Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bibliotekens service till distansstudenter Jakob Harnesk, PrioInfo IKONER, 7 nov.. 2002.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bibliotekens service till distansstudenter Jakob Harnesk, PrioInfo IKONER, 7 nov.. 2002."— Presentationens avskrift:

1 Bibliotekens service till distansstudenter Jakob Harnesk, PrioInfo IKONER, 7 nov.. 2002

2 Synopsis Presentation och inledning Det flexibla lärandet Bibliotekens distansservice 5 problemområden Vad gör PrioInfo och Bibliotekstjänst? Framtiden

3 PrioInfo Stockholm och Lund - 40 anställda Kunskapsintensiva organisationer i norden Produkter och tjänster Databaser Tidskriftsagent (P + E) Böcker (P+ E) Dokumentleveranser Konsortier - SUTL, KULDA m.fl. Konsultuppdrag, utredningar

4 PrioInfo

5 BTJ-gruppen Koncernledning och stab Bibliotekstjänst (f.d. Info Media) PrioInfoSeelig BTJ Sverige BTJ Kirjastopalvelu BTJ Danmark Sverige Finland Norge

6 Det flexibla lärandet - några nyckelbegrepp Lärande i stället för undervisning Livslångt lärande Pedagogisk utveckling Eget ansvar för sökandet efter kunskap Informationskompetens Flexibilitet i tid och rum ICT

7 Life-long learning in Europe Källa: Eurostat

8 En ny pedagogik? Problembaserat Individuellt ansvar Teknik som stöd och förutsättning (ICT) Litteratursynen förändras Fokus på lärande i st f undervisning Flexibelt i tid och rum Distans- och campusutbildning utvecklas jämsides Ny lärarroll

9 Biblioteken och distansstudenterna Förstudie för Distum Bakgrund Ojämna villkor vid olika högskolor Folkbiblioteken och högskolestudenterna Lokala studiecentra / lärcentra - roll? Ett antal utredningar Nuläge och problemområden Rapporten på Nätuniversitets webbplats

10 Identifierade problemområden Litteraturtillgång och utlåning Access till elektroniska resurser Lika villkor - definitioner Kompetensutveckling Bristande samarbete och nätverkande Inget samlat grepp

11 Litteraturtillgång och utlåning Kataloger via webb Många bibliotek skickar böcker via post Returporto Kurslitteratur och få exemplar Priser för artikelkopior Löser e-böcker problemet?

12 Access till elektroniska resurser Campusaccess IP-nr-baserad access Proxyserver - Telenordia etc. Bredbandsuppkoppling hemma Enkel log-in i t ex Jönköping Access vid folkbibliotek och kommunala studiecentra

13 Lika villkor - definitioner Ska distansstudenter ha samma tillgång till information som campusstudenter? Vem är distansstudent? Kan en campusstudent vara distansstudent? Informationstillgång varierar utifrån: lärosäte bostadsort

14 Kompetensutveckling Universitets- och högskolebibliotekarier Universitetslärare Folkbibliotekarier Personal vid kommunala studiecentra

15 Bristande samarbete och nätverkande Samarbete mellan lärare och bibliotekarier Samarbete högskolebibliotek och folkbibliotek Samarbete folkbibliotek och studiecentra

16 Inget samlat grepp Flera nationella aktörer Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet Nätuniversitetet, CFL BIBSAM, Statens Kulturråd NITUS Lokala aktörer 40-tal universitet och högskolor 287 kommuner med 287 folkbibliotek 100-tal studiecentra Regionala initiativ

17 E-böcker Egen plattform för svensk kurslitteratur Distributör av internationella e-bokstjänster Databasaccess Nätverksbaserade studiehjälpmedel Nationell referenstjänst Vad gör PrioInfo och Bibliotekstjänst?

18 E-böcker - fas 4 i det virtuella biblioteket 60-tal: Onlinedatabaser startar 70-80-tal:Kortkatalogen makuleras och lokala biblioteksdatasystem införs 90-tal: e-tidskrifter i fulltext 00-tal: e-böcker i fulltext

19 BTJ:s e-boksplattform Samarbetsavtal med Studentlitteratur Fem aktörer i ”näringskedjan” Integration med lokal katalog Titel-för-titel-förvärv Ingen avgift för låntagare Rörlig kostnad för bibliotek Två pilotstudier Förlagsneutral - fler förlag på väg

20

21

22

23

24 Framtiden - så här….

25 ….eller så här? If you are just starting to become involved with providing library services in support of distance learners, then get ready for the ride of your life. Goodson, C., Providing library services for distance education students (2001)

26 www.prioinfo.se


Ladda ner ppt "Bibliotekens service till distansstudenter Jakob Harnesk, PrioInfo IKONER, 7 nov.. 2002."

Liknande presentationer


Google-annonser