Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva en rapport Jonny Pettersson 19 September, 2000

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva en rapport Jonny Pettersson 19 September, 2000"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva en rapport Jonny Pettersson 19 September, 2000 jonny@cs.umu.se

2 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 2 Varför bry sig? Man vill klara MDI - kursen Man vill klara x-arbetet Man vill behålla jobbet Man vill ha läsare Man vill bli förstådd Man vill föra fram ett budskap

3 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 3 Varför bry sig? (2) väcka läsarens intresse behålla läsarens intresse till slutet Man vill alltså

4 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 4 Överblick Först lite ”tekniska” saker –Typografi –Stil –Språk –Referenser Sedan det ”mjuka” –Innehåll –Struktur

5 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 5 Typografi Typsnitt Stycken Rubriker Profilprogrammet Blandat Handlar om textens form, hur innehållet får en synlig struktur

6 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 6 Typsnitt Små bokstäver är lättare att läsa än stora I löpande text: typsnitt med serifer –Garmond, times, m fl Sanserifer i rubriker och för långt håll –Ariel Källkod i typsnitt där varje bokstav är lika stor –Courier

7 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 7 Stycken En bit text som hör ihop Markeras på ett av två sätt –blankrad emellan –indrag på första raden Försök välja ”lagom” längd

8 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 8 Rubriker Inte för många nivåer Lagom ofta Markeras med t ex fet stil eller större grad på typsnittet, alternativt annat typsnitt Numrering?

9 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 9 Profilprogrammet Typsnitt: Garmond alternativt Times Storlek: 12 punkter Stycken med blankrad emellan Rubriker i samma typsnitt som brödtexten

10 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 10 Blandat Radlängd: max 55-65 tecken/rad, min 35-45 Radavstånd: i relation till radlängd och typsnitt Citationstecken: ” före och efter i svenska, citat i citat: ’ före och efter i svenska Långa citat i eget stycke, indraget och centrerat

11 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 11 Blandat (forts) Siffror: fram till 12 med bokstäver Avstavning hackar upp texten, kontrollera automatisk avstavning, inga blåst-rumpor Parantes: ej blank efter ’(’ resp före ’)’, punkt sätts efter parantesen Marginaler Sidhuvud och sidfot

12 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 12 Stil Orden –ordval –ihop-/särskrivning Humor/ironi Vetenskaplighet –logiskt resonemang –referenser

13 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 13 Språk Frikoppla text och rubriker Ord som ska användas sparsamt: –jag, så, då, väl Undvik långa och komplicerade meningar Förkortningar Dåtid/nutid

14 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 14 Referenser Olika skolor –numrerade –efternamn Hjälpmedel: Endnote, Latex, Manuellt Kom ihåg alla referenser! –Se till att de stämmer –Följ alfabetisk ordning –Var konsekvent

15 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 15 Referensexempel Som redan nämnts av Andersson (1998 s.45) och Persson (1971 s. 124)… Detta har nämnts av flera tidigare författare (Andersson 1998 s. 45, Persson 1971 s. 124)… It is evident from previously published descriptions and photographs (e.g., Persson 1975 s. 72, fig. 2) that...

16 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 16 Referenslista (påhittad) Andersson, Anna (1988) Vetenskap idag. Lund: Studentlitteratur. bok Brown, James (1989) Writing a scientific paper. In Journal of Scientific writing, 51:7-18. tidskrift Jones, Alice (1986) Om typografi. Falkenberg: Ordfront. bok Persson, Per red. (1971) Vetenskap igår. Kungälv: Bonniers. antologi Persson, Petra (1971) Mera vetenskap. I Per Persson (red.), Vetenskap igår. Kungälv: Bonniers. kapitel i antologi

17 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 17 Nu det mjuka Innehåll och struktur CS mall för laborationsrapporter En MDI - rapport

18 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 18 Innehåll och struktur Strukturen kan ses som en funktion av innehållet, en mall passar inte till allt En generell –Syfte –Metod –Analys/Beskrivning –Slusatser Röd tråd

19 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 19 CS mall för en rapport Försättsblad Innehållsförteckning Åtkomst och användarhandledning Problemspecifikation Algortimbeskrivning Systembeskrivning Testkörningar Problem och reflektioner Lösningens begränsningar Källkod

20 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 20 En MDI - rapport Rapporten är ”koden” Förankra era påståenden och slutsatser i teorier Referenser

21 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 21 Förslag till disposition lab 2 Inledning Syfte Metod Beskrivning av de två hemsidorna, ”torr” Analys med förankring i teorierna Slutsatser Referenser

22 000919Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson 22 I framtiden Tänk själv –Vad vill man berätta om? –Vad är relevant att redovisa? Var inte rädd att gå ifrån CS-mallen –Om det inte är uttryckt att den ska användas –Motivera dispositionen?


Ladda ner ppt "Att skriva en rapport Jonny Pettersson 19 September, 2000"

Liknande presentationer


Google-annonser