Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jonny Pettersson 19 September, 2000

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jonny Pettersson 19 September, 2000"— Presentationens avskrift:

1 Jonny Pettersson 19 September, 2000 jonny@cs.umu.se
Att skriva en rapport Jonny Pettersson 19 September, 2000

2 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Varför bry sig? Man vill klara MDI - kursen Man vill klara x-arbetet Man vill behålla jobbet Man vill ha läsare Man vill bli förstådd Man vill föra fram ett budskap 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

3 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Varför bry sig? (2) Man vill alltså väcka läsarens intresse behålla läsarens intresse till slutet 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

4 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Överblick Först lite ”tekniska” saker Typografi Stil Språk Referenser Sedan det ”mjuka” Innehåll Struktur 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

5 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Typografi Handlar om textens form, hur innehållet får en synlig struktur Typsnitt Stycken Rubriker Profilprogrammet Blandat 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

6 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Typsnitt Små bokstäver är lättare att läsa än stora I löpande text: typsnitt med serifer Garmond, times, m fl Sanserifer i rubriker och för långt håll Ariel Källkod i typsnitt där varje bokstav är lika stor Courier 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

7 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Stycken En bit text som hör ihop Markeras på ett av två sätt blankrad emellan indrag på första raden Försök välja ”lagom” längd 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

8 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Rubriker Inte för många nivåer Lagom ofta Markeras med t ex fet stil eller större grad på typsnittet, alternativt annat typsnitt Numrering? 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

9 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Profilprogrammet Typsnitt: Garmond alternativt Times Storlek: 12 punkter Stycken med blankrad emellan Rubriker i samma typsnitt som brödtexten 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

10 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Blandat Radlängd: max tecken/rad, min 35-45 Radavstånd: i relation till radlängd och typsnitt Citationstecken: ” före och efter i svenska, citat i citat: ’ före och efter i svenska Långa citat i eget stycke, indraget och centrerat 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

11 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Blandat (forts) Siffror: fram till 12 med bokstäver Avstavning hackar upp texten, kontrollera automatisk avstavning, inga blåst-rumpor Parantes: ej blank efter ’(’ resp före ’)’, punkt sätts efter parantesen Marginaler Sidhuvud och sidfot 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

12 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Stil Orden ordval ihop-/särskrivning Humor/ironi Vetenskaplighet logiskt resonemang referenser 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

13 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Språk Frikoppla text och rubriker Ord som ska användas sparsamt: jag, så, då, väl Undvik långa och komplicerade meningar Förkortningar Dåtid/nutid 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

14 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Referenser Olika skolor numrerade efternamn Hjälpmedel: Endnote, Latex, Manuellt Kom ihåg alla referenser! Se till att de stämmer Följ alfabetisk ordning Var konsekvent 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

15 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Referensexempel Som redan nämnts av Andersson (1998 s.45) och Persson (1971 s. 124)… Detta har nämnts av flera tidigare författare (Andersson 1998 s. 45, Persson 1971 s. 124)… It is evident from previously published descriptions and photographs (e.g., Persson 1975 s. 72, fig. 2) that ... 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

16 Referenslista (påhittad)
Andersson, Anna (1988) Vetenskap idag. Lund: Studentlitteratur. bok Brown, James (1989) Writing a scientific paper. In Journal of Scientific writing, 51:7-18. tidskrift Jones, Alice (1986) Om typografi. Falkenberg: Ordfront. bok Persson, Per red. (1971) Vetenskap igår. Kungälv: Bonniers. antologi Persson, Petra (1971) Mera vetenskap. I Per Persson (red.), Vetenskap igår. Kungälv: Bonniers. kapitel i antologi 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

17 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Nu det mjuka Innehåll och struktur CS mall för laborationsrapporter En MDI - rapport 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

18 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
Innehåll och struktur Strukturen kan ses som en funktion av innehållet, en mall passar inte till allt En generell Syfte Metod Analys/Beskrivning Slusatser Röd tråd 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

19 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
CS mall för en rapport Försättsblad Innehållsförteckning Åtkomst och användarhandledning Problemspecifikation Algortimbeskrivning Systembeskrivning Testkörningar Problem och reflektioner Lösningens begränsningar Källkod 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

20 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
En MDI - rapport Rapporten är ”koden” Förankra era påståenden och slutsatser i teorier Referenser 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

21 Förslag till disposition lab 2
Inledning Syfte Metod Beskrivning av de två hemsidorna, ”torr” Analys med förankring i teorierna Slutsatser Referenser 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson

22 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson
I framtiden Tänk själv Vad vill man berätta om? Vad är relevant att redovisa? Var inte rädd att gå ifrån CS-mallen Om det inte är uttryckt att den ska användas Motivera dispositionen? 000919 Att skriva en rapport, HT00, Jonny Pettersson


Ladda ner ppt "Jonny Pettersson 19 September, 2000"

Liknande presentationer


Google-annonser