Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till informationssökning, källkritik och referensutformning Växtbiologi vt 2013 Högskolebiblioteket 2013-03-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till informationssökning, källkritik och referensutformning Växtbiologi vt 2013 Högskolebiblioteket 2013-03-03."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till informationssökning, källkritik och referensutformning Växtbiologi vt 2013 Högskolebiblioteket 2013-03-03

2 Bibliotek för dig  Biblioteket på Wij trädgårdar ◦ referenslitteratur och tidskrifter  Folkbiblioteket i Ockelbo ◦ böcker inkl kurslitteratur ; hjälp med fjärrlån  Högskolebiblioteket ◦ böcker och tidskrifter ; hjälp med fjärrlån ◦ elektroniska resurser via webben ◦ informationssökning ◦ information för uppsatsskrivande

3 Bra att börja med  Datorkonto på högskolan ◦ datorinloggning, Blackboard, epost, utskrifter/kopiering, bibliotekets elektroniska resurser ◦ Passérkort (inpassering, utskrifter/kopiering)  Bibliotekskort ◦ Låna, reservera och beställa/fjärrlåna tryckt material ◦ Fyll i webbformulär - Ny låntagare ◦ Särskilt lånekort / Passérkortet / (HelGe-kortet)  E-post adress för kommunikation ◦ Förvarningar, påminnelser/krav, aviseringar

4 Utforska bibliotekets webbplats  www.hig.se/Biblioteket www.hig.se/Biblioteket  Söka – böcker, tidskrifter, artiklar, Internetresurser  Sökhjälp – att bedöma vetenskaplig information, sökhandledningar, Boka en bibliotekarie  Ämnesguider t.ex. för Trädgårdsmästarprogrammet Ämnesguider  Låna och beställa  Skriva och publicera – skrivhjälp, referens- utformning/RefWorks, publicera uppsats i DiVA  Om biblioteket – länk till grupprumsbokning

5 Hjälpmedel för att finna information  Muntlig information från lärare, kurskamrater  Tryckta bibliografier och uppslagsverk  Känd litteratur i ämnet kan hänvisa till andra källor  Bibliotekskataloger  Andra databaser  Internet Utgå från: Ämnesguiden för Trädgårdsmästarprogrammet

6 Olika typer av publikationer Primära publikationer  (Uppsatser)  Forskningsrapporter  Konferensbidrag i s.k. Proceedings  Vetenskapliga tidskriftsartiklar Vetenskapliga tidskriftsartiklar  Avhandlingar Sekundära publikationer  Översiktsverk, handböcker, läroböcker  Populärvetenskapliga böcker & artiklar Tryckta och på webben!

7 Att söka böcker  Gå till hyllan ◦ Kursböcker KURSplan 2 ◦ Gamla systemet: Qe – Trädgårdsskötselplan 3 ◦ Nya systemet: 635 – Trädgårdsväxterplan 3  HelGe – Ockelbo biblioteks katalog (9 kommuner) HelGe  Higgins – Högskolans bibliotekskatalog  Libris – forskningsbibliotekens katalog  bibliotek.se – samlad katalog för Sveriges bibliotek

8 HigginsHiggins - bibliotekets katalog Higgins  Förteckning över allt tryckt material på HiG  Böcker, avhandlingar, rapporter, äldre uppsatser m.m. Även en del e-böcker.  Letar du efter tidskriftsartiklar om ett ämne - sök i databaser.databaser  Söker du en speciell tidskrift eller artikel som du redan känner till (du har referensen) – kolla tidskriftstiteln i tidskriftslistan om den finns tillgänglig tryckt eller online på HiGtidskriftslistan

9 LIBRISLIBRIS - nationell katalog LIBRIS  Information om titlar på svenska forsknings- bibliotek samt ett trettiotal folkbibliotek  närmare 6 miljoner titlar  Böcker och tidskrifter m.m. i tryckt eller elektronisk form ; även TV- & radioprogram  En del referenser till artiklar – men sök hellre i artikeldatabaser

10 bibliotek.se  Samlingskatalog för både Libris och de svenska folkbibliotekens katalog (Burken)  Ofullständig information  Lånestatus syns inte  Länkar till fulltext saknas

