Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskaplig publicering, open access och citerings- och publiceringsanalyser Vårdalinstitutet, 2011-12-05 Karin Henning Tomas Lundén Digitala tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskaplig publicering, open access och citerings- och publiceringsanalyser Vårdalinstitutet, 2011-12-05 Karin Henning Tomas Lundén Digitala tjänster."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskaplig publicering, open access och citerings- och publiceringsanalyser Vårdalinstitutet, Karin Henning Tomas Lundén Digitala tjänster Göteborgs universitetsbibliotek

2 Vetenskaplig publicering – tips från bibliotekarien (Karin)
Open access (Tomas) Bibliometri – citerings- och publiceringsanalyser (Karin)

3 Val av tidskrift Synlighet spridning - indexering (Ulrich’s)
redaktionsråd, upplaga impact (citeringar) ranking OA Acceptance rate (Cabell’s directory) Timing

4 Val av tidskrift, forts... Etik OA Prestige och rykte... Publik

5 Bibliometriska system - på institutionen, lärosätet och på nationell nivå
Finansiärers och/eller lärosätets krav Namnformer och adresser... Abstract och keywords

6

7 Vad är bibliometri? "Bibliometrics can be defined as the quantification of bibliographic information for use in analysis “ E. GARFIELD, M, V. MALIN, H. SMALL

8 Metadata Författare Adresser Tidskrift etc Titel, Abstract, Keywords
Referenser

9

10

11

12

13 Vad menas med en referens/citering?
Garfield: Tillkännage pionjärer Tillkännage relaterad forskning Identifiera metoder, utrustning etc Ge bakgrund Korrigera egna tidigare resultat Korrigera andras arbete Kritisera tidigare arbete Backa upp tidigare publikationer Visa på framtida arbeten Visa på opublicerat material Impact Efterfrågan Kvalitet?

14 Citeringsdatabaser

15 Citeringsdatabaser Web of Science pionjären
tidskriftsartiklar, conference proceedings ny produkt: Book citation index Science Technology Medicine

16

17 Citeringsdatabaser Web of Science pionjären
tidskriftsartiklar, conference proceedings ny produkt: Book citation index Science Technology Medicine Scopus konkurrenten f a tidskriftsartiklar, conference proceedings Google Scholar utmanaren? böcker, tidskriftartiklar, proceedings, studentuppsatser

18 Vanliga indikatorer för att räkna citeringar
H-index – individnivå Impact factor - tidskrifter Fältnormerad medelcitering – institutioner, lärosäten, länder Visa h-index i Scopus IF i WoS

19 H-index Hirsch index En forskares h-index är n om vederbörande har skrivit minst n verk som vardera har citerats minst n gånger Kombinerar produktivitet och genomslag

20

21 Visa i Scopus

22 H-index Hirsch index En forskares h-index är n om vederbörande har skrivit minst n verk som vardera har citerats minst n gånger Kombinerar produktivitet och genomslag Beroende forskarens ”ålder”, disciplin

23 Citation rate of different fields (source: VR)
23

24 Fältnormerad citering (”crown indicator”)
CPP (citeringar per publikation) _____________ FCS (Field Citation Score) världsmedel för specifikt fält, år och artikeltyp för specifikt fält

25 Fältnormerad citering (”crown indicator”)
Nursing article 2003 CPP (cites per publication) _____________ ________ FCS (Field Citation Score) world average for a specific field, year and article type CPP/FCS

26 Fältnormerad citering (”crown indicator”)
Nursing Article Oncology Review 2004 CPP (cites per publication) _____________ ________ ________ FCS (Field Citation Score) world average for a specific field, year and article type CPP/FCS ,5

27 P O L I C Y BRIEF 4 M A Y 2011 Comparing Research at Nordic Universities using Bibliometric Indicators

28 Impact factor Tidskrifts antal citeringar / citerbar artikel över två år i Web of Science Journal Citation Reports (JCR) Kritik: alltför breda discipliner, dokumenttypsberoende, kort citeringsfönster, publiceringskanalen som kvalitetsbärare, manipulerbar

29 Nationell medelsfördelning och bibliometri
Fördelning av direkta fakultetsmedel (ca 10 %) Publikationer i Web of Science (WoS) identifieras för varje universitet/högskola Antal publikationer och antal citeringar normaliseras och multipliceras till en publikationsindikator (normalprod forskare * fältnormerad medelcitering) Externa medel används som en andra indikator med lika vikt.

30 Andel per lärosäte, bibliometriska indikatorn

31 Bibliometri

32 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Vetenskaplig publicering, open access och citerings- och publiceringsanalyser Vårdalinstitutet, 2011-12-05 Karin Henning Tomas Lundén Digitala tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser