Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växtbiologi vt 2013 Högskolebiblioteket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växtbiologi vt 2013 Högskolebiblioteket"— Presentationens avskrift:

1 Växtbiologi vt 2013 Högskolebiblioteket 2013-03-03
Introduktion till informationssökning, källkritik och referensutformning Växtbiologi vt 2013 Högskolebiblioteket

2 Bibliotek för dig Biblioteket på Wij trädgårdar
referenslitteratur och tidskrifter Folkbiblioteket i Ockelbo böcker inkl kurslitteratur ; hjälp med fjärrlån Högskolebiblioteket böcker och tidskrifter ; hjälp med fjärrlån elektroniska resurser via webben informationssökning information för uppsatsskrivande

3 Bra att börja med Datorkonto på högskolan Bibliotekskort
datorinloggning, Blackboard, epost, utskrifter/kopiering, bibliotekets elektroniska resurser Passérkort (inpassering, utskrifter/kopiering) Bibliotekskort Låna, reservera och beställa/fjärrlåna tryckt material Fyll i webbformulär - Ny låntagare Särskilt lånekort / Passérkortet / (HelGe-kortet) E-post adress för kommunikation Förvarningar, påminnelser/krav, aviseringar

4 Utforska bibliotekets webbplats
Söka – böcker, tidskrifter, artiklar, Internetresurser Sökhjälp – att bedöma vetenskaplig information, sökhandledningar, Boka en bibliotekarie Ämnesguider t.ex. för Trädgårdsmästarprogrammet Låna och beställa Skriva och publicera – skrivhjälp, referens- utformning/RefWorks, publicera uppsats i DiVA Om biblioteket – länk till grupprumsbokning

5 Hjälpmedel för att finna information
Muntlig information från lärare, kurskamrater Tryckta bibliografier och uppslagsverk Känd litteratur i ämnet kan hänvisa till andra källor Bibliotekskataloger Andra databaser Internet Utgå från: Ämnesguiden för Trädgårdsmästarprogrammet

6 Olika typer av publikationer
Primära publikationer (Uppsatser) Forskningsrapporter Konferensbidrag i s.k. Proceedings Vetenskapliga tidskriftsartiklar Avhandlingar Sekundära publikationer Översiktsverk, handböcker, läroböcker Populärvetenskapliga böcker & artiklar Tryckta och på webben!

7 Att söka böcker Gå till hyllan
Kursböcker KURS plan 2 Gamla systemet: Qe – Trädgårdsskötsel plan 3 Nya systemet: – Trädgårdsväxter plan 3 HelGe – Ockelbo biblioteks katalog (9 kommuner) Higgins – Högskolans bibliotekskatalog Libris – forskningsbibliotekens katalog bibliotek.se – samlad katalog för Sveriges bibliotek

8 Higgins - bibliotekets katalog
Förteckning över allt tryckt material på HiG Böcker, avhandlingar, rapporter, äldre uppsatser m.m. Även en del e-böcker. Letar du efter tidskriftsartiklar om ett ämne sök i databaser. Söker du en speciell tidskrift eller artikel som du redan känner till (du har referensen) – kolla tidskriftstiteln i tidskriftslistan om den finns tillgänglig tryckt eller online på HiG

9 LIBRIS - nationell katalog
Information om titlar på svenska forsknings- bibliotek samt ett trettiotal folkbibliotek närmare 6 miljoner titlar Böcker och tidskrifter m.m. i tryckt eller elektronisk form ; även TV- & radioprogram En del referenser till artiklar – men sök hellre i artikeldatabaser

10 bibliotek.se Samlingskatalog för både Libris och de svenska folkbibliotekens katalog (Burken) Ofullständig information Lånestatus syns inte Länkar till fulltext saknas

11 Elektroniska uppslagsverk
Söka – ordböcker och uppslagsverk Allmänna Nationalencyklopedin Wikipedia Trädgårdsspecifika Saknas

12 Kataloger & databaser - två söktips
Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser Ex: trädgård* Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: Ex: ”garden therapy”

13 Databaser - populärvetenskap
Artikelsök En populärvetenskaplig referensdatabas som täcker svenska tidskrifter och dagstidningar. Ett fåtal länkar till fulltext. Retriever research = Mediearkivet En populärvetenskaplig fulltextdatabas som täcker svenska dagstidningar, nyhetstelegram och lättare tidskrifter.

14 Databaser - vetenskapliga
Academic Search Elite En kombinerad referens- och fulltextdatabas som täcker alla ämnesområden. Närmare ¾ är refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Discovery En samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Fulltext eller referenser

15 Internetresurser Utgå från bibliotekets hemsida: Var källkritisk
Ämnesguiden för Trädgårdsmästarprogrammet Söka – Internetresurser (övriga ämnen) Var källkritisk Läs t.ex. i boken av Thurén: Källa : internet Vetenskapliga dokument kan du även söka via Google Scholar Googles ”lillebror” är inriktad på att hitta dokument som har ett vetenskapligt utseende. Den länkar både till fria resurser och bibliotekets tidskriftsdatabaser.

16 Exempel på databaser & andra resurser på webben
Intute – gardening Intute - horticulture --- CBM – Centrum för biologisk mångfald Hälsans natur Movium plantarum (prenumeration krävs) Den virtuella floran VäxtEko

17 Att hitta bilder Wikimedia Commons flickr SciencePhoto
Tänk på att upphovsmannen oftast vill bli omnämnd enligt någon form av Creative Commons licens Läs mer: Creative Commons - Sverige

18 Var kritisk! Sunt förnuft och misstänksamhet
Välj ”rätt” väg: bibliotekssidor, vetenskapliga portaler Kriterier: Auktoritet, målgrupp/nivå, Fullständighet, objektivitet, Aktualitet Läs mer om: Att bedöma vetenskaplig information

19 Att citera och skriva referenser
Upphovsrättslagen gäller för såväl text som bilder Allt som inte är dina egna tankar och forskning ska redovisas och förses med tydliga citeringar/referenser Flera standarder finns: APA, Harvard, Oxford, Vancouver Läs mer: Skriva referenser RefWorks som verktyg

20 Skapa skapa referenser i katalog/databas
Skapa bokreferens i Libris Sök fram boken i Libris Klicka på knappen ”Skapa referens” Välj önskat format (APA, Harvard, Oxford, Vancouver) Kopiera och klistra in referensen i din litteraturlista Skapa artikelreferens i Academic Search Elite eller Discovery Sök fram artikeln Klicka på knappen ”Cite” Välj önskat format (APA, Harvard, Vancouver…)

21 Om du kör fast … Biblioteket – ring 026-648548, mejla bibhig@hig.se
Besök oss vid informationsdisken (må-fre ) Boka en bibliotekarie


Ladda ner ppt "Växtbiologi vt 2013 Högskolebiblioteket"

Liknande presentationer


Google-annonser