Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken Ulf Kronman Samordnare för OpenAccess.se och publiceringsfrågor, Kungliga biblioteket Aina Svensson OpenAccess.se,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken Ulf Kronman Samordnare för OpenAccess.se och publiceringsfrågor, Kungliga biblioteket Aina Svensson OpenAccess.se,"— Presentationens avskrift:

1 Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken Ulf Kronman Samordnare för OpenAccess.se och publiceringsfrågor, Kungliga biblioteket Aina Svensson OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek

2 Vad menas med open access (OA)? •Fri tillgång till vetenskapliga publikationer på internet •Fri tillgång innebär att man utan hinder eller krav på betalning kan: –Läsa –Ladda ned, kopiera, skriva ut –Sprida vidare, länka till, samla in för bearbetning •Dock med hänsyn till författarens ideella upphovsrätt –Författaren har rätt till erkännande för sitt arbete

3 Från kommunikation till publikationsekonomi •Forskarnas internkommunikation blev en kommersiell marknad –Förlag och tryckerier behövdes för paketering och spridning av en ökad mängd publikationer •En affärsmodell baserad på forskarnas behov av uppmärksamhet och anseende –Tidskrifternas renommé blev hårdvaluta •Förlagen betalar varken författare, redaktörer eller utvärderare för sitt arbete –Ändå marknadsmässiga prenumerationspriser

4 Universitet Staten “Gratis” Bibliotek Förlag Forskare Finansiärer Fonder Gratis Aktieägare & Sällskap Vinst Den traditionella publiceringsmarknaden Allmänhet

5 En dysfunktionell och osynlig marknad •Vi betalar både för produktion av artiklar och tillgång till de publicerade artiklarna –Publiceringen betalas via löner och projektmedel –Läsningen betalas via biblioteksbudgeten •Ingen direkt relation mellan producent och konsument –Forskarna ser inte kostnaderna eftersom biblioteken betalar prenumerationerna •Överlåtelse av upphovsrätt till förlagen skapar inlåsning –Forskarna pressas att överlåta sin kommersiella upphovsrätt

6 Internet förändrar förutsättningarna •Behovet av tryckerier och distribution av papper försvinner •Elektronisk publicering skapar potential för: –maximal och öppen spridning till lägre kostnader –global länkning och insamling av forskning –ny ekonomisk modell •Förlagen svarar med att flytta ut den gamla pappersmodellen på internet –Prenumerationslicenser på stora paket av e- tidskrifter ("Big deals") till bibliotekskonsortier

7 Open access – framväxt av ett alternativ •Rörelse av engagerade forskare, bibliotekarier, förläggare –Utnyttja nätets fulla potential –Kritik mot förlagens monopolpriser •En del av den allmänna utvecklingen mot öppenhet på internet –Släktskap med Open Source, Open Data, Open Educational Resources •Alla är vinnare! –utom förlag som vill fortsätta sälja enligt den gamla prenumerationsbaserade pappersmodellen

8 Argument för open access Ur samhällelig synvinkel •Resultat av forskning som bekostas av offentliga medel ska vara allmänt tillgängliga –För alla forskare oavsett ekonomiska förutsättningar –För akademiska professioner utanför universiteten –För myndigheter och företag –För alla medborgare Ur forskarens synvinkel •Maximal spridning och synlighet –Öppen tillgänglighet når fler och ger även fler citeringar •Utnyttja webbens möjlighet att länka samman forskning –Automatiserade analyser av stora textmassor Ur förlagens synvinkel •Betalning för utfört arbete snarare än för inlåst intellektuellt kapital

9 Stödet för open access ökar •”Berlindeklarationen” 2003 skapade medvetenhet –Upprop undertecknat av 250 organisationer •Svenska forskningsfinansiärer kräver open access sedan 2010 –Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Formas, Wallenbergstiftelsen, FAS •EU kräver open access –OpenAIRE – pilotförsök inom 7:e ramprogrammet •Lärosätena kräver open access –Blekinge Tekniska högskola, Chalmers, Högskolan i Malmö, Umeå universitet

10 Förlag bromsar – forskare protesterar •Förlaget Elsevier inför specialkrav för att bromsa den fria spridningen av artiklar från sina tidskrifter –Förbjuder publicering av manus om det finns krav från finansiär eller lärosäte •Forskarna svarar med bojkott av Elsevier –”The Cost of Knowledge” –Fler än 11 000 forskare avstår publicering eller redaktionellt arbete för Elsevier •MIT formerar policygrupp för att hantera Elseviers krav •Harvard uppmanar sina forskare att publicera OA –Biblioteket mäktar inte med prenumerationskostnaderna

