Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledare: Pia Tingström Lektor Hälsouniversitetet Linköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledare: Pia Tingström Lektor Hälsouniversitetet Linköping"— Presentationens avskrift:

1 Projektledare: Pia Tingström Lektor Hälsouniversitetet Linköping
Foto: Christina Göth

2 morgondagens kompetensutveckling
E-lärande morgondagens kompetensutveckling Hur kan vi utnyttja IT för lärande på arbetsplatsen? Pia Tingström Projektledare

3 E-lärande inom vård och omsorg Maj 2005
Carelinks rapport: E-lärande inom vård och omsorg Maj 2005 E-lärande används i mycket begränsad omfattning Datoriseringen utbredd – e-lärandet ligger efter Hinder: ”förändringströtthet”, datoromognad, datortillgång, ekonomi E-lärande är tråkigt Bättre pedagogiska idéer behövs Pia Tingström Projektledare

4 Projektets syfte E-lärande Öst är ett projekt med syfte att utveckla en regionbaserad samverkansmodell för kompetensutveckling genom e-lärande inom vård, medicin och omsorg. Pia Tingström Projektledare

5 Aktörer inom E-lärande Öst:
Regionförbundet i Jönköpings och Kalmar Län Regionförbundet Östsam Hälsouniversitetet i Linköping Hälsohögskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning Landstingen i Östergötland Jönköping Kalmar Nationellt centrum för flexibelt lärande Pia Tingström Projektledare

6 Styrgrupp: Jönköping: Östergötland Kalmar: Göran Henriks (Landstinget)
Arne Ullman (Regionförb.) Anita Helmbring (Hälsohögskolan) Östergötland Agneta Westerdahl, (Landstinget) Kerstin Mohall (Östsam) Charlotte Silén (Hälsouniversitetet) Kalmar: Stefan Jutterdal (Landstinget) Lennart Werner (Regionförb.) Christina Måhlén (Högskolan) Pia Tingström Projektledare

7 Specialistutbildning
Delprojekt inom E-lärande Öst Planera och genomföra lärprojekt, samt beskriva och initiera andra möjliga lärprojekt Förbättringsarbete och kompetensutveckling Specialistutbildning för sjuksköterskor Klinisk handledning av studenter Pia Tingström Projektledare

8 Specialistsjuksköterskeutbildning allmän hälso- och sjukvård,
IT-projekt Halvfartsstudier Avancerad nivå examensarbete Specialistsjuksköterskeutbildning allmän hälso- och sjukvård, inriktning intermedicin, med fokus på avancerad vård i hemmiljö 40p Samarbetsprojekt Karolinska Institutet, Stockholm Hälsohögskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Linköpings Universitet

9 E-lärande Öst Pia Tingström Projektledare

10 Arbetsplatsförlagt lärande
Nätverk för Medicinsk teknik i Östergötland (MTÖ) Handledning för personal inom kommunal omsorg (Söderköping) Förbättringsarbete kring teamarbete – samverkan mellan kommun och landsting (f.n. team från Gislaved, Värnamo Jönköping, Motala) Pia Tingström Projektledare

11 En pedagogisk grundidé baserad på modern forskning kring lärande
Kompetensutveckling och utbildning på nätet Vad behövs? En pedagogisk grundidé baserad på modern forskning kring lärande Studentens lärande i centrum Aktivitet Samspel Handledning Pia Tingström Projektledare

12 Undersöka – ställa frågor – söka” svar”, analysera, reflektera,
Information Undersöka – ställa frågor – söka” svar”, analysera, reflektera, använda sina sinnen Bearbetning Formulera, pröva, tillämpa, använda, värdera Kunnande Pia Tingström Projektledare Foto: Christina Göth

13 Kommunikationsmöjligheter
E-lrande Öst Kompetensutveckling och utbildning på nätet Vad behövs? Kommunikationsmöjligheter Synkrona: t ex Marratech, Skype Asynkrona: LMS t ex Blackboard, PingPong Pia Tingström Projektledare

14

15 Pia Tingström Projektledare

16

17 Olika standardinställningar Föreställningar och attityder
E-lärade Öst Vilka hinder har vi stött på? Tekniska: Brandväggar Bandbredd Brist på utrustning Dålig tillgänglighet Olika standardinställningar Användaren: Föreställningar och attityder Kulturskillnader Datorovana ”Inte en grej till” Pia Tingström Projektledare

18 IT nätverket Syfte: Samla IT chefer/tekniker inom landsting, kommuner och högskolor för diskussion kring hur e-lärande tekniskt kan integreras i verksamheten. Mål: att LMS (LearningManagement System) och webbaserade videokonferenssystem ( t ex Marratech) ska kunna användas för lärande inom regionen samt öka IT avdelningars kunskaperna om pedagogiska modeller för att kunna bedöma olika verktyg för e-lärande Pia Tingström Projektledare

19 PBL (Problembaserat lärande)
E-lärade Öst Vad vi vill pröva PBL (Problembaserat lärande) Nätverksbyggande Mini-lärcentra Samverkansavtal Pia Tingström Projektledare

20 Nytt nätverk för samverkan kring kompetensutveckling med IT-stöd
Syfte: Diskutera och samverka kring frågor om Teknik, LMS pedagogik (e-learning) Regelbundna träffar på Marratech Pia Tingström Projektledare

21 E-lärande: oberoende av tid,
rum och avstånd Pia Tingström Projektledare Foto: Christina Göth

22 Eller kontakta projektledaren Pia Tingström piati@imv.liu.se
Läs mer om projektet på vår hemsida: Eller kontakta projektledaren Pia Tingström E-lärande Öst är ett projekt med syfte att utveckla en regionbaserad samverkansmodell för kompetensutveckling genom e-lärande inom vård, medicin och omsorg. IT-stöd skall användas för alla led i projektet; från inventering av behov till genomförande av utbildning. Aktörerna som kommer att medverka i regionen är högskolorna, landstingen, de regionala kommunförbunden i Linköping, Jönköping och Kalmar län samt Linköpings kommun. Projektet finansieras via Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning tillsammans med de ingående aktörerna. Foto: Christina Göth


Ladda ner ppt "Projektledare: Pia Tingström Lektor Hälsouniversitetet Linköping"

Liknande presentationer


Google-annonser