Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se"— Presentationens avskrift:

1 Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se
När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig? - Hur du använder tjänsten Sherpa/RoMEO Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

2 Parallellpublicering – fri tillgång till vetenskapliga dokument
Parallellpublicering innebär att man publicerar en kopia av ett digitalt (vetenskapligt) dokument i fulltext på en fritt tillgänglig webbsida. Upp mot 70% av förlagen tillåter idag någon form av parallellpublicering Mer om parallellpublicering (powerpoint-presentation) Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

3 Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se
Vad är Sherpa/RoMEO? Sherpa/RoMEO är en databas över förlagens policies RoMEOs färgskala: Grön = tillåter deponering av pre-print och publicering av post-print Blå = tillåter publicering av postprint Gul = tillåter deponering av preprint Vit = tillåter ingen parallellpublicering Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

4 Sök på förlag i Sherpa/RoMEO
Sök på förlagets namn för att ta reda på om du kan parallellpublicera din artikel Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

5 Förlaget Elsevier som exempel
Informationen om Elsevier ser ut så här. Ingående förklaringar följer: 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

6 Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se
1 Förlagets namn - Elsevier 2 Pre-print (versionen före referentbedömning) kan deponeras på vissa villkor, se Restrictions nedan 3 Reglerna för deponering av pre-print gäller för alla Elsevier-artiklar utom de som ingår i Elseviers Cell Press-tidskrifter 4 Post-print (versionen efter referentbedömning) kan parallellpubliceras på vissa villkor, se Conditions nedan 5 För parallellpublicering av post-print finns dessa villkor: Artikelversionen ska läggas på personlig webbsida eller på författarens institutions server – tex i öppet arkiv Tidskriftens namn måste anges Man måste länka till tidskriftens webbsida Förlagets pdf-version av artikeln får inte parallellpubliceras Artiklar i vissa tidskrifter kan göras fritt tillgängliga (Open Access) mot att man betalar en avgift Artiklar, författade av forskare med finansiering från NIH, ska deponeras i PMC (PubMed Central) efter 12 månader Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

7 Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se
6 Mandated OA: Vissa finansiärer kräver fri tillgång till artiklarna som forskningen resulterat i. Elseviers regler och krav är förenliga med de finansiärers mandat som har grön bock. 7 Paid access: Förlaget gör det möjligt för författaren att göra enskilda artiklar fritt tillgängliga via tidskriftens webbsida mot en avgift 8 Copyright: Länk till Elseviers webbsida om upphovsrättsreglerna 9 RoMEO: Sherpa/Romeo klassar Elsevier som ett grönt förlag –pre-print får deponeras och post-print får parallellpubliceras 10 Updated: När Sherpa/Romeo senast uppdaterade sin information om Elsevier Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

8 Förlaget Taylor & Francis som exempel
Förlaget Taylor & Francis har ett embargo – vill man parallellpublicera post-print (versionen efter referentbedömning) måste man vänta 12 månader för tidskrifter inom STM – Science, Technology, Medicine 18 månader för tidskrifter inom SSH – Social Science and Humanities Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

9 Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se
Sök på tidskriftsnamn i Sherpa/RoMEO - tidskriften IEEE Engineering Management Review som exempel Tidskriften IEEE Engineering Management Review Om man publicerar i tidskriften IEEE Engineering Management Review kan pre-print (före referentbedömning) deponeras och post-print (efter referentbedömning) parallellpubliceras. I Conditions framgår att det är förlagets PDF som måste användas vid parallellpublicering av post-print Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

10 Inga träffar i Sherpa/RoMEO?
Sherpa/RoMEO har inte information om samtliga tidskrifter/förlag. Gör så här ifall du inte får några träffar i Sherpa/Romeo på tidskriftens eller förlagets namn: Sök upp tidskriftens webbsida och försök hitta copyrightinformationen. Informationen finns ibland under rubriker som Copyright, Information for authors, Licence to publish. Du kan söka tillstånd för att parallellpublicera genom att skriva till förlaget. Då man skriver till en utgivare för att få tillstånd att publicera ett arbete i ett öppet arkiv, finns det vissa saker man bör vara noga med att ta med i brevet: Arbetets titel Var kopian kommer att finnas tillgänglig – exempelvis Lunds Universitets Publikationer, GUPEA, Diva Ladda ner förslag på brev till förlaget: Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se

11 Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se
Försättsblad Parallellpublicera/deponera din artikelversion i ett öppet arkiv eller i ett ämnesarkiv. Använd ett försättsblad som ger information om artikelversionen Om du vill parallellpublicera din accepterade och peer reviewgranskade (referentbedömda) version av artikeln kontaktar du förlaget och ber dem skicka tillbaka den slutgiltiga, reviderade och oformaterade versionen av ditt manuskript. Inom vissa discipliner parallellpubliceras istället pre-printversionen (versionen före referentbedömning) Bilder/diagram/tabeller – om du har detta, lägg in dem i ditt manuskript, antingen inne i texten eller i slutet av dokumentet Om ditt manuskript är i wordformat, konvertera då filen till PDF Lägg sedan in PDF-filen i din högskolas/ditt universitets öppna arkiv Ladda ner förslag på försättsblad: Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se


Ladda ner ppt "Utarbetat med stöd av KB:s utvecklingsprogram OpenAccess.se"

Liknande presentationer


Google-annonser