11 Programmet OpenAccess.se •Driver på och samordnar utvecklingen mot open access i Sverige •Kungliga biblioteket koordinerar –Projektmedel –Arbetsgrupper –Webbplats och blogg •Möten och årliga konferenser i samarbete med universitetsbiblioteken –Mötesplats Open Access –Forskarmöten om Open Access

12 Open access i praktiken…

13 Open Access – “de två vägarna” Gold OA Green OA Publicera i en open access- tidskrift/open access-förlag  DOAJ - Directory of OA Journals Publicera i en traditionell tidskrift och i ett öppet arkiv  parallellpublicering, “self-archiving”

14 Vad är en OA-tidskrift? Olika publicerings- och finansieringsmodeller: •Prenumerationsbaserade tidskrifter •Open access-tidskrifter •Hybridtidskrifter Gemensamt … granskning och peer-review!

15 OA-förlag Medicin och naturvetenskap •BioMed Central •PLoS – Public Library of Science –PLoS ONE: största tidskriften idag! •Hindawi Publishing Corporation Humaniora och samhällsvetenskap •Open Humanities Press – cultural theory, filsosfi •Co-Action Publishing - tvärvetenskaplig

16 OA-monografier/böcker Nya initiativ.. •Open Book Publishers •Bloomsbury Academic •The University of Michigan Press •NAP – The National Academies Press •OAPEN – OA Publishing in European Networks  fritt att läsa (delar eller hela fulltexten) och vanligen möjligt att beställa boken ”print-on-demand”

17 Open Access – “de två vägarna” Gold OA Green OA Publicera i en open access- tidskrift/open access-förlag  DOAJ - Directory of OA Journals Publicera i en traditionell tidskrift och i ett öppet arkiv  parallellpublicering, “self-archiving”

18 Idag Totalt har 36 svenska universitet och högskolor öppna arkiv och 3 forskningsinstitut = 39 •Olika system: –DSpace (4) Borås, Göteborg, KI, Malmö –EPrints (2) SLU, SICS –Pure (1) Luleå –Egenutveckling (3) BTH, Chalmers, Lund –DiVA (30) övriga lärosäten/forskningsinstitut (1 norskt)

19 Öppna arkiv - olika begrepp •På svenska … –Öppna arkiv –Publiceringsdatabaser –Publiceringsplattform –Forskningsdatabaser –Publikationsdatabaser –Institutionella arkiv •På engelska vanligen … –Open Archives –Open Repositories

20 Vad publiceras? •Publikationer som produceras vid ett lärosäte/institut: –Rapporter, working papers –Skriftserier –Konferenspublikationer –Avhandlingar –Studentuppsatser –Tidskrifter –Parallellpublicerade artiklar, kapitel mm.

21 Parallellpublicering Vad säger förlagen? Omkring 2 av 3 tidskriftsförlag tillåter parallellpublicering av vetenskapliga artiklar – under vissa villkor  vanligen den accepterade författarversionen - inte förlagets pdf  ibland embargo eller andra restriktioner

22 Accepterad författarversion Samma innehåll, olika utseende Författarens slutgiltiga manuskript av artikeln - inklusive ändringar efter peer- review -men utan förlagets layout och paginering Slutgiltigt manuskript

23 Referens i DiVA parallellpublicerad artikel – tillgänglig för alla Parallellpublicerad artikel i DiVA och andra söktjänster artikel på tidskriftens webbplats – tillgänglig för prenumeranter

24 Spridning Användning Långtidslagring, stabila länkar (KB) http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7490 Digital arkivering studentuppsatser Profil/webbsidor LIBRIS SwePub uppsatser.se, avhandlingar.se DRIVER/ OpenAIRE Google, Google Scholar etc. Europeana BASE Print-on-demand Open access parallellpublicering Utvärdering, statistik Scirus E-spikning avhandlingar Öppet arkiv

25 Hur hittar man publikationer – t.ex. i DiVA?  Mer än 1 miljon nedladdade fulltexter i DiVA (Uppsala) - 2011

26 Tack! Ulf Kronman och Aina Svensson Läs mer om OA: www.openaccess.se OA-bloggen: www.openaccess.kb.se ulf.kronman@kb.se aina.svensson@kb.se, aina.svensson@ub.uu.se


Ladda ner ppt "Open Access i Sverige – ny roll för biblioteken Ulf Kronman Samordnare för OpenAccess.se och publiceringsfrågor, Kungliga biblioteket Aina Svensson OpenAccess.se,"

Liknande presentationer


Google-annonser