Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referera = kortfattat återberätta något

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referera = kortfattat återberätta något"— Presentationens avskrift:

1 Referera = kortfattat återberätta något
Referat Referera = kortfattat återberätta något

2 Regler för referat Referatet ska vara kortare än originalet och samtidigt återge innehållet på ett tydligt och korrekt sätt Du ska alltså inte lägga till egna åsikter eller ny fakta – du ska vara objektiv! Använd egna ord Det ska tydligt framgå varifrån du hämtat din fakta Referat ingår i alla uppgifter där man utgår från andras fakta och sedan skriver ihop något eget

3 Källa och referatmarkering
Ange: vad refereras? vem skrev ursprungstexten? = Källa! (titel, författare, verk, årtal/datum) Förslagsvis i någon av de första meningarna i ditt referat: I artikeln ”Alla vill bada” (Aftonbladet 5/5-2005) berättar AnnaKarinPersson om …. Påminn läsaren om att det är ett referat – använd referatmarkeringar! (enligt Anna-Karin, författaren påpekar också, avslutningsvis säger Anna-Karin)

4 Citat Om du ska återge något ordagrant – använd citattecken ”…” och ange varifrån citatet kommer ”Flera hundra människor ligger på stranden och njuter av solen” skriver Anna-Karin i sin artikel… Var sparsam med citat!

5 Varför? Förbjudet att plagiera!
Du plagierar om du lämnar in någon annans arbete som ditt eget. Om du plagierar på högskolan kan du bli avstängd från studierna. Här blir du underkänd i uppgiften om du plagierar och får allvarliga samtal med rektor, mentor och läraren i fråga.

6 Du plagierar också om du, utan att ange referens/källa:
kopierar fraser, meningar eller stycken från någon annans arbete, vare sig du använder citatmarkering eller inte skriver om en passage från någon annans arbete med egna ord använder någon annans idé, teori, metod eller data kopierar bilder, diagram eller tabeller kopierar ur datorprogram, musikkompositioner, multimedia (ljud, filmer). Du riskerar att plagiera, om du gör ett referat och låter din text följa originalet för nära, trots att du anger korrekt referens till originalarbetet.

7 Upphovsrätten Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk
har upphovsrätt till verket oavsett om det är: beskrivande verk som litteratur, kartor eller illustrationer, musik, teater, fotografi, film m.m. ”Brott mot upphovsrättslagen är ett brott enligt svensk rätt som ger böter eller upp till två års fängelse” Källa: Wikipedia

8 När behövs inte källhänvisning?
Allmänt accepterade datum för militära, politiska, litterära och andra historiska händelser: ”När Olof Palme mördats i februari 1986 blev Ingvar Carlsson statsminister.” Födelse- och dödsdag för kända personer Fakta du kan hitta i många olika standardverk: ”Arvsmassan är uppbyggd av DNA.” Allmänna observationer, som kan göras av vem som helst: ”Små bebisar kan skrika av många olika anledningar.” Gemensamma traditioner och folklore: ”Rödluvan och hennes mormor blev uppätna av vargen och räddade av en jägare.”

9 Arbetsgång referat Läs texten – överblick, huvudtanken
Läs igen – noga. Stryk under/anteckna nyckelord/stödord Utgå från dina ord – sätt ihop texten med egna ord till en tydlig och sammanhängande text Skriv sakligt och opartiskt. Blanda aldrig in egna åsikter Ange alltid källa! Använd referatmarkörer för att visa vem som skrivit texten från början (författaren skriver, påstår, menar, berättar, förklarar.. osv..) 7. Citera exakt!

10 Exempel på referat Originaltext En ny jämlikhetsfråga börjar dyka upp i den politiska debatten: ska Sverige ha kvinnlig värnplikt? Under senaste värnpliktskongressen i Skövde blev detta ett hett diskussionsämne. Unga män i 18- årsåldern har länge varit tvungna att inställa sig till s k mönstring. Där har krigsmakten undersökt deras fysiska företräden och psykiska kapacitet. Sedan har den ensidigt beslutat om ynglingen duger och i så fall till vad. Därefter har man krigsplacerat honom, antingen i ett väpnat förband eller i civilförsvaret. Men nu kan en ändring vara på gång. Överbefälhavaren sa på värnpliktskongressen att han i princip var för att Sverige skulle införa kvinnlig värnplikt. Men han påpekade också, att detta är en "politisk fråga av hög dignitet". Och han tillade: "I förlängningen av ett sådant beslut ser jag en diskussion om det är krigets krav som ska styra kraven på den framtida svenske soldaten eller om vi ska ha en jämn könsfördelning vid intaget. Om kvinnlig värnplikt införs kommer det att få konsekvenser också för de unga männen. Troligen skulle dubbelt så många som idag slippa sin militära tjänstgöring. Såvida inte försvaret – mitt i alla nedskärningar – får för sig att fördubbla antalet värnpliktiga... (191 ord)                                                                Ur Länstidningen

11 Exempel på referat Sammanfattning
Senaste värnpliktskongressen hade en het diskussion om kvinnlig värnplikt. Hittills har bara 18-åriga män mönstrat för värnplikt och blivit krigsplacerade. På kongressen sa Överbefälhavaren bland annat att han var för en reform, men tillade att det var en politisk fråga. Han påpekade också att det får bli en diskussion om det är krigets krav eller en jämn könsfördelning som ska styra. En konsekvens av kvinnlig värnplikt skulle bli att dubbelt så många män som idag skulle slippa värnplikt. (78 ord) Referatet Källhänv. I en artikel i Länstidningen den 15/4 –01 står det att senaste värnpliktskongressen hade en het diskussion om kvinnlig värnplikt. Hittills har bara 18-åriga män mönstrat för värnplikt och blivit krigsplacerade. Enligt artikeln sa Överbefälhavaren på kongressen att han var för en reform, men tillade att det var en politisk fråga. Han påpekade också att det får bli en diskussion om det är krigets krav eller en jämn könsfördelning som ska styra. Avslutningsvis hävdar artikeln att en konsekvens av kvinnlig värnplikt skulle bli att dubbelt så många män som idag skulle slippa värnplikt. (92 ord)


Ladda ner ppt "Referera = kortfattat återberätta något"

Liknande presentationer


Google-annonser