11 Elektroniska uppslagsverk Söka – ordböcker och uppslagsverk Allmänna  Nationalencyklopedin Nationalencyklopedin  Wikipedia Wikipedia Trädgårdsspecifika Saknas

12 Kataloger & databaser - två söktips  Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser ◦ Ex: trädgård*  Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: ◦ Ex: ”garden therapy”

13 Databaser - populärvetenskap  Artikelsök Artikelsök ◦ En populärvetenskaplig referensdatabas som täcker svenska tidskrifter och dagstidningar. Ett fåtal länkar till fulltext.  Retriever research = Mediearkivet Retriever research ◦ En populärvetenskaplig fulltextdatabas som täcker svenska dagstidningar, nyhetstelegram och lättare tidskrifter.

14 Databaser - vetenskapliga  Academic Search Elite Academic Search Elite ◦ En kombinerad referens- och fulltextdatabas som täcker alla ämnesområden. Närmare ¾ är refereegranskade vetenskapliga tidskrifter.  Discovery Discovery ◦ En samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Fulltext eller referenser

15 Internetresurser  Utgå från bibliotekets hemsida: ◦ Ämnesguiden för Trädgårdsmästarprogrammet Ämnesguiden för Trädgårdsmästarprogrammet ◦ Söka – Internetresurser (övriga ämnen) Söka – Internetresurser  Var källkritisk ◦ Läs t.ex. i boken av Thurén: Källa : internetKälla : internet  Vetenskapliga dokument kan du även söka via Google ScholarGoogle Scholar Googles ”lillebror” är inriktad på att hitta dokument som har ett vetenskapligt utseende. Den länkar både till fria resurser och bibliotekets tidskriftsdatabaser.

16 Exempel på databaser & andra resurser på webben  Intute – gardening Intute – gardening  Intute - horticulture Intute - horticulture ---  CBM – Centrum för biologisk mångfald CBM – Centrum för biologisk mångfald  Hälsans natur Hälsans natur  Movium plantarum (prenumeration krävs) Movium plantarum  Den virtuella floran Den virtuella floran  VäxtEko VäxtEko

17 Att hitta bilder  Wikimedia Commons Wikimedia Commons  flickr flickr  SciencePhoto SciencePhoto  Tänk på att upphovsmannen oftast vill bli omnämnd enligt någon form av Creative Commons licens Läs mer: Creative Commons - SverigeCreative Commons - Sverige

18 Var kritisk!  Sunt förnuft och misstänksamhet  Välj ”rätt” väg: bibliotekssidor, vetenskapliga portaler  Kriterier: ◦ Auktoritet, målgrupp/nivå, ◦ Fullständighet, objektivitet, ◦ Aktualitet  Läs mer om: Att bedöma vetenskaplig informationAtt bedöma vetenskaplig information

19 Att citera och skriva referenser  Upphovsrättslagen gäller för såväl text som bilder  Allt som inte är dina egna tankar och forskning ska redovisas och förses med tydliga citeringar/referenser  Flera standarder finns: APA, Harvard, Oxford, Vancouver  Läs mer: Skriva referenserSkriva referenser RefWorksRefWorks som verktyg

20 Skapa skapa referenser i katalog/databas Skapa bokreferens i Libris Libris  Sök fram boken i Libris  Klicka på knappen ”Skapa referens”  Välj önskat format (APA, Harvard, Oxford, Vancouver)  Kopiera och klistra in referensen i din litteraturlista Skapa artikelreferens i Academic Search Elite eller Discovery Academic Search EliteDiscoveryAcademic Search EliteDiscovery  Sök fram artikeln  Klicka på knappen ”Cite”  Välj önskat format (APA, Harvard, Vancouver…)  Kopiera och klistra in referensen i din litteraturlista

21 Om du kör fast …  Biblioteket – ring 026-648548, mejla bibhig@hig.se bibhig@hig.se  Besök oss vid informationsdisken (må-fre 12.30-14.30)  Boka en bibliotekarie Boka en bibliotekarie


Ladda ner ppt "Introduktion till informationssökning, källkritik och referensutformning Växtbiologi vt 2013 Högskolebiblioteket 2013-03-03."

Liknande presentationer


Google-annonser