Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktisk information om kurser och tenter Studiebyrån.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktisk information om kurser och tenter Studiebyrån."— Presentationens avskrift:

1 Praktisk information om kurser och tenter Studiebyrån

2 Tentamen i slutet av kursen »Läsåret är indelat i fyra undervisningsperioder följd av en tentamensvecka. Under tentamensveckan är det ingen undervisning. »I de flesta kurser ingår det en kurstentamen som ordnas under tentamensveckan. »Om du inte skriver tentamen i en viss kurs under tentamensveckan kan du tentera kursen under omtentamenstillfälle (de obligatoriska grundkurserna i ekonomiska vetenskaper har två omtentamenstillfällen, övriga kurser har ett omtentamenstillfälle). Hanken School of Economics, www.hanken.fi

3 Anmälan till kurser och tenter »Du skall i WebOodi själv anmäla dig till alla kurser och tenter du tänker delta i. »I WebOodi ska du även ändra dina kontaktuppgifter om du t.ex. flyttat eller bytt telefonnummer. »Du ska regelbundet logga in på ditt Hanken-epostkonto. Lärare informerar ofta om t.ex. ändringar i kursschemat via e-posten eller på kursens sida i Moodle.

4 Tentanmälan »Tentanmälningarna gör du via WebOodi senast 7 dagar före tentamensdagen! »Tentamensdatumen finns på kursernas hemsidor. »Om du anmält dig till en tent men trots allt inte tänker skriva den, skall du ta bort din tentanmälan i WebOodi.

5 Om du glömt att anmäla dig – kölistan »Anmäl dig på kölistan genast om du inte anmält dig till en tent i tid. Kölistan finns vid ServicePunkten och på den upptas studerande i anmäld ordning. »Kölistan är "öppen" fram till tentamensstarten. »Studerande på kölistan tillåts tentera istället för uteblivna anmälda tentander på samma kurstent och ”kötentander" tas in i salen i anmälningsordning. »Anmälan inom utsatt tid är därmed det enda som garanterar att du får skriva en tentamen!

6 Före tenten 1/2 »Tenter börjar i allmänhet kl. 9.00. Förseningar på max 15 min tillåts. »Kontrollera på infotv-skärmen vilken sal du ska skriva din tent i. Hanken School of Economics, www.hanken.fi

7 Före tenten 2/2 »Lämna ytterkläder och väskor i garderoben under tenten. Garderoben är övervakad men Hanken ansvarar inte för dina saker. »Ta med dig följande in i tensalen): - ID eller studiekort - pennor - suddgummi, linjal - ev. mellanmål - ev. övriga tillåtna hjälp- medel (kolla med läraren)

8 Under tenten »Tenterna börjar oftast kl. 9.00 men kontrollera alltid klockslaget i WebOodi. »Visa ID för tentövervakarna då du kommer in och går ut ur tentsalen »Ingen får gå ut förrän tidigast 1 h efter att tenten börjat. »Toalettbesök sker endast tillsammans med en övervakare och tidigast efter 2 h. »Tenttiden är oftast 4 h. »Flera tenter, samma tenttid. »Lämna in tentsvaret till tentövervakaren. Hanken School of Economics, www.hanken.fi

9 Fusk vid tentamen Vid tentamen är det förbjudet att »prata med andra studerande »dela material eller utbyta information med andra studerande »använda andra hjälpmedel än de som nämns på tentamenspappret OBS! En studerande som påträffas med en mobiltelefon i tentsalen är automatiskt misstänkt för fusk. Om du ertappas för fusk eller om du stör vid tenttillfället har tentövervakaren rätt att avbryta din tent. Du kan bli underkänd i hela kursen om du ertappas för fusk under en tent! Hanken School of Economics, www.hanken.fi

10 Plagiat Att plagiera är bland annat att »kopiera fraser, meningar eller stycken ur en text utan att ange källan »referera (återge) innehållet i en annan text utan att ange källan Program för plagiatdetektion Vid Hanken använder lärarna webbaserade program som hjälpmedel för att hitta plagiat i studerandenas skriftliga arbeten. Referensteknik »Man berättar att man lånat texter genom att ha en referens. »Du lär dig referensteknik under kursen Introduktion till akademiska studier.

11 Vad händer om man fuskar? Om man fuskar och fusket kan bevisas blir man i regel underkänd i kursen. Rektor kan tilldela en varning i grova fall. Styrelsen kan avstänga en studerande för upp till ett helt år. Graden av fusk kan variera beroende på omständigheterna i ett enskilt fall. www.hanken.fi/student/fusk

12 Summering Anmäl dig till alla kurser och tenter du ska delta i Bryt inte mot tentamensreglerna. Plagiera/kopiera inte, utan använd referensteknik!


Ladda ner ppt "Praktisk information om kurser och tenter Studiebyrån."

Liknande presentationer


Google-annonser