Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till informationssökning, källkritik och referensutformning Växtbiologi vt 2011 Högskolebiblioteket 2012-03-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till informationssökning, källkritik och referensutformning Växtbiologi vt 2011 Högskolebiblioteket 2012-03-01."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till informationssökning, källkritik och referensutformning Växtbiologi vt 2011 Högskolebiblioteket 2012-03-01

2 Bibliotek för dig Biblioteket på Wij trädgårdar ◦ referenslitteratur och tidskrifter Folkbiblioteket i Ockelbo ◦ böcker inkl kurslitteratur ; hjälp med fjärrlån Högskolebiblioteket ◦ böcker och tidskrifter ; hjälp med fjärrlån ◦ elektroniska resurser via webben ◦ informationssökning ◦ information för uppsatsskrivande

3 Bra att börja med Datorkonto på högskolan ◦ datorinloggning, Blackboard, epost, utskrifter/kopiering, bibliotekets elektroniska resurser ◦ Passérkort (inpassering, utskrifter/kopiering) Bibliotekskort ◦ Låna, reservera och beställa/fjärrlåna tryckt material ◦ Särskilt lånekort / Passérkortet / (HelGe-kortet) E-post adress för kommunikation ◦ Förvarningar, påminnelser/krav, aviseringar

4 Utforska bibliotekets webbplats www.hig.se/Biblioteket Söka – böcker, tidskrifter, artiklar, Internetresurser Sökhjälp – att bedöma vetenskaplig information, sökhandledningar, Boka en bibliotekarie Ämnesguider t.ex. för Trädgårdsmästarprogrammet Ämnesguider Låna och beställa Skriva och publicera – skrivhjälp, referensutformning Om biblioteket – länk till grupprumsbokning

5 Hjälpmedel för att finna information  Muntlig information från lärare, kurskamrater  Tryckta bibliografier och uppslagsverk  Känd litteratur i ämnet kan hänvisa till andra källor  Bibliotekskataloger  Andra databaser  Internet Utgå från: Ämnesguiden för Trädgårdsmästarprogrammet

6 Olika typer av publikationer Primära publikationer Forskningsrapporter Konferensbidrag i s.k. Proceedings Vetenskapliga artiklar Avhandlingar Sekundära publikationer Översiktsverk, handböcker, läroböcker Populärvetenskapliga böcker & artiklar Tryckta och på webben!

7 Att söka böcker Gå till hyllan ◦ Kursböcker KURSplan 2 ◦ Gamla systemet: Qe – Trädgårdsskötselplan 3 ◦ Nya systemet: 635 – Trädgårdsväxterplan 2 HelGe – Ockelbo biblioteks katalog (9 kommuner) HelGe Higgins – Högskolans bibliotekskatalog Libris – forskn-bibliotekens gemensamma katalog bibliotek.se – samlad katalog för Sveriges bibliotek

8 HigginsHiggins - bibliotekets katalog Higgins  Förteckning över allt tryckt material på HiG  Böcker, avhandlingar, rapporter, äldre uppsatser m.m.  Letar du efter tidskriftsartiklar om ett ämne - sök i databaser.databaser  Söker du en speciell tidskrift eller artikel som du redan känner till (du har referensen) – kolla tidskriftstiteln i tidskriftslistan om den finns tillgänglig tryckt eller online på HiGtidskriftslistan

9 LIBRISLIBRIS - nationell katalog LIBRIS  Information om titlar på svenska forsknings- bibliotek samt ett trettiotal folkbibliotek  närmare 6 miljoner titlar  Böcker och tidskrifter m.m. i tryckt eller elektronisk form ; även TV- & radioprogram  En del referenser till artiklar – men sök hellre i artikeldatabaser

10 bibliotek.se  Samlingskatalog för både Libris och de svenska folkbibliotekens katalog (Burken)  Ofullständig information  Lånestatus syns inte  Länkar till fulltext saknas

11 Elektroniska uppslagsverk  Allmänna och ämnesspecifika uppslagsverk hittar du på bibliotekets hemsida (Söka – ordböcker och uppslagsverk)Söka – ordböcker och uppslagsverk  Nationalencyklopedin  Oxford Reference Online  The Oxford companion to the garden The Oxford companion to the garden  A dictionary of plant sciences A dictionary of plant sciences

12 Databaser Artikelsök ◦ En populärvetenskaplig referensdatabas som täcker svenska tidskrifter och dagstidningar. Ett fåtal länkar till fulltext. Academic Search Elite ◦ En kombinerad referens- och fulltextdatabas som täcker alla ämnesområden. Närmare ¾ är refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Discovery ◦ En samsökningstjänst som söker i många databaser samtidigt.

13 Internetresurser Utgå från bibliotekets hemsida: ◦ Söka – Internetresurser Söka – Internetresurser ◦ Ämnesguiden för Trädgårdsmästarprogrammet Ämnesguiden för Trädgårdsmästarprogrammet Var källkritisk ◦ Läs t.ex. i boken av Thurén: Källa : internetKälla : internet Vetenskapliga dokument söker du via Google Scholar Google Scholar Googles ”lillebror” är inriktad på att hitta dokument som har ett vetenskapligt utseende. Den länkar både till fria resurser och bibliotekets tidskriftsdatabaser.

14 Exempel på fria databaser & webbresurser Intute – gardening Intute - horticulture --- CBM – Centrum för biologisk mångfald Den virtuella floran VäxtEko --- EOL - Encyclopedia of Life

15 Att hitta bilder Wikimedia Commons flickr SciencePhoto Tänk på att upphovsmannen oftast vill bli omnämnd enligt någon form av Creative Commons licens Läs mer: Creative Commons - SverigeCreative Commons - Sverige

16 Var kritisk! Sunt förnuft och misstänksamhet Välj ”rätt” väg: bibliotekssidor, vetenskapliga portaler Kriterier: ◦ Auktoritet, målgrupp/nivå, ◦ Fullständighet, objektivitet, ◦ Aktualitet Läs mer om: Att bedöma vetenskaplig informationAtt bedöma vetenskaplig information

17 Att citera och skriva referenser Upphovsrättslagen gäller för såväl text som bilder Allt som inte är dina egna tankar och forskning ska redovisas och förses med tydliga citeringar/referenser Flera standarder finns: APA, Harvard, Oxford, Vancouver Läs mer: Skriva referenserSkriva referenser

18 Skapa bokreferens i Libris Libris Sök fram boken i Libris Klicka på knappen ”Skapa referens” Välj önskat format (APA, Harvard, Oxford, Vancouver) Kopiera och klistra in referensen i din litteraturlista Skapa artikelreferens i Academic Search Elite Academic Search EliteAcademic Search Elite Sök fram artikeln Klicka på knappen ”Cite” Välj önskat format (APA, Harvard, Vancouver…) Kopiera och klistra in referensen i din litteraturlista

19 Got stuck? Biblioteket – ring 026-648548, mejla bibhig@hig.se bibhig@hig.se Besök oss vid informationsdisken (må-fre 12.30-14.30) Boka en bibliotekarie


Ladda ner ppt "Introduktion till informationssökning, källkritik och referensutformning Växtbiologi vt 2011 Högskolebiblioteket 2012-03-01."

Liknande presentationer


Google-annonser