Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning termin 2 - Människor och trädgårdar Vetenskapliga artiklar Egon Nilsson Högskolebiblioteket 26 oktober 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning termin 2 - Människor och trädgårdar Vetenskapliga artiklar Egon Nilsson Högskolebiblioteket 26 oktober 2011."— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning termin 2 - Människor och trädgårdar Vetenskapliga artiklar Egon Nilsson Högskolebiblioteket 26 oktober 2011

2 Informationskompetens Vilken information behöver jag? Var söker jag informationen? Hur söker jag informationen? Värdering av informationen Använda informationen etiskt korrekt Bearbetning & analys --> ny kunskap Förmedling av den vunna kunskapen

3 …Var söker jag informationen? …Via bibliotekets hemsida! Söka  olika publikationstyper Sökhjälp  Ämnesguide Trädgårdsmästarprogr. Följ bibliotekets länkar via proxyservern så kommer du åt den betalda fulltexten hemifrån!Via bibliotekets hemsidaÄmnesguide Trädgårdsmästarprogr

4 Vad är en vetenskaplig tidskrift (scholarly/peer reviewed journal) Redaktionsråd med vetenskaplig auktoritet Alla forskningsartiklar genomgår en vetenskaplig granskning före publicering = peer review Forskare = författare De tillgängliga tidskrifterna hittar du i: Tidskriftsförteckningen Uppgifter om ”alla” tidskrifter hittar du i: UlrichsWeb En ”domartröja” anger om tidskriften är referee- granskad

5 Hur ser en vetenskaplig artikel ut? Abstract --- Introduction (purpose & problems) Method & material Results And Discussion & conclusions --- References (Bibliography)

6 Tidskriftsartiklar – två sätt att hitta dem! Bläddra Om du känner till en viss artikel: Bläddra fram till den i tid- skriften via – tidskriftsförteckningentidskriftsförteckningen Söka Om du söker ”okända” artiklar inom ett ämne – sök i en lämplig databasdatabas

7 Förberedelser inför sökningen Formulera sökfrågan så klart som möjligt Plocka ut centrala nyckelord och fraser Använd hjälpmedel för att hitta nya sökord Lexikon Ämnesordsregister i databasen Försök att hitta synonymer, stavnings- varianter, pluralformer och ev. förkortningar Vanligtvis krävs även den engelska terminologin

8 Generella söktekniker - läs hjälpsidorna i resp databas Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser: trädgård* Kombination med boolska operatorer Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: ”garden therapy” Logisk gruppering med parenteser Fritextsökning eller Fältsökning Begränsningar (årtal, språk, dokumenttyp)

9 Den bibliografiska posten (= grunden för sökningen) Author:Stasky, Carly Title:Guerilla gardening Source:Utne reader ; Mar/Apr 2002, Issue 110, p 14-15 Year:2002 Language:English Type:Journal article ; Review Keywords:Gardening ; Seedlings Abstract: Provides tips in doing guerrilla gardening. Materials needed; Technique in growing seedlings at home; Usefulness of guerrilla gardening to beautify the urban landscape. (Fulltext:)……………

10 Uttagsalternativ Skriv ut - artikeln eller referensen Skicka epost: referensen, artikeln eller länk till artikeln Spara som en fil Spara till referenshanteringsprogram - RefWorks, EndNoteRefWorks

11 Dokumentation av sökningar För en söklogg - anteckna databaser, sökord som testats, resultat m.m. Använd databasernas sökhistorikfunktion – skriv gärna ut historiken

12 Välj rätt databaser via ämnesguiden eller databasförteckningen via ämnesguidendatabasförteckningen Vilka databaser täcker mina ämnen? Är innehållet vetenskapligt granskat? Vilken typ av publikationer indexeras? artiklar, böcker, rapporter … Vilken typ av databas? bibliografisk, fulltext, fakta Finns det ett inbyggt ämnesordsregister (subject guide, thesaurus) Är innehållet engelskspråkigt eller svenskt?

13 Academic Search Elite via ämnesguiden via ämnesguiden Bra hjälpfunktioner Skriv i sökord, välj begränsning till Scholarly (Peer reviewed) och Fulltext Journals Välj ämnesord ur ämnesordsregistret (Subject terms) Bläddra bland tidskrifterna (Publications) Cite  Skapa referens

14 Discovery En ny samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser samtidigt Plus En genväg till många databaser Ger träff på de flesta ämnen Minus Inget ämnesordsregister Missvisande begränsning till peer-review tidskrifter Ofta dubbletter från de olika databaserna

15 Google Scholar Hittar vetenskapliga dokument på webben Indexerar både fria resurser och innehållet i förlagens fulltextdatabaser Har länkar till fulltextdatabaserna Hittar även ”liknande” artiklar och nyare citerande artiklar

16 Att söka vidare efter artiklar utan fulltextlänk Sök på tidskriftens namn i Tidskriftsförteckningen Tidskriftsförteckningen Finns tidskriften i någon annan databas eller i tryckt form på biblioteket? Finns årgången? Om JA: bläddra fram till rätt årg, nr & sida i databasen eller tidskriften och skriv ut respektive kopiera. Om NEJ: kontakta biblioteket för att beställa kopia, fn 40:- /artikel. Man kan också kolla i Google Scholar om artikeln möjligen finns fritt tillgänglig någon annanstans på nätetGoogle Scholar

17 Referensstandarder APA – beteende- och samhällsvet. Harvard – flera olika discipliner Oxford – historia, juridik, teologi Vancouver – medicin och biomedicin IEEE - teknikområdet MLA - litteraturvetenskap

18 Skriva referenser – viktigt! Välj en referensstandard och använd den konsekvent I Libris, Academic Search Elite och Discovery m.fl. databaser finns funktioner för att skapa referenserLibris Glöm inte titel/författare på www-sidor Dokumentet ska kunna hittas utifrån din referens!


Ladda ner ppt "Informationssökning termin 2 - Människor och trädgårdar Vetenskapliga artiklar Egon Nilsson Högskolebiblioteket 26 oktober 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser