Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undervisning och KTHB-Primo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undervisning och KTHB-Primo"— Presentationens avskrift:

1 Undervisning och KTHB-Primo
Användarnas erfarenheter av KTHB-Primo Relevansrankning och informationskompetens

2 LibQual (KTHB 2013): Om Primo
”Primo drar ned betyget. Rankningen av träffarna i Primo är usel när man jämför m Google Scholar.” ”I think that KTH Primo is largely useless as a search engine for journal articles within the humanities field, compared to the search engines at my previous university (University of Melbourne). Whilst the service gives access to the right journals, searching under very well-known architectural theorists' names generates nothing. Because can't be filtered on a disciplinary basis, the number of scientific articles (i.e., biomedicine) drown out any possibility of finding references in architecture, planning, political science, or philosophy effectively.”

3 LibQual (KTHB 2013): Om Primo
”Primo drar ned betyget. Rankningen av träffarna i Primo är usel när man jämför m Google Scholar.” ”I think that KTH Primo is largely useless as a search engine for journal articles within the humanities field, compared to the search engines at my previous university (University of Melbourne). Whilst the service gives access to the right journals, searching under very well-known architectural theorists' names generates nothing. Because can't be filtered on a disciplinary basis, the number of scientific articles (i.e., biomedicine) drown out any possibility of finding references in architecture, planning, political science, or philosophy effectively.”

4 LibQual: Om Primo ”Väldigt bra service över lag. Tycker dock sökmotorn på hemsidan är lite halvjobbig att använda. Jag behöver söka många gånger innan jag hittar rätt och jag upplever att google scholar fungerar bättre. I övrigt är det för lite studieplatser på hela KTH och jag vet inte om man kan begära mer av er på den fronten.” ”Jag tycker att sökmotorn/sökmotorerna för vetenskapliga artiklar är knepig att förstå. Jag hittar oftast till slut det jag söker, men jag upplever att det tar längre tid än nödvändigt.” ”söker direkt på tidskrifternas hemsidor. För att hitta tidskrifter och annan information är google ett mycket bättre verktyg än något verktyg som KTH eller biblioteket kan tillhandahålla. Information på KTH:s och bibliotekets hemsdior hittas enklast med Google. Det finns ingen anledning till att KTH eller biblioteket ska ödsla resurser på att försöka skapa verktyg som bara kommer att bli sämre kopior av de som redan finns.”

5 LibQual: Om Primo ”Väldigt bra service över lag. Tycker dock sökmotorn på hemsidan är lite halvjobbig att använda. Jag behöver söka många gånger innan jag hittar rätt och jag upplever att google scholar fungerar bättre. I övrigt är det för lite studieplatser på hela KTH och jag vet inte om man kan begära mer av er på den fronten.” ”Jag tycker att sökmotorn/sökmotorerna för vetenskapliga artiklar är knepig att förstå. Jag hittar oftast till slut det jag söker, men jag upplever att det tar längre tid än nödvändigt.” ”söker direkt på tidskrifternas hemsidor. För att hitta tidskrifter och annan information är google ett mycket bättre verktyg än något verktyg som KTH eller biblioteket kan tillhandahålla. Information på KTH:s och bibliotekets hemsdior hittas enklast med Google. Det finns ingen anledning till att KTH eller biblioteket ska ödsla resurser på att försöka skapa verktyg som bara kommer att bli sämre kopior av de som redan finns.”

6 LibQual: Om Primo ”Den enda del av biblioteket jag använder mer än någon gång per år är Primo få jag kan läsa artiklar. Det som KTH har prenumerationer på fungerar fantastiskt men ett större utbut vore alltid trevligt.” ”Bra stämning! Lätt söksystem. Fint utbud!” ”Det är som viktigt är tllgänliga artiklar och hur man kan söka dem.” ”Koncentrera resurserna på att se till att tidskriftsprenumerationer, web of science etc. fungerar smärtfritt. Det behöver inte ( ska helst inte ) synas att bibliotket är inblandat. Dett fungerar idag i stort sett bra, men det är lika irriterande varje gång det av någon anledning inte fungerar och alternativet antingen är att beställa papperskopior eller betala med kreditkort för artikeln. Inse att de traditionella biblioteken med bok och tidskriftsamlingar har spelat ut sin roll !”

7 Relevansrankning och informationskompetens

8 Om KTH Bibliotekets kurser
Källkritisk informationshantering 1,5 högskolepoäng (med tillhörande litteraturstudie: 3,0 högskolepoäng) Utvärderingar av kurserna ger: ”80 % - 10 % - 10 %”

9 Om KTH Bibliotekets kurser
Källkritisk informationshantering 1,5 högskolepoäng (med tillhörande litteraturstudie: 3,0 högskolepoäng) Utvärderingar av kurserna ger: ”80 % - 10 % - 10 %” 80 % Godkända inom utsatt tid 10 % Godkända efter rest 10 % har ej avslutat kursen

10 Lärandemål för våra kurser
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Analysera och klart formulera sitt informationsbehov Välja informationsresurser som svarar mot informationsbehovet Kunna anpassa sin sökning efter informationsresursen och använda ett iterativt söksätt Källkritiskt utvärdera resultatet av informationssökningar Tolka och skriva entydiga och korrekta litteraturreferenser Därtill säger kursplanen för LI1118: genomföra text-, struktur- och reaktionsbaserade informationssökningar i relevanta databaser Och kursplanen för LI1102 säger: Använda funna texterna för att genom analys eller syntes: Driva ett argument; Jämföra och applicera olika förklaringsmodeller på problemformuleringar; Etablera en teoretisk grund, med hjälp av funna källorna, på vilken egna studier kan baseras (jmf med teoretisk bakgrund i artiklar) Effektivt läsa och ta till sig vetenskaplig litteratur

11 Lärandemål för våra kurser
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Analysera och klart formulera sitt informationsbehov Välja informationsresurser som svarar mot informationsbehovet Kunna anpassa sin sökning efter informationsresursen och använda ett iterativt söksätt Källkritiskt utvärdera resultatet av informationssökningar Tolka och skriva entydiga och korrekta litteraturreferenser Därtill säger kursplanen för LI1118: genomföra text-, struktur- och reaktionsbaserade informationssökningar i relevanta databaser Och kursplanen för LI1102 säger: Använda funna texterna för att genom analys eller syntes: Driva ett argument; Jämföra och applicera olika förklaringsmodeller på problemformuleringar; Etablera en teoretisk grund, med hjälp av funna källorna, på vilken egna studier kan baseras (jmf med teoretisk bakgrund i artiklar) Effektivt läsa och ta till sig vetenskaplig litteratur

12 Lärandemål för våra kurser
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Analysera och klart formulera sitt informationsbehov Välja informationsresurser som svarar mot informationsbehovet Kunna anpassa sin sökning efter informationsresursen och använda ett iterativt söksätt Källkritiskt utvärdera resultatet av informationssökningar Tolka och skriva entydiga och korrekta litteraturreferenser Därtill säger kursplanen för LI1118: genomföra text-, struktur- och reaktionsbaserade informationssökningar i relevanta databaser Och kursplanen för LI1102 säger: Använda funna texterna för att genom analys eller syntes: Driva ett argument; Jämföra och applicera olika förklaringsmodeller på problemformuleringar; Etablera en teoretisk grund, med hjälp av funna källorna, på vilken egna studier kan baseras (jmf med teoretisk bakgrund i artiklar) Effektivt läsa och ta till sig vetenskaplig litteratur Detta kräver kunskap hos studenten om hur databasen hanterar söksyntaxen!

13 Hur fungerar relevansrankning?
Match on subject headings from controlled vocabularies Match on article titles Match on author keywords Match on keywords within abstracts Match on keywords within full text

14 Träffmängder Google och andra sökmotorer kräver stora träffmängder.
ATM:lemmatisering. Vad baseras dessa träffmänger på? Tittar du vidare efter andra sidan?

15 Träffmängder Randall Munroe ( ) [ ]

16 Träffmängder Med eller utan tesaurus.
Viktigt med informationskompetens Bibliografiska databaser

17 Träffmängder Med eller utan tesaurus.
Viktigt med informationskompetens Bibliografiska databaser

18 Träffmängder Med eller utan tesaurus.
Viktigt med informationskompetens Bibliografiska databaser

19 Hur påverkas undervisningen?
Analysera och klart formulera sitt informationsbehov Välja informationsresurser som svarar mot informationsbehovet Studenten väljer två databaser Det ska finnas en tydlig koppling till informationsbehovet

20 Hur påverkas undervisningen?
Kunna anpassa sin sökning efter informationsresursen och använda ett iterativt söksätt Källkritiskt utvärdera resultatet av informationssökningar Relevansrankning och iterationer Färre träffar i Primo och Google Det är lättare att rikta och utvärdera träffarna i bibliografiska databaser


Ladda ner ppt "Undervisning och KTHB-Primo"

Liknande presentationer


Google-annonser