Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S ÖKNING AV VETENSKAPLIGA ARTIKLAR Hälsofrämjande trädgårdar 2010-10-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S ÖKNING AV VETENSKAPLIGA ARTIKLAR Hälsofrämjande trädgårdar 2010-10-25."— Presentationens avskrift:

1 S ÖKNING AV VETENSKAPLIGA ARTIKLAR Hälsofrämjande trädgårdar 2010-10-25

2 D ISPOSITION Vad är en vetenskaplig artikel? Arbetsgång för litteratursökning Sökord Tillgång till databaser Presentation av några databaser Referensutformning Hjälp

3 VAD ÄR EN VETENSKAPLIG TIDSKRIFT (=scholarly journal) Redaktionsråd med vetenskaplig auktoritet Alla forskningsartiklar genomgår en vetenskaplig granskning före publicering = peer review Författare = Forskare

4 V AD ÄR EN VETENSKAPLIG ARTIKEL En vetenskaplig artikel är en skriven och publicerad rapportering som för första gången beskriver resultatet från ett forskningsarbete Forskaren redovisar själv den egna forskningens resultat med uppgifter om frågeställning, teori, metod, resultat, diskussion och referenser Vad är en vetenskaplig artikel (Högskolan i Jönköping)

5 M ER OM VETENSKAPLIG KVALITET Film på YouTube - 1,5 minuter Vetenskaplig kvalitet - text från Lunds UniversitetVetenskaplig kvalitet - text från Lunds Universitet (en webbsida) Vad är INTE en vetenskaplig artikelVad är INTE en vetenskaplig artikel (en webbsida)

6 FRÅGESTÄLLNINGAR INFÖR SÖKNINGEN Vilken information behöver jag? Hur ska informationen användas? Vilken tid har jag till förfogande? Får informationssökningen kosta? (fjärrlånekopior av artiklar) Svenskt eller internationellt? Nyhetsartiklar, debattartiklar, vetenskapliga dokument? Begränsningar i språk?

7 F ÖRBEREDELSER INFÖR SÖKNINGEN Formulera sökfrågan så klart som möjligt Plocka ut centrala nyckelord och fraser Använd hjälpmedel som t.ex. lexikon för att hitta nya sökord Försök att hitta synonymer, stavningsvarianter, pluralformer och ev. förkortningar Vanligtvis krävs även den engelska terminologin

8 V ÄLJ RÄTT DATABASER Vilka databaser täcker mina ämnen? Vilken typ av publikationer indexeras? - artiklar, böcker, rapporter … Vilken typ av databas? - bibliografisk, fulltext, fakta Finns det ett inbyggt ämnesordsregister (subject guide, thesaurus) Tids-, språk- och eventuell geografisk täckning på de publikationer som indexeras

9 UNDER SÖKNINGEN - TÄNK PÅ: Genomför sökningen strukturerat - dokumentera varje steg Var beredd på att ompröva din strategi och dina sökord Ämnesord skiljer sig ofta mellan olika databaser OR-kommandot vidgar din sökning och ger fler träffar, AND och NOT-kommandot smalnar av sökningen och ger färre träffar Sök på olika ändelser med trunkeringstecknet Ex: horticult* Håll ihop fraser med citationstecken Ex: ”garden therapy”

10 UNDER SÖKNINGEN - TÄNK PÅ: Skapa inte långa komplicerade söksträngar i början. Lägg bara till en ny term åt gången. Det ger kontroll över hur och varför sökresultatet förändras Kontrollera alltid stavning vid dålig träffbild Anteckna sökvägen och sökresultatet ! (eller skriv ut sökhistoriken) Skriv ut eller spara artiklarna som filer Skriv ut referensen om du vill beställa en fjärrlånekopia

11 SÖKORD svenska ämnesord och engelska motsvarigheter HälsaHealth LivskvalitetQuality of life VälbefinnandeWell-being Trädgårdar – sociala aspekter (Trädgårdar – terapeutisk användning) TrädgårdsterapiGardening - therapeutic use ArbetsterapiOccupational therapy Rehabilitering

12 SYNONYMER OCH BESLÄKTADE TERMER Trädgårdsarbete OR trädgårdsodling OR trädgårdsskötsel Alternativ: Trunkera på trädgård* Gardening OR Horticulture Gardening – therapeutic use OR Therapeutic gardening OR Therapeutic gardens OR Garden therapy OR Horticultural therapy OR Therapeutic horticulture Alternativ: (garden* OR horticultur*) AND therap*

13 ATT HITTA DATABASER OCH TIDSKRIFTER Bibliotekets webbsida www.hig.se/Biblioteketwww.hig.se/Biblioteket Söka (> Söka hemifrån) Böcker Databaser och artiklar (Söka) Databasförteckning A-Ö Bibliotekets sökbara databasförteckning - Omvårdnad eller Hälsovetenskap Tidskrifter och tidningar (Bläddra) Bibliotekets tidskriftsförteckning Sökhjälp Ämnesguider – ATM Trädgårdsvetenskap Följ bibliotekets länkar via proxyservern så kommer du åt databaserna inkl fulltexten även hemifrån!

14 LÄMPLIGA DATABASER OCH TIDSKRIFTERDATABASER TIDSKRIFTER ALLMÄNNA Higgins och Libris (böcker, rapporter, avhandlingar) Artikelsök (populärvetenskap) Academic Search Elite ISI web of Science Google scholar OMVÅRDNAD Cinahl (horticulture) Medline (via Pubmed)(gardening therapy) PsycInfo(horticulture therapy) SweMed+ (nya)(trädgård*) ENSKILDA TIDSKRIFTER Läkartidningens arkiv (trädgård* terapi*, trädgårdsterapi)

15 ACADEMIC SEARCH ELITE Bra startdatabas som täcker alla ämnen Bra hjälpfunktioner Skriv in egna sökord ELLER välj ämnesord ur ämnesordsregistret (subject terms) Välj begränsning till Scholarly (Peer reviewed) och Fulltext Journals Bläddra bland trädgårdstidskrifter (Publications) Cite  Skapa referens

16

17

18

19

20

21

22

23

24 TRÄDGÅRDSTERAPI PÅ WEBBEN American Horticultural Therapy Association Journal of therapeutic horticulture: toc 1986-2009 (Alnarp) Journal of therapeutic horticulture: toc 1986-2009 ASLA – Health and therapeutic design Therapeutic Garden Design Recommended Reading List Therapeutic Landscape Research Initiative (litteraturlista) Therapeutic Landscape Research Initiative Canadian Horticultural Therapy Association Horticultural Therapy and Therapeutic Horticulture - International Websites for Research Horticultural Therapy and Therapeutic Horticulture - International Websites for Research International people-plant interaction resource center Therapeutic Landscapes NetworkTherapeutic Landscapes Network (t.ex. Resources/References) ThriveThrive - using gardening to change lives

25 R EFERENSUTFORMNING ÄR VIKTIG Guide till Vancouversystemet hittar du på bibliotekets webbplats: http://www.hig.se/Biblioteket/Skriva-och- publicera/Skriva-referenser.html Inbyggda funktioner för att skapa referenser finns i många databaser Ex: Libris, Academic Search Elite, Cinahl

26 H JÄLP VID SÖKNING Boka en bibliotekarie http://www.hig.se/Biblioteket/Sokhjalp/Bokningsf ormular.html Informationsdisk: tel 026-648548, e-post bibhig@hig.se bibhig@hig.se


Ladda ner ppt "S ÖKNING AV VETENSKAPLIGA ARTIKLAR Hälsofrämjande trädgårdar 2010-10-25."

Liknande presentationer


Google-annonser