Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Citat och referat eller plagiat?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Citat och referat eller plagiat?"— Presentationens avskrift:

1 Citat och referat eller plagiat?
- En introduktion till konsten att citera och referera utan att plagiera

2 Förankring i tidigare forskning
Förankring i tidigare forskning En vetenskaplig undersökning syftar till att bidra med ny kunskap. Därför utgår den från och anknyter till tidigare forskning. Det ska du också göra i ditt arbete.

3 Vad är en källa? Tidigare forskning eller andra texter och muntliga anföranden som du använder i din text kallas källor. ”En källa utgör grunden för vår kunskap om något.” (Berggren, 2008) ”Att använda andras texter är en förutsättning för att säga något själv…” (Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 249) ”En källa är först en källa när den är en källa ’till’ något, och en källa till något blir den först när den har satts i relation till en fråga.” (Olden-Jørgensen, citerad i Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 246)

4 Källornas funktion i texten
objekt (= det vi undersöker) metodologisk och teoretisk grund stöd eller belägg för uppsatsens påståenden medel för att kritisera andras texter diskussionsunderlag. (efter Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 247)

5 Dessutom… …kan ämnets texter användas för att få inspiration
få inblick i och överblick över ämnet hitta mer information hitta en modell för det egna arbetet. (efter Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 247)

6 Citat och referat CITAT Att citera innebär att återge källans ord exakt. REFERAT Att referera innebär att sammanfatta innehållet i en text eller utsaga och uttrycka det med egna ord. Läs mer i antiplagieringsguiden Refero (2008) Titta på filmen Att referera och citera från Göteborgs universitetsbibliotek.

7 få belägg för textanalys introducera och definiera ett begrepp
Citera för att få belägg för textanalys introducera och definiera ett begrepp låta läsaren ta del av en effektfull formulering starta en diskussion. Referera för att ge en generell presentation av källan återge kärnan i källans text bemöta ett påstående. (Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 259 och 261)

8 Om standardspråket säger Josephson (2004, s. 162) följande:
Invävt citat Jan Hjalmarsson har börjat använda Wikipedia i sin biblioteksundervisning, för att han ville ”utgå från något som de allra flesta studenter känner till och använder ” (Hjalmarsson, 2009, s. 129). Självständigt citat Om Wikipedia uppger Hjalmarsson (2009, s. 125): ”I biblioteksvärlden har uppslagsverket alltmer accepterats som källa.” Blockcitat Om standardspråket säger Josephson (2004, s. 162) följande: Vi har mestadels en synnerligen kluven inställning till standardspråket. Det är som med andra auktoriteter; vi litar på det och älskar att ifrågasätta det. Folk tycker att det är trevligt med dialekter – det brukar de alltid uppge i enkätundersökningar. Men de tycker det är ännu viktigare att stava rätt, dvs. i skrift hålla sig till standardspråket. Säkert finns en spridd uppfattning om att det är viktigt för både individ och samhälle med tillgång till ett enhetligt, standardiserat och i någon mening korrekt språk.

9 Parentessystem Siffersystem Notsystem
Olika sätt att hänvisa till källor Parentessystem Den svenska språkhistoriens 1900-tal kan ses som kort eller långt (Josephson, 2004). Siffersystem Den svenska språkhistoriens korta 1900-tal börjar ungefär 1920 och avslutas kring [1]. Notsystem Den svenska språkhistoriens långa 1900-tal börjar ungefär 1880 och avslutas kring Perioden fram till år 1920 var mest omvälvande, då även människor utan bild- ning kom att använda språket i offentligheten och därigenom påverka dess utveckling.2 1 Olle Josephson, Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige, Norstedts, Stockholm, 2004, s. 17. 2 Josephson, s Läs mer om källhänvisning i Språkverkstadens skrivguide.

10 Källhänvisningarnas funktion
att visa vem det är som talar att ge läsaren möjlighet att själv bedöma texten att visa att du är kunnig och påläst inom ämnet att visa vilken tradition inom ämnet du tillhör att ge tyngd åt dina argument. (Erikson, 2009, s )

11 Olika röster i din text Visa vems ord som presenteras i texten med hjälp av: källhänvisningar …har diskuterats i flera studier (Lidén, 2007; Hagberg, 2008; Sundström, 2010). referatmarkörer Bergman (2006) lyfter i stället fram… År 2010 gjorde Augustsson ett nytt inlägg i debatten om… omnämnande av dig själv i löptexten Enligt min uppfattning… Här bör det tilläggas… Av detta drar jag slutsatsen… Exempel är påhittade och följer APA:s stilguide.

12 Varför måste källan anges?
Varför måste källan anges? Tre skäl att ange källa: hederlighet genomskinlighet trovärdighet Läs mer i antiplagieringsguiden Refero (2008). Titta på en film som gjorts vid Göteborgs universitetsbibliotek.

13 Vad är plagiering? Medveten plagiering är stöld. Du plagierar
Vad är plagiering? Medveten plagiering är stöld. Du plagierar text, om du utger dig för att referera och anger källa, men ändå tar ur förlagan ordagrant eller nära nog ordagrant innebörd, om du återger en text eller tanke med egna ord, men utan att ange källa både text och innebörd, om du ordagrant återger en text, dvs. citerar, och inte anger källa. (Erikson, 2009, s )

14 Undvik plagiat! - Anteckna var du har hämtat informationen.
Undvik plagiat! - Anteckna var du har hämtat informationen. Spara utskrifter av elektroniska källor. Spara referenser i den databas där du gör dina sökningar. - Kom ihåg citattecken. - Markera långa citat som blockcitat. - Förse alla citat och referat med en källhänvisning. Läs mer om plagiat i antiplagieringsguiden Refero (2008). Där hittar du också svar på andra studenters frågor om referat, citat och plagiat.

15 Referenslista Referenslistan placeras i slutet av texten och innehåller utförliga bibliografiska uppgifter om varje källa som används i texten. Enligt parentes- och notsystemen ordnas källorna alfabetiskt efter författarens namn eller annat huvudord. Enligt siffersystemet ordnas källorna numeriskt.

16 Läs mer i Stora Sökguiden Mer information om källhänvisningar och referenser finns i Språkverkstadens skrivguide: Hitta en stilguide i avsnittet Referenslista på Universitetsbibliotekets webbsida. Lär dig att skapa och spara referenser i LIBRIS och olika databaser på samma webbsida.

17 Käll- och litteraturförteckning
Käll- och litteraturförteckning Berggren, L. (2008). Källkritik. Hämtad 10 september 2010, från Erikson, M.G. (2009). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskap-erna. Lund: Studentlitteratur. Hjalmarsson, J. (2009). Wikipedianer – om Wikipedia i undervisningen. I B. Hansson & A. Lyngfelt (Red.), Pedagogiskt arbete i teori och praktik (s ). Lund: BTJ Förlag. Josephson, O. (2004). Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. Stockholm: Norstedts. Refero (2008). Hämtad 28 februari 2011, från Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2008). Att skriva en bra uppsats (2. uppl.). Malmö: Liber.


Ladda ner ppt "Citat och referat eller plagiat?"

Liknande presentationer


Google-annonser