Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet Vetenskaplig hederlighet! 15 min! Linköpings Universitetsbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet Vetenskaplig hederlighet! 15 min! Linköpings Universitetsbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet Vetenskaplig hederlighet! 15 min! Mikael.Rosell@liu.se Linköpings Universitetsbibliotek

2 Vad innebär vetenskaplig hederlighet för ditt skrivande? Vetenskaplig hederlighet = ett förhållningsätt till forskning och akademiska studier

3 Varför refererar man? Krav på att idéers ursprung erkänns Stärker dina argument Ökar din egen trovärdighet Underlätta för läsaren Undviker plagiering The increasing frequency of massive hurricanes and storms are due to the emission of greenhouse gases [*]. * Referens till litteratur som stödjer påståendet! 3

4 Plagiering: vad är det? ”Plagiarism is passing off someone else’s work, whether intentionally or unintentionally, as your own for your own benefit.” Carroll, J. (2002) A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education (Oxford Brookes University) 4

5 ”Someone else´s work” ? Inkluderar fysiska personer, företag, internet, spökskrivare... Text, siffror, figurer, bilder, tabeller… Kopierat, parafraserat, modifierat… Skrift, tal… 5

6 QUIZ Är det plagiering om du… 1.Kopierar ett stycke ur en text på Internet utan att markera citat och referera till källan? 2.Använder en annan författares idéer utan att ange referens även om du skriver om det med egna ord? 3.Använder någon annan students arbete och presenterar det som ditt eget? 4.Kopierar ett diagram eller en tabell från en webbsida och anger källans referens under? 5.Använder hela eller delar av ett arbete som du tidigare skrivit och lämnat in? 6.Kopierar meningar från en annan källa, sätter citattecken runt texten och anger referens? 7.Använder fakta i ditt arbete som kan anses som allmänt känd kunskap inom ditt ämnesområde? 8.Använder en annan författares text och endast byter ut några få ord och anger referens? 6 http://www.bibl.liu.se/upphovsratt-och-plagiering

7 Hur undviker jag att plagiera? - Ange korrekta referenser! Texthänvisning och referenslista Olika referensstilar finns! Oxford, Harvard, Vancouver Var tydlig och konsekvent!

8 Tänk på… Vad är dina egna tankar? Spara dina referenser! Stärk dina argument! Bättre förståelse – Bättre kvalité – Bättre betyg Om du är osäker fråga!

9 Vi finns här som ett stöd på vägen! Besök vår hemsida: http://www.bibl.liu.se Linköpings universitetsbibliotek – Referenshantering! referenshantering@bibl.liu.se http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera?l=sv Linköpings universitetsbibliotek – Upphovsrätt och plagiering! plagiering@bibl.liu.se http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera/upphovsratt-och- plagiering Fråga oss! http://www.bibl.liu.se/fraga Mikael.Rosell@liu.se, 013 - 28 22 48 9

10 Citera och referera! -så undviker du plagiering Resurslitteratur Carroll, Jude, Zetterling, Carl-Mikael, (2009), Hjälp studenterna att undvika plagiering, KTH Learning Lab, http://people.kth.se/~ambe/KTH/Hjalpstudenterna.pdf Blekinge Institute of Technology, The easy guide to referencing, http://tuba.bth.se/stora/Writing/reference/ Linköpings Universitetsbibliotek, Citeringsteknik http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera/citeringsteknik?l=sv Linköpings Universitetsbibliotek, Citera & referera - Frågor och svar http://www2.bibl.liu.se/fraga/faq.aspx 10

11 Citera och referera! -så undviker du plagiering Resurslitteratur Urkund, URKUNDs Plagiathandbok http://www.urkund.se/se/support_handboken.asp Umeå universitetsbibliotek, Referenser Oxford http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford Bibliotek & läranderesurer vid Högskolan i Borås, Guide till Harvardsystemet http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till- harvardsystemet/ Högskolebiblioteket i Jönköping, Vancouversystemet – siffersystemet http://hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/skriva- litteraturreferenser/vancouversystemet.html 11

12 Citera och referera! -så undviker du plagiering - Andra resurser vid LiU! Disciplinärenden! Disciplinnämnden. http://www.student.liu.se/regler/disciplinarenden?l=s v Vetenskapligt skrivande! Språkverkstad. http://www.liu.se/ikk/sprakverkstader/?l=sv 12

13 www.liu.se


Ladda ner ppt "En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet Vetenskaplig hederlighet! 15 min! Linköpings Universitetsbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser