Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet Vetenskaplig hederlighet! Minst 45 min! Linköpings Universitetsbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet Vetenskaplig hederlighet! Minst 45 min! Linköpings Universitetsbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet Vetenskaplig hederlighet! Minst 45 min! Mikael.Rosell@liu.se Linköpings Universitetsbibliotek

2 Vad är syftet med föreläsningen? Att känna till vad plagiering är och hur man undviker det Förstå hur upphovsrätten påverkar återanvändandet av andras material Förstå vad referenshanteringsprogram är och varför man bör använda ett Känna till var man kan hitta hjälp och ytterligare information 2

3 Vad innebär vetenskaplig hederlighet för ditt skrivande? Vetenskaplig hederlighet = ett förhållningsätt till forskning och akademiska studier

4 Varför refererar man? Krav på att idéers ursprung erkänns Stärker dina argument Ökar din egen trovärdighet Underlätta för läsaren Undviker plagiering The increasing frequency of massive hurricanes and storms are due to the emission of greenhouse gases [*]. * Referens till litteratur som stödjer påståendet! 4

5 Plagiering: vad är det? ”Plagiarism is passing off someone else’s work, whether intentionally or unintentionally, as your own for your own benefit.” Carroll, J. (2002) A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education (Oxford Brookes University) 5

6 ”Someone else´s work” ? Inkluderar fysiska personer, företag, internet, spökskrivare... Text, siffror, figurer, bilder, tabeller… Kopierat, parafraserat, modifierat… Skrift, tal… 6

7 QUIZ Är det plagiering om du… 1.Kopierar ett stycke ur en text på Internet utan att markera citat och referera till källan? 2.Använder en annan författares idéer utan att ange referens även om du skriver om det med egna ord? 3.Använder någon annan students arbete och presenterar det som ditt eget? 4.Kopierar ett diagram eller en tabell från en webbsida och anger källans referens under? 5.Använder hela eller delar av ett arbete som du tidigare skrivit och lämnat in? 6.Kopierar meningar från en annan källa, sätter citattecken runt texten och anger referens? 7.Använder fakta i ditt arbete som kan anses som allmänt känd kunskap inom ditt ämnesområde? 8.Använder en annan författares text och endast byter ut några få ord och anger referens? 7 http://www.bibl.liu.se/upphovsratt-och-plagiering

8 German Defence Minister Guttenberg resigns over thesis, 1 Mars 2011. (www.bbc.co.uk/news/world-europe-12608083) Forskningsfusk upptäckt på LiU, 20 Maj 2013. (http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/forskningsfusk-upptackt-pa-liu- 6396913-artikel.aspx) Exempel från verkligheten

9 Hur undviker jag att plagiera? - Ange korrekta referenser! Texthänvisning och referenslista Olika referensstilar finns! Oxford, Harvard, Vancouver Var tydlig och konsekvent!

10 Att referera i texten! Läs texten! Förstå vad författaren menar! Förklara det med dina egna ord - du parafraserar! Exemplen i Harvard: Egidius (2005) anser att det finns olika slags hinder för en breddad rekrytering till högskolan…. Det finns olika slags hinder för en breddad rekrytering till högskolan (Egidius, 2005). 10

11 Att citera i texten! Använd i begränsad utsträckning! Använd när du vill hänvisa till en formulering som är anslående eller nyskapande! Använd när du presenterar ett påstående som du ifrågasätter och vill diskutera! Detta betyder att ”den vetenskapliga tidskriftsartikeln kännetecknas av primärpublicering av originalarbete och tillgänglighet, av en tillförlitlig och enhetlig presentation samt kritisk granskning utförd av experter inom forskningsområdet” (Forsberg & Wengström, 2008, s. 69), men inte att … 11

12  Vancouver (Siffersystem) Rapid malaria diagnosis, a key component of malaria control strategies, is hampered by the expense and training requirements of reliable microscopy (1). Rapid malaria antigen tests may improve the diagnosis of malaria in the rural tropics (2-3). Att citera & referera i texten!

13  Oxford (Fotnoter) Lake points out that a division began in the latter half of the nineteenth century with the doctrine of ‘separate spheres’. 1 Fullständig Fotnot: 1 M Lake, ‘Intimate strangers’ in Making a Life: a People’s History of Australia Since 1788, V. Burgman and J. Lee (eds), Penguin, Victoria, 1988, p. 155. Kortfattad Fotnot: 1 M Lake, ‘Intimate strangers’ in Making a Life: a People’s History of Australia Since 1788, p. 155. Fotnot samma källa: 1 ibid. p. 155. Att citera & referera i texten!

