Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egon Nilsson Högskolebiblioteket 26 oktober 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egon Nilsson Högskolebiblioteket 26 oktober 2011"— Presentationens avskrift:

1 Egon Nilsson Högskolebiblioteket 26 oktober 2011
Informationssökning termin 2 - Människor och trädgårdar Vetenskapliga artiklar Egon Nilsson Högskolebiblioteket 26 oktober 2011

2 Informationskompetens
Vilken information behöver jag? Var söker jag informationen? Hur söker jag informationen? Värdering av informationen Använda informationen etiskt korrekt Bearbetning & analys --> ny kunskap Förmedling av den vunna kunskapen

3 …Var söker jag informationen. …Via bibliotekets hemsida
…Var söker jag informationen? …Via bibliotekets hemsida! Söka  olika publikationstyper Sökhjälp  Ämnesguide Trädgårdsmästarprogr. Följ bibliotekets länkar via proxyservern så kommer du åt den betalda fulltexten hemifrån!

4 Vad är en vetenskaplig tidskrift (scholarly/peer reviewed journal)
Redaktionsråd med vetenskaplig auktoritet Alla forskningsartiklar genomgår en vetenskaplig granskning före publicering = peer review Forskare = författare De tillgängliga tidskrifterna hittar du i: Tidskriftsförteckningen Uppgifter om ”alla” tidskrifter hittar du i: UlrichsWeb En ”domartröja” anger om tidskriften är referee-granskad

5 Hur ser en vetenskaplig artikel ut?
Abstract --- Introduction (purpose & problems) Method & material Results And Discussion & conclusions References (Bibliography)

6 Tidskriftsartiklar – två sätt att hitta dem!
Bläddra Om du känner till en viss artikel: Bläddra fram till den i tid- skriften via – tidskriftsförteckningen Söka Om du söker ”okända” artiklar inom ett ämne – sök i en lämplig databas

7 Förberedelser inför sökningen
Formulera sökfrågan så klart som möjligt Plocka ut centrala nyckelord och fraser Använd hjälpmedel för att hitta nya sökord Lexikon Ämnesordsregister i databasen Försök att hitta synonymer, stavnings-varianter, pluralformer och ev. förkortningar Vanligtvis krävs även den engelska terminologin

8 Generella söktekniker - läs hjälpsidorna i resp databas
Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser: trädgård* Kombination med boolska operatorer Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: ”garden therapy” Logisk gruppering med parenteser Fritextsökning eller Fältsökning Begränsningar (årtal, språk, dokumenttyp) 8

9 Den bibliografiska posten (= grunden för sökningen)
Author: Stasky, Carly Title: Guerilla gardening Source: Utne reader ; Mar/Apr 2002, Issue 110, p 14-15 Year: 2002 Language: English Type: Journal article ; Review Keywords: Gardening ; Seedlings Abstract: Provides tips in doing guerrilla gardening. Materials needed; Technique in growing seedlings at home; Usefulness of guerrilla gardening to beautify the urban landscape. (Fulltext:) ……………

10 Uttagsalternativ Skriv ut - artikeln eller referensen Skicka epost:
referensen, artikeln eller länk till artikeln Spara som en fil Spara till referenshanteringsprogram - RefWorks, EndNote

11 Dokumentation av sökningar
För en söklogg - anteckna databaser, sökord som testats, resultat m.m. Använd databasernas sökhistorikfunktion – skriv gärna ut historiken

12 Välj rätt databaser via ämnesguiden eller databasförteckningen
Vilka databaser täcker mina ämnen? Är innehållet vetenskapligt granskat? Vilken typ av publikationer indexeras? artiklar, böcker, rapporter … Vilken typ av databas? bibliografisk, fulltext, fakta Finns det ett inbyggt ämnesordsregister (subject guide, thesaurus) Är innehållet engelskspråkigt eller svenskt?

13 Academic Search Elite via ämnesguiden
Bra hjälpfunktioner Skriv i sökord, välj begränsning till Scholarly (Peer reviewed) och Fulltext Journals Välj ämnesord ur ämnesordsregistret (Subject terms) Bläddra bland tidskrifterna (Publications) Cite  Skapa referens

14 Discovery En ny samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser samtidigt Plus En genväg till många databaser Ger träff på de flesta ämnen Minus Inget ämnesordsregister Missvisande begränsning till peer-review tidskrifter Ofta dubbletter från de olika databaserna

15 Google Scholar Hittar vetenskapliga dokument på webben
Indexerar både fria resurser och innehållet i förlagens fulltextdatabaser Har länkar till fulltextdatabaserna Hittar även ”liknande” artiklar och nyare citerande artiklar

16 Att söka vidare efter artiklar utan fulltextlänk
Sök på tidskriftens namn i Tidskriftsförteckningen  Finns tidskriften i någon annan databas eller i tryckt form på biblioteket? Finns årgången? Om JA: bläddra fram till rätt årg, nr & sida i databasen eller tidskriften och skriv ut respektive kopiera. Om NEJ: kontakta biblioteket för att beställa kopia, fn 40:-/artikel. Man kan också kolla i Google Scholar om artikeln möjligen finns fritt tillgänglig någon annanstans på nätet

17 Referensstandarder APA – beteende- och samhällsvet.
Harvard – flera olika discipliner Oxford – historia, juridik, teologi Vancouver – medicin och biomedicin IEEE - teknikområdet MLA - litteraturvetenskap

18 Skriva referenser – viktigt!
Välj en referensstandard och använd den konsekvent I Libris, Academic Search Elite och Discovery m.fl. databaser finns funktioner för att skapa referenser Glöm inte titel/författare på www-sidor Dokumentet ska kunna hittas utifrån din referens!


Ladda ner ppt "Egon Nilsson Högskolebiblioteket 26 oktober 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser