Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biblioteksservice till Sveriges nätuniversitetet Jan Hagerlid KB/BIBSAM Överbibliotekarie vid SLU (tjl)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biblioteksservice till Sveriges nätuniversitetet Jan Hagerlid KB/BIBSAM Överbibliotekarie vid SLU (tjl)"— Presentationens avskrift:

1 Biblioteksservice till Sveriges nätuniversitetet Jan Hagerlid KB/BIBSAM Överbibliotekarie vid SLU (tjl)

2 Uppdrag från Utbildningsdepartementet  Undersöka hur biblioteken och bibliotekarierna kan medverka i det nya svenska nätuniversitetet  Förslag redovisas i skrivelse senast den 30 maj  Ulla-Britt Nordin Siebolds, Jan Hagerlid, Eva Lunneborg

3 Aktionsgrupp för informationsförsörjning till nätuniversitetet - NUBIB  Peter Alsbjer, Örebro länsbibliotek  Sten Anttila, Stiftelsen Stora Sköndal  Colm Doyle, Lunds universitets bibliotek  Cecilia Falk, Luleå universitetsbibliotek  Jan Hagerlid, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek  Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek  Hans Holmqvist, Högskolan i Borås  Christer Knuthammar, Linköpings universitetsbibliotek  Elisabeth Malmhester, Mitthögskolans bibliotek  Per Olsson, Karolinska institutets bibliotek  Christina Tovoté, Stockholms universitetsbibliotek

4 Förslag från KB/BIBSAM  Syfte: Ge studerande inom nätuniversitetet likvärdig tillgång till ett informationsutbud och tjänster som är  anpassade till speciella krav från distansstuderande och  enkla, oberoende av tid och rum, ska gå att klara utan direkt bibliotekariestöd

5 Samlad biblioteksportal  Nya och existerande tjänster i en samlad ingång anknuten till Sveriges nätuniversitets webbplats  För distansstuderande men också viktig för campusstuderande och allmänheten som stöd för livslångt lärande  Ge rikare utbud, svara mot rörlighet hos studenter  Samarbetslösningar för bra webbaserade tjänster  Portalen byggs ut i flera steg

6 Insatsområden – planerade tjänster  Fulltextsamlingar  Bibliotekskataloger och ämnesportaler  Interaktiva självstudiepaket och kurser  Personlig rådgivning på ob-tid  Integrerade tjänster  Användarstudier och utvärderingar

7 Förslag och resultat  Sammanlagda kostnader för förslag 10 mkr/år i 3 år (2003-2005)  Positiv reaktion men föll i slutdiskussion genom försämrat statsfinansiellt läge  Vi går vidare i andra former

8 Biblioteksservice till flexibelt lärande  kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att klara de krav som ställs av flexibelt lärande  ge stöd till nyutveckling, förbättring och spridning av nätbaserade tjänster till flexibelt lärande  Förankring av bibliotek och bibliotekarier som en partner i flexibelt lärande  ökat samarbete mellan forskningsbiblioteken inbördes och med folkbibliotek och lärcentra

9 Arbetsgrupp för biblioteksstöd till flexibelt lärande  Referensgrupp för BIBSAM  Gärna företrädare för Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet och Rådet för högre utbildning  Samarbete med Kulturrådet m fl  Projekt finansierade av BIBSAM m fl

10 Insatsområden  Tillgång till material för lärande oberoende av tid och rum  Tillgång till professionell bibliotekarierådgivning oberoende av tid och rum  Tillgång till vägledningar och stöd i elektronisk form för effektiv informationssökning och ökad informationskompetens  Integration mellan webbaserade kursplattformar och bibliotekens informationssystem och resurser

11 Aktuella projekt under beredning  Bibliotekarierådgivning på ob-tid  Informationssökningskörkort – webbquest för sjuksköterskestuderande  Studentuppbyggd webbportal ang informationskällor inom IT-området  Vidareutveckling av NordArk, Söka Samla Skriva, Länksamling för pedagoger

12 Aktuella projekt  Samordnad söktjänst för examensarbeten i fulltext – klart med pilotprojekt  Diskussion pågår med Myndigheten för Sveriges nätuniversitet: Vidareutveckling av Biblioteksguiden, Informationsförsörjning med nya lösningar, Formalisera integrering av biblioteksservice i nötunivesitetskurser


Ladda ner ppt "Biblioteksservice till Sveriges nätuniversitetet Jan Hagerlid KB/BIBSAM Överbibliotekarie vid SLU (tjl)"

Liknande presentationer


Google-annonser