Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fortsättning biblioteks- och informationstjänster: källkritik, referenser, akademisk hederlighet 21 januari 2011 Metodkurs för examensarbetare inom Teknisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fortsättning biblioteks- och informationstjänster: källkritik, referenser, akademisk hederlighet 21 januari 2011 Metodkurs för examensarbetare inom Teknisk."— Presentationens avskrift:

1 Fortsättning biblioteks- och informationstjänster: källkritik, referenser, akademisk hederlighet 21 januari 2011 Metodkurs för examensarbetare inom Teknisk ekonomi och logistik Maria Johnsson, LTH:s bibliotek

2 Källkritik När du sökt och fått fram information, är det dags att granska dina källor. Ställ följande frågor: 1.Är informationen relevant för ämnet? Detta avgör du med hjälp av dina ämneskunskaper. 2.Kan du lita på informationen?

3 Granska dina källor Hur avgör man ifall informationen är trovärdig? Ställ följande frågor: 1.Vem har skrivit texten? Är det en forskare, en journalist eller saknas kanske uppgifter om författaren? Är det någon med kunskaper i ämnet? 2.Var är texten publicerad? Har publikationen genomgått någon form av kvalitetsmässig granskning? Är det en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift, av ett välkänt förlag, i en respekterad branschtidning? 3.När är texten skriven? Hur aktuell är informationen? 4.Vad är syftet med texten? Kommunicera forskningsresultat, presentera en produkt? 5.Finns informationen i mer än en källa? Kan du hitta samma information i flera olika källor? Då är den mer trovärdig.

4 Övning i källkritik Gå till följande webbsida för en övning i att bedöma författarens trovärdighet: http://www.lub.lu.se/laeranderesurser/kaellkritik/tro vaerdighet/oevning-foerfattarens-trovaerdighet- 2.html OBS! Länken till ELIN fungerar ej, sök fram artiklarna på egen hand i LibHub, http://libhub.sempertool.dk http://libhub.sempertool.dk

5 Mer om källkritik Läs mer om källkritik på LUB:s webbplats: http://www.lub.lu.se/skriva- referera/vaerdera.html

6 Referenser och hänvisningar Nu följer några råd och exempel på hur man anger referenser till böcker, artiklar och webbresurser. Du hittar fler råd och tips om hur man anger referenser på LUB:s webbplats: http://www.lub.lu.se/skriva- referera/referera.html http://www.lub.lu.se/skriva- referera/referera.html

7 Referens till bok Författarnamn (Utgivningsår) Titel, [upplaga], Utgivningsort: Utgivare. Frankelius, Per (1997) Kirurgisk marknadsföring : skapande av möten och relationer i en föränderlig värld. Malmö: Liber Ekonomi

8 Referens till tidskriftsartikel Författarnamn, (Publikationsår) Titel. Källans titel, Volym, Nummer, Sidor. Hawes, D.K. (1993). Marketing tourism destinations : a strategic approach. Journal of travel research, vol.31:4, ss. 74-75.

9 Referens till webbsida Författarnamn (senast uppdatering). Titel. (typ av medium) Tillgänglig: URL (datum när du laddade ner sidan). Karlsson-Ottosson, Ulla (2010-08-18) Här blir jästsvamp en biodieselfabrik. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_ut veckling/article2457337.ece http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_ut veckling/article2457337.ece (2010-08-20).

10 Hänvisning i texten Hur gör man en källhänvisning i texten? Här följer exempel på direkt citat och indirekt citat Direkt citat – exempel: ”Det var en gång en antenn…” (Johnsson, 2009) Indirekt citat – exempel: omskriven text… (Johnsson, 2009)

11 Varför hänvisa? Vikten av källhänvisning Akademisk hederlighet Motverka plagiering Se följande film på webben: ”Antiplagiatguiden ” http://nile.lub.lu.se/loDownload/81/Antiplag iatguide_med_ljud.htm http://nile.lub.lu.se/loDownload/81/Antiplag iatguide_med_ljud.htm


Ladda ner ppt "Fortsättning biblioteks- och informationstjänster: källkritik, referenser, akademisk hederlighet 21 januari 2011 Metodkurs för examensarbetare inom Teknisk."

Liknande presentationer


Google-annonser