Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER Maria Bohlin, Sjukhusbiblioteket E-post: Tel. 616 3413.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER Maria Bohlin, Sjukhusbiblioteket E-post: Tel. 616 3413."— Presentationens avskrift:

1 EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER Maria Bohlin, Sjukhusbiblioteket E-post: maria.bohlin@vgregion.se Tel. 616 3413

2 Innehåll Arbetsterapi Kort om evidens Hur söker man? –Hitta rätt termer, t ex MeSH –Sök! PICO: fyll i ett schema som hjälp Vilka databaser skall man använda, och i vilken ordning?

3 Vad är EBM? EBM är samvetsgrann, detaljerad och omdömesgill användning av de bästa aktuella tillgängliga vetenskapliga bevisen i beslut rörande vården av den enskilde patienten.

4 Översikter Cochrane TRIP Clinical Queries (i PubMed) Clinical Evidence SBU med flera Databaser PubMed AMED CIHAHL med flera Sök smart, börja i redan bearbetat material! SEKUNDÄRKÄLLOR PRIMÄRKÄLLOR

5 PRIMÄR KÄLLA SEKUNDÄR KÄLLA GRANSKARE, t.ex. Cochrane- samarbetet REVIEW ARTIKLAR

6 Bästa databaserna för er: SEKUNDÄRA KÄLLOR: har någon redan undersökt detta? –Cochrane Database: den viktigaste sekundära informationskällan –Trip Database: en meta-sökmotor som genomsöker ett stort antal tillförlitliga databaser –Clinical Queries i PubMed: den näst bästa källan för systematiska översikter efter Cochrane –OT Seeker: evidensbaserad databas för arbetsterapeuter PRIMÄRA KÄLLOR: som avslutning för att kolla om det finns senare studier än de man hittat i de sekundära källorna ovan, eller om man inte hittat någonting. –(SweMed+: artiklar på nordiska språk) –Pubmed: världens största medicinska databas –AMED:behandlar sjukgymnastik/arbetsterapi

7 Medical Subject Heading - MeSH Sjukhusbibliotekets hemsida: Databaser/Medicin och vård Översätter svenska ämnesord till MeSH-termer

8 SÖKA – några gemensamma nämnare för olika databaser Ofta två sökmöjligheter, basic och advanced Det finns en möjlighet att skapa ett eget konto för att kunna spara sökningar och upprepa dem, och/eller skicka resultat till sig själv och andra Hjälp med söktermer, tex. MeSH, Thesaurus, Index m.m Funktioner som Limits; möjlighet att begränsa sin sökning till vissa språk, år, typ av undersökning osv., History; här sparas dina sökningar för att kunna kombineras

9 SÖKA, fortsättning Söklogik AND, OR, NOT. Mellanslag är samma sak som AND i de flesta databaser. –”Insoles AND flatfoot” ger artiklar som innehåller båda orden. –OR används vid synonyma begrepp ”Flatfoot AND (Insoles OR soles)” –Kom ihåg att hålla ihop begrepp med citat-tecken ”disease transmission”, annars kan mellanslaget tolkas som ett mellanslag d.v.s. Ett AND. Har du hittat en bra artikel? Pubmed: Related articles och Cinahl: Find Similar är länkar till artiklar som är indexerade på liknande sätt.

10 Åtkomst hemifrån Adressen till E-biblioteket=databaser och e-tidskrifter hemifrån: http://www.ebiblioteket.vgregion.se Informationen på Intranätet SIW nås hemifrån via adressen: https://intra.proxy.vgregion.se/sas

11 PICO Egna termer MeSH-termer Population/ patient Man, 27 år med plattfot Flatfoot Intervention/ indicator Ortopediska inlägg Fotbäddar Ortopediska skor Custom made insoles Ortohopaedic shoes SHOES Comparator/ control Ej inlägg OutcomeLättare att gå, mindre smärtor?

12 Cochrane Under Databaser/Evidensbaserad medicin Innehåller sammanställningar av originalartiklar som kvalitetsgranskats av oberoende forskare och kliniker

13 Cochrane: söka Sök via Topic i Cochrane Reviews: Övriga databaser Skriv in dina sökord här

14 Cochrane: sökresultat Sökresultaten sorteras kategorivis i Reviews, Clinical Trials, Metodstudier osv.

15 Cochrane: symbolerna Vad betyder symbolerna? P – pågående projekt R – review Withdrawn – återtagen New – ny Klicka på Record för att se fulltext eller abstract

16 TRIP – Turning Research Into Practice Under Databaser/Evidensbaserad medicin Sök här, eller här: Under Advanced search får du en sökhistorik

17 TRIP:resultat Resultaten presenteras hierarkiskt med bästa evidens högst upp.

18 National Library for Health - NLH

19

20 Pubmed: Clinical Queries Förprogrammerade sökfilter som utarbetats av en forskargrupp i Canada för att underlätta evidensbaserad sökning för kliniker.

21 Pubmed: Clinical Queries Notera Related Links, artiklar som är indexerade på liknande sätt, bra sätt att få fram nya sökord.

22 OT-seeker – evidens för arbetsterapeuter Sök här:

23 SweMed+ - artiklar på nordiska språk Sök här, med svenska termer. Trunkera med $ för att få med böjningsformer Klicka här för att kombinera söktermer och se din sökhistorik

24 PubMed/MEDLINE Databaser/Medicin Details: här ser du hur PubMed översatt ditt sökord till rätt MeSH-term. Varning för brus! Fritextsökning: skriv in ditt sökord och gör en sökning

25 Pubmed: Historik Under fliken History kan du kombinera sökord Här ser du också dina tidigare sökningar.

26 Pubmed: Begränsa Limits; här begränsar du din sökning

27 Pubmed: Spara din sökning Save search: spara din sökning Sökningen sparas i MyNCBI. Först måste du registrera dig och skapa login och lösen som du själv väljer

28 AMED Skriv in ditt sökord ett i taget. Är denna ruta ikryssad, får du förslag på lämpliga termer.

29 AMED För att kombinera termer, klicka på Combine Searches Begränsa din sökning under Limits, eller More Limits


Ladda ner ppt "EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER Maria Bohlin, Sjukhusbiblioteket E-post: Tel. 616 3413."

Liknande presentationer


Google-annonser