14 Sekundära källor! …menas att “it is always cheaper to pay labour its full value. Labour underpaid is always more expensive” (Nightingale, 1869, citerad i Moberg, 2007, s. 16). 14

15 Parafrasering - omskrivning med egna ord! Ni ska nu arbeta med en övning ”är detta korrekta referenser?” Läs originaltexten samt de två studenttexterna. Är detta korrekta referat? 15

16 Vad saknas? - Vikten av att skriva korrekta referenslistor! Referenslista Exemplen i Harvard: Bernstein, D.A., Psychology Cuhadar, E., & Dayton, B. (2011). The social psychology of identity and inter-group conflict: From theory to practice. International Studies Perspectives http://www.thinking.ep.liu.se/thinking2009/default.asp?MOVIE=01_ Peter_Gardenfors.flv 16

17 Vad saknas? - Vikten av att skriva korrekta referenslistor! Referenslista Exemplen i Harvard: Bernstein, D. A. (2011). Psychology. Belmont, Calif. : Andover: Wadsworth ; Cengage Learning Cuhadar, E., & Dayton, B. (2011). The social psychology of identity and inter-group conflict: From theory to practice. International Studies Perspectives, 12(3), 273-293. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1528- 3585.2011.00433.x/full [2013-09-11] Gärdenfors, Peter (2009). Visualisering: inre och yttre [Video]. Visualisering som förändringskraft! Den 5 februari 2009: Tema: Lärande:http://www.thinking.ep.liu.se/thinking2009/default.asp?MO VIE=01_Peter_Gardenfors.flv [2013-03-05] 17

18 18

19 Hur får man använda material på nätet? - En lösning är en Creative Commons licens Creativecommons.org, Creativecommons.se

20 Four limitations

21

22

23

24

25 Du måste alltid ge erkännande! Open Access För maximal spridning Mest restriktiv Det finns 6 stycken olika CC-licenser!

26 Hitta CC-licenser på nätet! Search Creative Commons! http://search.creativecommons.org 26

27 Bild: Red Tulip, by: Joe Steinbring, Tillgänglig: http://steinbring.net/2012/photo-per-day-red-tulip/sony-dsc-126/, Licens: Creative Commons (BY-NC-SA) [2013-10-03]. Att referera till CC licenser!

28 Spara dina referenser & spara tid! Importerar Referenser direkt Ifrån… Databaser Bibliotekskataloger Webben Infogar referenser Direkt in i din text Skapar referenslistor Direkt i ditt dokument

29 Vad finns det att välja mellan? 29 Referenser!

30 Vi finns här som ett stöd på vägen! Besök vår hemsida: http://www.bibl.liu.se Linköpings universitetsbibliotek – Referenshantering! referenshantering@bibl.liu.se http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera?l=sv Linköpings universitetsbibliotek – Upphovsrätt och plagiering! plagiering@bibl.liu.se http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera/upphovsratt-och- plagiering Fråga oss! http://www.bibl.liu.se/fraga Mikael.Rosell@liu.se, 013 - 28 22 48 30

31 Citera och referera! -så undviker du plagiering Resurslitteratur Carroll, Jude, Zetterling, Carl-Mikael, (2009), Hjälp studenterna att undvika plagiering, KTH Learning Lab, http://people.kth.se/~ambe/KTH/Hjalpstudenterna.pdf Blekinge Institute of Technology, The easy guide to referencing, http://tuba.bth.se/stora/Writing/reference/ Linköpings Universitetsbibliotek, Citeringsteknik http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera/citeringsteknik?l=sv Linköpings Universitetsbibliotek, Citera & referera - Frågor och svar http://www2.bibl.liu.se/fraga/faq.aspx 31

32 Citera och referera! -så undviker du plagiering Resurslitteratur Urkund, URKUNDs Plagiathandbok http://www.urkund.se/se/support_handboken.asp Umeå universitetsbibliotek, Referenser Oxford http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford Bibliotek & läranderesurer vid Högskolan i Borås, Guide till Harvardsystemet http://www.hb.se/Biblioteket/Skriva-och-referera/Guide-till- harvardsystemet/ Högskolebiblioteket i Jönköping, Vancouversystemet – siffersystemet http://hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/skriva- litteraturreferenser/vancouversystemet.html 32

33 Citera och referera! -så undviker du plagiering - Andra resurser vid LiU! Disciplinärenden! Disciplinnämnden. http://www.student.liu.se/regler/disciplinarenden?l=s v Vetenskapligt skrivande! Språkverkstad. http://www.liu.se/ikk/sprakverkstader/?l=sv 33

34 www.liu.se


Ladda ner ppt "En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet Vetenskaplig hederlighet! Minst 45 min! Linköpings Universitetsbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser