Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biblioteksdagarna i Örebro, 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biblioteksdagarna i Örebro, 2013"— Presentationens avskrift:

1 Biblioteksdagarna i Örebro, 2013
Meröppna bibliotek Biblioteksdagarna i Örebro, 2013 Annelie Börjesson Kristina Elding Katrin Fredrikson Catharina Isberg

2 Agenda Presentation Introduktion Vårsta meröppna bibliotek SLU
Varför meröppet Läget i Danmark och Sverige Vårsta meröppna bibliotek SLU Läget internationellt Effekter och frågeställningar Glada att så många är här! Presentation av oss fyra och nätverket Snabbenkät: Är det någon här som har meröppet? Hur många har konkreta planer/beslut på att öppna meröppet-verksamhet? Hur många har påbörjat en process mot meröppet? Nyfikna? Skeptiska? . Om det blir tid för frågor så tar vi dem på slutet, annars hoppas vi att ni vill mingla med os i XXX i kaffepausen efter seminariet

3 Vad är meröppet? Besökare kan använda biblioteket även på tider när det inte finns personal på plats Mer öppet Utveckla – inte avveckla Två delar: Den meröppna tiden, obemannad, Handlar inte om ett obemannat bibliotek, inte en ersättning av bemannad öppettid utan är en en utökning av tillgängligheten ”De skånska meröppetsatsningarna handlar mer om ökad tillgänglighet och service och utveckling av bibliotekets verksamhet och roll i lokalsamhället. De meröppna biblioteken ses i Skåne som ett komplement till den bemannade verksamheten och inte som ett alternativ till den…” Sönderborg:  Intressant är också hur de definierar biblioteketsuppdraget som tredelat: digitalt, betjänande och självbetjänande

4 Varför meröppet? Ändrade levnadsvanor
Bibliotekets roll i lokalsamhället Stärker relationer Nya målgrupper Tillgänglighet Resurseffektivt Mötesplats Ägarskap Levnadsvanor: Arbetstider etc, mindre möjlighet att besöka biblioteket under normala öppettider. Många små bibliotek som har begränsade öppettider Lokalsamhället: biblioteken söker sig till andra samarbetspartners i lokalsamhället. Meröppet bibliotek/lokalen ett erbjudande till t ex civilsamhället. Samarbeten med föreningsliv, privatpersoner, löst sammanhållna grupper Relationer: Målgrupper: Tillgänglighet: Resurseffektivitet: att utnyttja biblioteksrummet även utanför öppettider, lokalerna kostar pengar hela dygnet. Större användning av medierna Mötesplats: Allt från stickkaféer till studiegrupper, föräldrar som ordnar filmvisningar för sina barn etc Ägarskap: engagemang

5 Kultur Skåne Regional kulturplan för Skåne 2013-2015
”Region Skåne vill medverka till att det öppnas fler meröppna bibliotek och skapa förutsättningar för bibliotek som är mer aktiva i lokalsamhället.” Kulturhus – meröppna bibliotek Bibliotekbildningochmedia.blogspot.se Med i Region Skånes kulturplan sedan den första, Koppling inte bara mer öppet utan ett sätt för biblioteket att spela med Kulturhus! Hänvisa till bilden innan. Aktivt samspel med lokalsamhället och andra aktörer ex civilsamhället. Öppna upp, bredda, tillgängliggöra Ex Kulturhus Lomma, meröppet på ett annat sätt. Även Bagsvaerd. Garaget. Kulturhusprojekt i Skåne Kulturhuskonferens i Malmö oktober

6 Utvärdering Veberöd Öppnade 1/11 2009
Utvärderade hösten 2010 och våren 2011 Kultur Skåne i samarbete med Folkbiblioteken i Lund Sveriges första meröppna bibliotek öppnade i Veberöd De lanserade begreppet Meröppet Ett konkret exempel på hur vi på Kultur Skåne har arbetat med meröppet-frågan Varför? Frågeställningar kring folkbibliotekens utveckling Undersöka om bibliotekets roll i lokalsamhället har stärkts och utvecklats Starta en diskussion om meröppna bibliotek i Skåne och Sverige Barbro Roos har gjort den kvalitativa utvärderingen hennes utvärdering har bl a resulterat i att båda biblioteken i Kävlinge är meröppna sen i höstas. Det som är intressant i undersökningen är Barbros intervjuer och fritextsvaren i enkäten vi gjorde hösten 2010 Stor skepsis både från användare och bibliotekariekåren och vissa politiker. Resultaten från undersökningarna visade att det meröppna biblioteket var en framgång Vår utvärdering blev uppmärksammad i både fackpress och dagspress Har märkt ett ökande intresse för meröppna bibliotek både från politiker och bransch – på ont och gott.

7 Skåne 4 folkbibliotek är meröppna 5-10 kommuner har beslut om meröppet
Veberöd, Kävlinge, Löddeköpinge, Glumslöv 5-10 kommuner har beslut om meröppet 26 kommuner medlemmar i det skånska nätverket Höör, Ängelholm, Skurup, Svedala, Hässleholm? Ytterligare någon? Även SUS – Skånes universitetssjukhus Investering Har kommit olika långt Olika typer av meröppet ex Stångby, Garaget,

8 Sverige & Danmark I Sverige ca 10 Danmark, drygt 170
Olika förutsättningar Dansk undersökning Meröppna bibliotek Ett komplement till biblioteksanvändningen Sverige: I drift: Botkyrka, Kävlinge, Landskrona, Lund, Sollentuna (Arena Ed sberg) På gång: Ale (Surte och Älvängen), Alingsås (HB + 1), Aneby, Kungsbacka (Frillesås), Lerum, Sotenäs, Höör, Ängelholm, Skurup, Svedala, Hässleholm Positiv symbolfråga för biblioteken Olika förutsättningar: Det öppnade många ÅBNE bibliotek i Danmark mellan Det berodde på att Bilioteksstyrelsen har gett stöd till projekt. I ganska många fall ser man det som ett alternativ till besparing genom nedläggning eller minskade öppettider. Kameraövervakning Åldersgräns

