Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informatik C VT 2012 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB magnus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informatik C VT 2012 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB magnus"— Presentationens avskrift:

1 Informatik C VT 2012 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB magnus
Informatik C VT 2012 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Tel

2 Idag ska Du lära Dig om… Referenser och Zotero Källkritik
Vetenskapliga artiklar och tidskrifter Sökteknik Libris ACM Digital library, LISA

3 Referenser Institutionen för informatik använder APA-systemet
Källhänvisningar i texten består av författare + årtal En källförteckning/referenslista i alfabetisk ordning ska bifogas på slutet av uppsatsen med utförlig information om respektive källa American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association. Erikson, M.G. (2009). Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

4 http://www. datainspektionen

5 Om du har en internetkälla i din litteraturförteckning/referenslista skall följande uppgifter finnas med: Författarens, organisationens eller myndighetens namn, Årtal då det du citerar senast ändrades (om tillgängligt), Dokumentets eller sidans titel, Webbplatsens titel (om annorlunda än författare el. motsvarande), Fullständig URL-adress ( samt Datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet. Exempel: Datainspektionen (2012). Inbyggd integritet. (Hämtad )

6 Källhänvisningar för internetkällor i den löpande texten…
Vid systemutveckling är det viktigt att så tidigt som beakta individers rätt till integritet (Datainspektionen 2012).

7 Vad är Zotero? Ett webbaserat fritt tillgängligt referenshanteringsprogram som hjälper Dig att sortera och ordna referenser Zotero kan länkas till Microsoft word eller Open office writer och där skapa automatiska källhänvisningar och referenslistor utifrån valfritt referenssystem Mozilla Firefox webläsare ladda ner program och plug-in för word. Möjlighet skapa eget konto

8 Källkritiska frågor Vem är författare? Vilket är syftet?
Till vem riktar sig informationen? Aktualitet? Trovärdighet?

9 Hur kan jag veta om en artikel är vetenskaplig?
Vem har skrivit artikeln? Var är den publicerad? Har den blivit vetenskapligt granskad (peer-reviewed)

10 Informationskällor Allmänna uppslagsverk Nationalencyclopedin (NE)
Encyclopedia Britannica Fackuppslagsverk/Termlexikon Böcker Album Libris Databaser (artiklar) ACM Digital library Library, Information Science and technology abstracts (välj databas utifrån vilket ämne Du skriver om)

11 När Du söker.. ”Planera” sökningen innan-> sparar tid -> mer relevanta träffar Sökord -> 2-4 nyckelord/koncept som kombineras -> synonymer -> snävare/bredare termer -> relaterade termer ->singular/plural -> am/br engelska –> förkortningar -> delar av ord Lämpliga databaser (fråga biblioteket om Du är osäker) Fritextsökning eller sökning på ämnesord?

12 Libris Innehåller material från de svenska högskole- och universitetsbiblioteken

13

14 ACM Digital Library The Digital Library is the full-text repository of papers published by the Association for Computing Machinery and by other publishers that have co-publishing or co-marketing agreements with ACM.

15

16 Library, Information Science and Technology
Library, Information Science & Technology Abstracts,(LISTA) indexes more than 600 periodicals, plus books, research reports and proceedings. Peer-review Thesaurus

17

18 Google scholar Söktjänst lanserad av Google 2002
Listar akademiskt material, allt material är inte ”vetenskapligt”-> var källkritisk Bra om du har en direkt referens till en artikel eller kan också ge en hyfsad överblick över vad en författare publicerat Mindre bra för systematiska ämnessökningar

19

20 Åtkomst till databaser, e-tidskrifter och e-böcker hemifrån
Läs mer här:


Ladda ner ppt "Informatik C VT 2012 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB magnus"

Liknande presentationer


Google-annonser