Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPSATSSKRIVNING ENTRÉSKOLAN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPSATSSKRIVNING ENTRÉSKOLAN"— Presentationens avskrift:

1 UPPSATSSKRIVNING ENTRÉSKOLAN

2 ATT SKRIVA UPPSATS - vad bör en uppsats innehålla?
FRAMSIDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING (bakgrund, syfte, metod) TEXTDEL/FAKTADEL DISKUSSION/REFLEKTION SAMMANFATTNING KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR

3 FRAMSIDA Skriv titel, ditt namn och klass, skolans namn, datum, lärarens namn och ämnesområde

4 Namnet på skolan inlämningsdatum Årskurs, termin och år
Titel på arbetet ev. bild Författarnamn, klass Lärarens namn

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Skriv ner dina rubriker och underrubriker i den ordning de kommer i uppsatsen och på vilken sida rubrikerna står. Detta gör du sist, då allt i arbetet är klart så du slipper ändra något.

6 Innehållsförteckning (är alltid sid. 2)
1.Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte 1.3 Metod 2. Här kommer din första rubrik i själva texten 5 2.1 Har du underrubriker skriver du dem 6 3.Nästa stora rubrik… 3.1 …som kanske följs av underrubriker Du följer samma mönster så länge du behandlar din texdel . 6. DISKUSSION/REFLEKTION 7. SAMMANFATTNING 8. KÄLLFÖRTECKNING (är inte sidnumrerad) Ev. Bilagor

7 INLEDNING Bakgrund Skriv en presentation av ditt ämne. Vilket ämne handlar din uppsats om? Motivera varför du valt att fördjupa dig i just detta. Syfte Vilka är målen med uppsatsen? Vad vill du få fram? Här bör du även ha med två frågor som ska besvaras i din textdel. Metod Beskriv hur du gjorde för att komma fram till ditt resultat. Vilka olika källor använde du? Hur arbetade du med den fakta du fick fram.

8 TEXTDEL Textdelen innehåller den egentliga uppsatsen. Skriv i löpande text och använd egna ord och formuleringar. Tänk på att du måste förstå det du skriver. Om du behöver kopiera texten rakt av så använd ”citattecken” och skriv vart du tagit det ifrån. Glöm inte att skriva korrekt! Här ska bara fakta stå, inte egna åsikter! Använder du bilder ska du skriva vad bilderna föreställer och denna text ska stå under bilden.

9 DISKUSSION/REFLEKTION
Diskutera/reflektera över ditt färdiga arbete. Tänk på att det är ditt syfte du skall diskutera/reflektera med hjälp av fakta du jobbat fram i uppsatsen. Vad kom du fram till? Hur har det färdiga resultatet påverkat dig i dina ställningstaganden? Uppfyller resultatet ditt syfte? Svar på frågorna?

10 SAMMANFATTNING I sammanfattningen får det inte förekomma ny fakta som du inte tidigare nämnt. Sammanfattningen skall vara ungefär 1/10 av all skriven text innan. Denna sammanfattnings kall du skriva en abstract på sen i ämnet engelska.

11 KÄLLFÖRTECKNING Här skriver du ned alla källor som du använt dig i din uppsats. Tänk på att skriva källorna i efternamnsordning.

12 KÄLLFÖRTECKNING Litteratur
Författarens efternamn, förnamn: ”Titel på boken”, utgivningsort, utgivningsår Exempel: Lindgren, Johnnie. ”Uppsatsskrivande”, Västerås, 2012 Tidskrifter Namn på tidskriften: Artikelns namn, om artikeln är tagen ur dagstidning – publiceringsdatum- annars vilket nummer, utgivare Intervjuer Efternamn på den du intervjuat, förnamn, vilken funktion/yrke/erfarenhet personen har Internet + datum

13 BILAGOR BILAGOR Här kan du ha med sådana fakta som inte riktigt får plats i själva uppsatsen ex. nedskrivna intervjuer, kartor etc.

14 LYCKA TILL!


Ladda ner ppt "UPPSATSSKRIVNING ENTRÉSKOLAN"

Liknande presentationer


Google-annonser