Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liten insats – stor nytta

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liten insats – stor nytta"— Presentationens avskrift:

1 Liten insats – stor nytta
LDB-centrum Östen Jonsson Verksamhetsledare Liten insats – stor nytta

2 Liten insats – stor nytta
Historik Utredningar – Information är på väg att gå förlorad Arkiv för alla – Kari Marklund LDB-projektet Liten insats – stor nytta

3 Liten insats – stor nytta
LDB-projektet Bodens kommun Luleå tekniska universitet Riksarkivet Länsstyrelsen i Norrbotten Liten insats – stor nytta

4 Liten insats – stor nytta
LDB-projektet Generella metoder Praktikfall Liten insats – stor nytta

5 Liten insats – stor nytta
LDB-projektet Resultat Generell leveransstruktur Specifik struktur för ÄHS och ekonomisystem Leveransmodell Principskiss för AIS Prototyper – lämpliga val Liten insats – stor nytta

6 Liten insats – stor nytta
Mål med LDB-projektet Kortsiktigt Att bidra till att i första hand den offentliga sektorn får ett långsiktigt digitalt bevarande Långsiktigt Att skapa ett kompetenscenter som gynnar utveckling och nyttjande av lösningar för långsiktigt digitalt bevarande för myndigheter, organisationer och företag Liten insats – stor nytta

7 Liten insats – stor nytta
LDB-centrum Nationellt kompetenscentrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) Liten insats – stor nytta

8 Liten insats – stor nytta
LDB-centrum Grundare Grundat av Riksarkivet, Luleå Tekniska Universitet och Bodens kommun Fler stora arkivhållare på väg in Öppet för medlemskap för arkivbildare och arkivhållare Liten insats – stor nytta

9 Luleå Tekniska Universitet
LDB-centrum Luleå Tekniska Universitet Styrelse Grundarna Riksarkivet Ltu Bodens kommun LDB-centrum Liten insats – stor nytta

10 Liten insats – stor nytta
LDB-centrum Strategi Ett nationellt kunskapscentrum omfattande hela kulturarvssektorn Ett av de ledande kunskapscentrumen i Europa Liten insats – stor nytta

11 Liten insats – stor nytta
LDB-centrum Verksamhet LDB-projektet Forskning Utveckling Kompetensförsörjning Liten insats – stor nytta

12 Liten insats – stor nytta
LDB-centrum Arbetar med metoder för: Leverans av digital information Långtidsbevarande Tillgängliggörande Liten insats – stor nytta

13 Liten insats – stor nytta
LDB-centrum 2006 arbetar vi konkret med: Ärendehantering Ekonomisystem (Agresso) Kommuner Liten insats – stor nytta

14 Liten insats – stor nytta
LDB-centrum Samarbeta Påverka beslutsfattare Kravställning Samordna upphandlingar Dela på ett digitalt arkiv Liten insats – stor nytta

15 Liten insats – stor nytta
LDB-centrum Ett nationellt kunskapscentrum Arbetar för gemensamma lösningar Medlemskap för arkivbildare och arkivhållare Liten insats – stor nytta

16 Nationellt kompetenscentrum i Boden
Samarbeten Nationella och internationella nätverk EU projekt Projektledning Handledning Utförande Rådgivning Systemutveckling Informationsförsörjning Det naturliga navet inom LDB Kunskapsutveckling Leveransformat Driftsformat Presentationsformat Omvärldsbevakning Teknik Arkiv Forskning Liten insats – stor nytta

17 Liten insats – stor nytta
LDB-centrum Teknikvägen 3-13 Boden 0921 – Liten insats – stor nytta


Ladda ner ppt "Liten insats – stor nytta"

Liknande presentationer


Google-annonser