Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bibliotekens utveckling och behovet av samordning Mötesplats inför framtiden Borås, 13 oktober 2004 Gunnar Sahlin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bibliotekens utveckling och behovet av samordning Mötesplats inför framtiden Borås, 13 oktober 2004 Gunnar Sahlin."— Presentationens avskrift:

1 Bibliotekens utveckling och behovet av samordning Mötesplats inför framtiden Borås, 13 oktober 2004 Gunnar Sahlin

2 IT-utvecklingen breddar hela tiden bibliotekens betydelse Från den traditionella litteraturutlånings- uppgiften till …. det Digitala biblioteket med –elektroniskt fulltextmaterial, –digitala kataloger som visar det gemensamma utbudet, –webbens kommunikativa och interaktiva roll. Samtidigt har biblioteken varit och är en aktiv mötes- och arbetsplats

3 Bibliotekens betydelse - omvärlden Förändringar i omvärlden styr bibliotekens utveckling IT-tekniken, Internet, webb Informationsexplosion Krav på service Gamla och nya roller – förändra den traditionella bilden av biblioteket Biblioteken och tillväxten - värdeskapande 24-timmarsmyndigheten – ett bra exempel

4 Bibliotekens förmåga att strukturera och förmedla digital och tryckt information Informationsförsörjning Information Knowledge

5 Utvecklingen kräver samordning och gemensamma lösningar IT kräver generellt en ökad koordinering Dyra tekniska systemlösningar Både gemensamma projekt och erfarenhetsutbyten Kunden i centrum Utvecklingen ger ökad kvalité och utbud, men möjliggör även effektiviseringar i verksamheten Bibliotekens roll i den pedagogiska processen

6 Biblioteken har aldrig varit autonoma Fjärrlån Libris Burk Referenstjänst Bibliografier Katalogisering/SAB-systemet mm, mm

7 Här kommer andra goda aktuella exempel på samarbete och samordning Det nationella konsortiet för licenser Fråga bibliotekarien & Jourhavande bibliotekarie Regionala samarbeten ABM-centrum

8 Det råder ingen brist på samarbets- organ inom biblioteksbranschen Kulturrådet Kungliga biblitoteket Nabis Biblioteksföreningen IFLA mm, mm

9 Det är inte alltid lätt med samordning Lokala system för forskningsbibliotek (jämför Finland och Norge) Olika huvudmän och lojaliteter Behovet av kontroll

10 Samarbete är nödvändigt mellan biblioteken men också med andra aktörer Mellan myndigheter Inom högskolorna Inom kommunerna

11 Det internationella samarbetet blir allt viktigare Forskningsinformationen är alltid internationell Bygga system över landsgränserna Likartad utveckling kräver utbyte av information Allt tätare samarbete i Norden och Europa

12 Samarbeta, samordna eller samverka Samarbete: arbeta tillsammans (med andra) för ett gemensamt mål Samordna: organisera (olika verksamheter) för ett gemensamt syfte Samverka: handla eller fungera gemensamt för visst syfte –(Svensk Ordbok, 1986) ”Det allmänna biblioteksväsendet skall samverka” (budgetpropositionen, kulturdep.)

13 Sex stora framtidsfrågor för Nationalbiblioteket Elektroniska pliktleveranser Sveriges nätbibliotek Digitalisering av kulturarvet Nationellt bevarandesekretariat Libris som lokalt bibliotekssystem och ny portal Samordning folk-/forskningsbibliotek

14 Bibliotekens kommande år innebär kontinuerlig utveckling och ständiga förändringar För att att klara de stora utmaningarna krävs bra samordning!

15 There is power in partnership – can we afford to be without it? ( Scandinavian Public Library Quartely 2004:2)


Ladda ner ppt "Bibliotekens utveckling och behovet av samordning Mötesplats inför framtiden Borås, 13 oktober 2004 Gunnar Sahlin."

Liknande presentationer


Google-annonser