Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Meröppna bibliotek Biblioteksdagarna i Örebro, 2013 Annelie Börjesson Kristina Elding Katrin Fredrikson Catharina Isberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Meröppna bibliotek Biblioteksdagarna i Örebro, 2013 Annelie Börjesson Kristina Elding Katrin Fredrikson Catharina Isberg."— Presentationens avskrift:

1 Meröppna bibliotek Biblioteksdagarna i Örebro, 2013 Annelie Börjesson Kristina Elding Katrin Fredrikson Catharina Isberg

2 Agenda •Presentation •Introduktion –Varför meröppet –Läget i Danmark och Sverige •Vårsta meröppna bibliotek •SLU •Läget internationellt •Effekter och frågeställningar

3 Vad är meröppet? •Besökare kan använda biblioteket även på tider när det inte finns personal på plats •Mer öppet •Utveckla – inte avveckla

4 Varför meröppet? •Ändrade levnadsvanor •Bibliotekets roll i lokalsamhället •Stärker relationer •Nya målgrupper •Tillgänglighet •Resurseffektivt •Mötesplats •Ägarskap

5 Kultur Skåne •Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 •”Region Skåne vill medverka till att det öppnas fler meröppna bibliotek och skapa förutsättningar för bibliotek som är mer aktiva i lokalsamhället.” •Kulturhus – meröppna bibliotek •Bibliotekbildningochmedia.blogspot.se

6 Utvärdering Veberöd •Öppnade 1/11 2009 •Utvärderade hösten 2010 och våren 2011 •Kultur Skåne i samarbete med Folkbiblioteken i Lund

7 Skåne •4 folkbibliotek är meröppna –Veberöd, Kävlinge, Löddeköpinge, Glumslöv •5-10 kommuner har beslut om meröppet •26 kommuner medlemmar i det skånska nätverket

8 Sverige & Danmark •I Sverige ca 10 •Danmark, drygt 170 •Olika förutsättningar •Dansk undersökning 2013. Meröppna bibliotek –Ett komplement till biblioteksanvändningen

9 Bibliotek Botkyrka - Vårsta meröppna bibliotek Demokratisk mötesplats - bibliotek för alla - brukaren medaktör

10 Botkyrka kommun -85.000 invånare -6 bibliotek - En av Sveriges yngsta och mest internationella kommuner över 100 språk -Se mångfalden som en rikedom Kreativitet och kraft -Botkyrka - långt ifrån lagom -Öppen, orädd och energisk

11 Botkyrka miljonprogram, bruksort, glesbygd

12 Bakgrund •Vårsta-Grödinge glesbygd Liten befolkning - låga utlån och besök •Försök till förändrad verksamhet 2005 Starka reaktioner från invånarna •Symbolvärde – reell användning •Hårt tryck på politikerna •Meröppet: Tillgänglighet Brukarmedverkan Förtroende Möteslokal Foto: Håkan Hildingsson

13 Vad säger lokalbefolkningen? •”Det är i Vårsta det händer. Först får vi en neonskylt och nu får vi det här.” •Innan starten: nyfikna och lite tveksamma om det verkligen skulle fungera •Efter starten: glada över satsningen, sitt fina bibliotek och kunna komma och gå som man vill •Tar stort ansvar och är stolta för sitt bibliotek •En plats där man kan få vara i fred •Viktig mötesplats •Nya besökare

14 Vad säger medarbetarna? •Spännande att se vem som är på biblioteket när de kommer •Får släppa kontrollen - besökarnas bibliotek •Samma frågor som tidigare + MERÖPPET •Roligt att jobba och vara i ett fint bibliotek med ett nytt koncept Foto: Håkan Hildingsson

15 Ett lyckat koncept för Vårsta/Grödinge •Besökare varje dag sedan starten •Besöken har ökat med 111% •Lånen har ökat med 38%

16 SLU-biblioteket

17 SLU-bibliotekets syfte SLU-biblioteket arbetar med och utvecklar: •vetenskaplig kommunikation och utvärdering •vetenskaplig informationsförsörjning •informationskompetens och lärandemiljö i samverkan med SLU:s forskare, studenter och anställda för att stärka kvaliteten i SLU:s forskning och utbildning.

18 SLU Bakgrund •Studenternas studievanor •Studiemiljöer skilda från vardagslivet •Distansstudenter •Förändrad pedagogik •Campus ligger utanför tätorterna •Optimera resursanvändning

19 SLU – positiva effekter

20 SLU - riskanalys

21 SLU – input efter införande

22 Internationellt – Extended opening hours •Taipei public library - self service libraries at underground train stations (with card access) •University of Queensland Library 24x7 library •The University of Washington Gallagher Law Library (via key card) •…

23 Exempel på effekter •Användare som tar egna initiativ och ansvar •Förtroende •Nya målgrupper •Ökat användande •Stärker bibliotekets varumärke –I lokalsamhället –Politiskt –Pressen •Stärker relationer

24 Intressanta frågeställningar •Vems är biblioteket? •Kan meröppet stärka bibliotekets roll i samhället? •Är meröppet ett sätt att bygga nya och stärka gamla relationer? •Förändras bibliotekarierollen? •Hur kan man arbeta med inspiration och förmedling i det meröppna biblioteket? •Hur samspelar det meröppna biblioteket med det bemannade och det digitala biblioteket?

25 Nätverket •Svensk Biblioteksförenings nätverk för meröppna bibliotek •Mer info på www.biblioteksforeningen.org •Bli medlem! •Mingel i pausen

26 Kontakt Annelie Börjesson Kristina EldingKultur Skåne annelie.borjesson@skane.seKristina.elding@skane.se 040- 6753738040-6753739 Katrin Fredrikson Bibliotek Botkyrka katrin.fredrikson@botkyrka.se 08-530 629 46 Catharina Isberg SLU-biblioteket catharina.isberg@slu.se 040 415047


Ladda ner ppt "Meröppna bibliotek Biblioteksdagarna i Örebro, 2013 Annelie Börjesson Kristina Elding Katrin Fredrikson Catharina Isberg."

Liknande presentationer


Google-annonser