Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva PM och rapporter Instruktioner inför PM ’Demokratibegreppet’

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva PM och rapporter Instruktioner inför PM ’Demokratibegreppet’"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva PM och rapporter Instruktioner inför PM ’Demokratibegreppet’

2 Litteraturförslag  Karlstads universitet  Anvisningar att skriva vetenskapigt http://www.sam.kau.se/stv/a/index.html  Lunds universitet  Konsten att skriva och tala  Konsten att hitta information  Konsten att värdera internetkällor http://www.svet.lu.se/Mikromanualer_och_Gula/Gula/Defa ultswedish.html

3 Att tänka på då man återger text  Citat - direkt återgivande av text  Citationstecken (”xxxxxxxx”)  Fullständig referens till källan, inkl. sidnummer  Referat - egen formulerad återgivning av text

4 Två sorters referenssystem (välj ett - var konsekvent!)  Oxfordsystemet (notsystemet) I en lärobok i jämförande politik 1 … 1 Hague, Rod & Harrop (2004) Martin Comparative Government and Politics. A Introduction  Harvardsystemet (parantessystemet) I en lärobok i jämförande politik (Hague & Harrop,2004)… Hague och Harrop (2004) visar i läroboken på… År 2004 publicerade Hague och Harrop sjätte upplagan av…

5 Oxfordsystemet  Alltid fullständiga uppgifter första gången en referens används i den löpande texten:  Författarnamn (För- och efternamn)  Titel  Redaktör, översättare (om det förekommer)  Upplagenummer (anges om det finns senare än första upplagan)  Publikationsdata (utgivningsort, förlag, år)  Sidnummer  Vid upprepade bokreferenser:  Författarens efternamn, titel (förkortad om mer än fem ord) och sidnummer  Författarens efternamn och sidnummer (om samma författare har mer än ett verk som används måste även titel stå med)

6 Internetkällor  Författare/organisation (om det anges)  Titel (alltid)  Fullständig länk (alltid)  Insamlingsdatum (texter på nätet kan förändras/ bytas ut därför är det viktigt att alltid visa när man hämtat ner artikeln/texten)

7 Referenslista  Författarnamn (För- och efternamn)  Titel  Redaktör, översättare (om det finns)  Upplagenummer (om det finns)  Serienamn, volym eller nummer (om det finns)  Publikationsdata (utgivningsort, förlag, år)  Sidnummer (om det handlar om ett kapitel i en antologi, eller en artikel i en tidskrift)

8 Styckeindelning Välj ett sätt och var konsekvent! (Röd linje markerar vart det ska vara ”fritt”)  ”Luft mellan raderna” Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx  Indrag Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ------ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9 Inför PM ’Demokratibegreppet’  En kort inledning där syftet redogörs för; avsnitt för demokratidiskussion (förståelse av begreppet); jämförelse av de tre regionerna* utifrån förståelsen; en kort sammanfattning av slutsatser.  Citat och referat ska redogöras för med antingen Oxford- eller Harvardsystemet  Texten ska vara ”bearbetad” (språkligt kontrollerad och ej ”slarvig”) dock ej behov av kapitelindelning á la uppsats.  Max 5 sidor * ”de tre regionerna” refererar till de post-sovjetiska regioner som berörs i Birgersons bok: Baltikum, Centralasien & de slaviska staterna (Ukraina, Vitryssland)


Ladda ner ppt "Att skriva PM och rapporter Instruktioner inför PM ’Demokratibegreppet’"

Liknande presentationer


Google-annonser