Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-01-10 1 Outline för dagens övning Allmänna råd för rapportskrivning Övning: Rubrik och sammanfattning Datorlab: Jobba med Excel Koppla mot Statistikpaket,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-01-10 1 Outline för dagens övning Allmänna råd för rapportskrivning Övning: Rubrik och sammanfattning Datorlab: Jobba med Excel Koppla mot Statistikpaket,"— Presentationens avskrift:

1 2015-01-10 1 Outline för dagens övning Allmänna råd för rapportskrivning Övning: Rubrik och sammanfattning Datorlab: Jobba med Excel Koppla mot Statistikpaket, Minitab Nästa inlämningsuppgift Rattonykterhetsdata 1999; instruktioner och beskrivning

2 Testar sökning av ”råd för rapport- skrivande”

3 2015-01-10 3 Flera länktips som Försvarshögskolans bibliotek sammanställt

4 2015-01-10 4 Allmänna råd Vad är syftet med det du skriver? För vem skriver du? Vad behöver den som läser din text veta? http://www.posten.se/content/img/1034836836459skrivguiden020625.pdf

5 2015-01-10 5 Vetenskapliga rapporter Sammanfattning (Abstract) Bakgrund Teori Material och metoder Resultat Diskussion och slutsatser Referenser Appendix

6 2015-01-10 6 Sammanfattning Den ska ge dom viktigaste resultaten och slutsatserna som din rapport kommit fram till.

7 2015-01-10 7 Bakgrund Ge läsaren nödvändiga förkunskaper för att förstå texten. Koppla din rapport till det som gjorts tidigare. Ge hänvisningar till andra undersökningar. Om du för en diskussion, ange tydligt vad som är dina åsikter. Ge mål och syfte med det som du gjort.

8 2015-01-10 8 Teori Ge läsaren nödvändiga förkunskaper för att förstå texten. Redogör för de modeller som du använder i din rapport.

9 2015-01-10 9 Material och metoder Här kan också de modeller, metoder som använts tas upp. Material är mer använt om man gör praktiska laborationer, typ vilka lösningar och buffertar som använts. Programvara som använts i undersökningen.

10 2015-01-10 10 Resultat Redovisa de resultat (tabeller) som är relevanta. Alla tabeller behöver kanske inte komma med. Endast resultat ska redovisas.

11 2015-01-10 11 Diskussion och slutsatser Vad kan vi dra för slutsatser av våra resultat? Den undersökning som är gjord leder kanske till nya frågor. En uppföljande undersökning vore kanske önskvärd. Ger resultaten nya infallsvinklar på det som du undersökt. Det kanske dyker upp andra intressanta resultat som är värt att diskutera. Nya ideér och visioner

12 2015-01-10 12 Referenser Jonsson, A.J och Östensson B. [3] kan synas i texten Om fler än två författare brukar man skriva Jonsson. A.J et al. [4] [1] Andersson K. J ”Bla bla bla” 1998 [2] Jonsson, A.J and Östensson ”Bla bla” 1999 [3] Jonsson, A.J and Svensson K and Östensson B. ”Bla” 2002 [4] osv

13 2015-01-10 13 Appendix Tabeller Långa tekniska bevis Bilder Programkod för egna skrivna program tex


Ladda ner ppt "2015-01-10 1 Outline för dagens övning Allmänna råd för rapportskrivning Övning: Rubrik och sammanfattning Datorlab: Jobba med Excel Koppla mot Statistikpaket,"

Liknande presentationer


Google-annonser