sociologiska institutionen, Umeå universitet

2 Vad har jag gjort? Meriter •Citeringsgrad •Publiceringsvolym Citeringsgrad för framtida publikationer

3 Data material  Två forskningsområden (topics)  Episodiskt minne  4271 article, notes, letters  Antal unika författare och publikationer 2004-2006  728 article, notes, letters  2345 författare  Bose-Einstein kondensat  9260 article, notes, letters  Antal unika författare och publikationer 2005-2006  1450 article, notes, letters  3685 författare

4 Track record för 2006 års författare  Rekonstruktion av publiceringshistorier (track record)  Begränsad till publikationer inom respektive fält  Författarnas track record beräknas för varje publiceringsår  Genomsnittligt antal tidigare publikationer var  Episodiskt minne: 1659 unika publikationer och 2,64 per författare  Bose-Einstein kondensat: 4312 unika publikationer och 9,98 per författare

5 Variabler  Relativ citeringsgrad (RCR) = C i /µ tf  Tidigare publiceringsvolym = antal publikationer  Tidigare citeringsgrad (pRCR)= tidsviktad genomsnittlig citeringsgrad för bäste författare i författargruppen

6 Beräkning av tidigare relativ citeringsgrad (pRCR)

7 Figure 1a. Distribution of articles over RCR strata for authors with high and low previous production volume (episodic memory)

8 Figure 1b. Distribution of articles over RCR strata for authors with high and low previous citation rates (episodic memory)

9 Figure 2b. Distribution of articles over RCR strata for authors with high and low previous publication volume (Bose- Einstein condensate)

10 Figure 2b. Distribution of articles over RCR strata for authors with high and low previous citation rates (Bose-Einstein condensate)

11 Kvantilregression  Kvantilregression är en semiparmetrisk metod för att estimera betingade kvantiler  Vi antar en funktionell form  Inga antaganden om hur feltermerna är fördelade  Med kvantilregressionen kan vi estimera olika modeller för olika kvantiler och på så sätt undersöka om relationen mellan beroende och oberoende variabler är olika i olika delar av fördelningen.

12 Figure 3. The partial effect of previous publication volume on article RCR (confidence level at 95 percent (bootstrapped std. err., 1,000 repetitions))

13 Figure 4. The partial effect of previous citation rate (pRCR) on article RCR (confidence level at 95 percent (bootstrapped std. err., 1,000 repetitions))

14 Figure 5. Model fit for estimated QR models (Pseudo R-square)

15 Slutsatser  Artiklarnas impact kan till viss del prediceras utifrån författarnas track record  Citeringsgrad bättre ger bättre prediktion än publiceringsvolym  Sambandet mellan tidigare prestationer och citeringsgrad tydligast i den övre delen av fördelningen


Ladda ner ppt "Kan bibliometri användas för att förutsäga forskarnas framtida prestationer? Rickard Danell Sociologiska institutionen, Umeå universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser