Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Från bokmagasin till diversehandel Ett praktiskt exempel från Luleå universitetsbibliotek Terje Höiseth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Från bokmagasin till diversehandel Ett praktiskt exempel från Luleå universitetsbibliotek Terje Höiseth."— Presentationens avskrift:

1 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Från bokmagasin till diversehandel Ett praktiskt exempel från Luleå universitetsbibliotek Terje Höiseth

2 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden - Kumbel

3 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Bibliotek = samling •Förvärva •Systematisera •Bevara •Tillgängliggöra (till viss del) •Kvantitet = kvalitet?

4 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Kort bibliotekshistoria •70-talet –Samlingsbyggande fortfarande centralt –Datorerna kommer till användning även för biblioteken –Libris, Bibsys, databasökning i DIALOG etc •80-talet –Händer icke så mycket –ILS (minidatorer)

5 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 90-talet då händer allt! •Egentligen tre paradigm-skiften! –Databaser på CD-ROM (en parentes i bibliotekshistorien) •Bibliotekariens roll som intermediär upphör –Studenternas bibliotek •Studenterna och deras behov kommer i centrum för verksamheten –Tillkomsten av WWW – en (r)evolution för verksamheten

6 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 WWW-revolutionen •Hybridbiblioteket kommer till –Forskare och studenter får tillgång till resurser oberoende av tid och rum –Den fysiska samlingen blir bara en liten del av den tillgängliga informationen –Tidskrifter och rapporter i pappersform försvinner från biblioteket

7 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 De fyra huvudområden för verksamheten idag •Informationsförsörjning och tillhörande aktiviteter •Stöd för studenterna i lärandeprocessen •Högskolepedagogisk verksamhet •Publiceringsverksamhet i olika former

8 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Informationsförsörjning och tillhörande aktiviteter •Tillhandhålla information, elektronisk och tryckt •Lån, fjärrlån och informationssökning •Alltid tillgänglig informationstjänst •Drift av bibliotek på entreprenad för NLL

9 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Stöd för studenterna i lärandeprocessen •Tillhandahålla olika typer arbetsplatser, grupprum och datorarbetsplatser •Universitetets längsta öppettider •Samlokalisering med IT-support (IT-S) •Resursrum för studenter med särskilda behov (dyslexi, svagsynta etc) •Språkverkstad (stöd för studenters skrivande)

10 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Stöd för studenterna… •Support och utbildning i multimedieproduktion •Undervisning i informationskompetens integrerat i vanliga kurser. Doktorandkurser •Office-support för studenter •Ansvar för struktur och samverkan om Studentwebben

11 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Högkolepedagogisk verksamhet •Ansvar för genomförande av högskolepedagogiska kurser •IT-pedagogisk stöd för lärare •Utbildning, stöd och support i Fronter för lärare och studenter •Utbildning och support i Marratech

12 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Högskolepedagogisk…. •Utbildning i användning av iMeet-studios (video-konferens och utbildning på distans) •Support och utbildning i verktyg för kursutvärdering och enkäter •Ansvar för verktyg för plagiatkontroll •SNH-verksamheten (Samverkan för utveckling av nätbaserade kurser)

13 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Publiceringsverksamhet i olika former •Utbildning, stöd och support i Polopoly (LTUs CMS-system) •Ansvar för den elektroniska publiceringen av avhandlingar och examensarbeten •Ansvar för utveckling och support av PURE, LTUs verktyg för forskningspublicering •Kompetenscentrum i bibliometri •Kurser och support i End-Note

14 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Traditionella biblioteket Info Förvärv Katalog Lån Fjärrlån Multimedia support Mötes- och arbetsplatser Elektroniska resurser iMeet Marratech Publicering elektroniskt Lärar portal It-Pedagogik Språk verkstad Fronter CMS IT helpdesk Högskole pedagogik Office stöd Studentwebb Pure Undervisning sökverkstad Student service Samverkan samarbete LRC bild SNH

15 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Bibliotek på 2000-talet •En del av universitetet/högskolan •Bredare och förändrat tjänsteutbud •Minskat samlingsfokus •Lokalförändringar •Nya roller, ny kompetens

16 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Självbetjäningsbiblioteket •Sök själv •Hitta själv •Låna själv •Reservera själv •Återlämna själv •Minimera kontaktytan med kunderna? •Jeopardy-syndromet.

17 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Förändringar på kort sikt •Outsourcing och avveckling av verksamheter •Bibliotekssystemens dödsryckning •ERM-systemens uppgång och fall? •Förändringar av lokalerna –Studentstödsverksamhet i alla dess former

18 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Vad med framtiden? •Teknikutveckling och affärsmodeller kommer att avgöra •Information kommer att vara oberoende av tid och rum •Fysiska dokument försvinner •Behövs vi längre som intermediär? •Kommer vi att ha en roll i informationsförsörjningsprocessen?

19 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Många frågor men få svar.. •Universitetets kärnverksamhet –Utbildning och forskning •Vad är bibliotekets kärnverksamhet? •Är vi längre ett bibliotek? •Skall vi heta något annat? –Idag: Universitetsbiblioteket/LRC –I morgon?

20 Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008


Ladda ner ppt "Biblioteksdagarna i Luleå 14-16 maj 2008 Från bokmagasin till diversehandel Ett praktiskt exempel från Luleå universitetsbibliotek Terje Höiseth."

Liknande presentationer


Google-annonser