9 Bibliotek Botkyrka - Vårsta meröppna bibliotek
Demokratisk mötesplats - bibliotek för alla - brukaren medaktör

10 Botkyrka kommun 85.000 invånare 6 bibliotek
- En av Sveriges yngsta och mest internationella kommuner över 100 språk Se mångfalden som en rikedom Kreativitet och kraft Botkyrka - långt ifrån lagom Öppen, orädd och energisk

11 Botkyrka miljonprogram, bruksort, glesbygd

12 Bakgrund Vårsta-Grödinge glesbygd Liten befolkning - låga utlån och besök Försök till förändrad verksamhet 2005 Starka reaktioner från invånarna Symbolvärde – reell användning Hårt tryck på politikerna Meröppet: Tillgänglighet Brukarmedverkan Förtroende Möteslokal Foto: Håkan Hildingsson

13 Vad säger lokalbefolkningen?
”Det är i Vårsta det händer. Först får vi en neonskylt och nu får vi det här.” Innan starten: nyfikna och lite tveksamma om det verkligen skulle fungera Efter starten: glada över satsningen, sitt fina bibliotek och kunna komma och gå som man vill Tar stort ansvar och är stolta för sitt bibliotek En plats där man kan få vara i fred Viktig mötesplats Nya besökare

14 Vad säger medarbetarna?
Spännande att se vem som är på biblioteket när de kommer Får släppa kontrollen - besökarnas bibliotek Samma frågor som tidigare + MERÖPPET Roligt att jobba och vara i ett fint bibliotek med ett nytt koncept Foto: Håkan Hildingsson

15 Ett lyckat koncept för Vårsta/Grödinge
Besökare varje dag sedan starten Besöken har ökat med 111% Lånen har ökat med 38%

16 SLU-biblioteket

17 SLU-bibliotekets syfte
SLU-biblioteket arbetar med och utvecklar: vetenskaplig kommunikation och utvärdering vetenskaplig informationsförsörjning informationskompetens och lärandemiljö i samverkan med SLU:s forskare, studenter och anställda för att stärka kvaliteten i SLU:s forskning och utbildning.

18 SLU Bakgrund Studenternas studievanor
Studiemiljöer skilda från vardagslivet Distansstudenter Förändrad pedagogik Campus ligger utanför tätorterna Optimera resursanvändning Många forskningsbibliotek har haft olika former av meröppet sedan 90-talet. Meröppet – vi valde samma begrepp som Veberöd, för att inte skapa en flora av begrepp inom biblioteksSverige. Diskuterade bl a maxöppet också.

19 SLU – positiva effekter

20 SLU - riskanalys

21 SLU – input efter införande

22 Internationellt – Extended opening hours
Taipei public library - self service libraries at underground train stations (with card access) University of Queensland Library 24x7 library The University of Washington Gallagher Law Library (via key card)

23 Exempel på effekter Användare som tar egna initiativ och ansvar
Förtroende Nya målgrupper Ökat användande Stärker bibliotekets varumärke I lokalsamhället Politiskt Pressen Stärker relationer Stärker relationer:Samtal med användarna

24 Intressanta frågeställningar
Vems är biblioteket? Kan meröppet stärka bibliotekets roll i samhället? Är meröppet ett sätt att bygga nya och stärka gamla relationer? Förändras bibliotekarierollen? Hur kan man arbeta med inspiration och förmedling i det meröppna biblioteket? Hur samspelar det meröppna biblioteket med det bemannade och det digitala biblioteket? Vi tycker att frågan är intressant – väcker många frågor om biblioteken och bibliotekens roll etc Vad innebär bibliotekarierollen Vilket mervärde ger bibliotekspersonalen Är ett meröppet bibliotek ett bättre bibliotek Skiljer sig från användandet av det meröppna biblioteket jämfört med under bemannade öppettider Utökning av bibliotekets kvalitativa erbjudande ökar samarbetet mellan biblioteket och andra Kan biblioteket genom meröppet i högre utsträckning än tidigare fungerar som kulturhus Relationer med användare, andra aktörer i samhället

25 Nätverket Svensk Biblioteksförenings nätverk för meröppna bibliotek
Mer info på Bli medlem! Mingel i pausen Svensk biblioteksförenings nätverk för meröppna bibliotek Meröppna bibliotek handlar om en utökning av bibliotekets öppettider med så kallat meröppet, vilket innebär att besökare kan använda biblioteket även på kvällar och helger när det inte finns personal på plats. Begreppet meröppet är medvetet valt för att poängtera att det meröppna biblioteket handlar om en utökning av bibliotekets erbjudande, inte att som i exempelvis Danmark, av besparingsskäl ersätta bemannat öppethållande med självbetjäning. Nätverket för meröppna bibliotek vänder sig till dig som representerar bibliotek, där man startat eller planerar att starta meröppen verksamhet, eller dig som är intresserad av meröppna bibliotek ur ett biblioteksutvecklingsperspektiv.

26 Kontakt Annelie Börjesson Kristina Elding Kultur Skåne Kultur Skåne Katrin Fredrikson Bibliotek Botkyrka Catharina Isberg SLU-biblioteket


Ladda ner ppt "Biblioteksdagarna i Örebro, 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser