Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pia Tingström Projektledare Projektledare: Pia Tingström Lektor Hälsouniversitetet Linköping Foto: Christina Göth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pia Tingström Projektledare Projektledare: Pia Tingström Lektor Hälsouniversitetet Linköping Foto: Christina Göth."— Presentationens avskrift:

1 Pia Tingström Projektledare Projektledare: Pia Tingström Lektor Hälsouniversitetet Linköping Foto: Christina Göth

2 Pia Tingström Projektledare E-lärande morgondagens kompetensutveckling Hur kan vi utnyttja IT för lärande på arbetsplatsen?

3 Pia Tingström Projektledare Carelinks rapport: E-lärande inom vård och omsorg Maj 2005 E-lärande används i mycket begränsad omfattning Datoriseringen utbredd – e-lärandet ligger efter Hinder: ”förändringströtthet”, datoromognad, datortillgång, ekonomi E-lärande är tråkigt Bättre pedagogiska idéer behövs

4 Pia Tingström Projektledare Projektets syfte E-lärande Öst är ett projekt med syfte att utveckla en regionbaserad samverkansmodell för kompetensutveckling genom e-lärande inom vård, medicin och omsorg.

5 Pia Tingström Projektledare Aktörer inom E-lärande Öst: Hälsouniversitetet i Linköping Hälsohögskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Landstingen i Östergötland Jönköping Kalmar Regionförbundet i Jönköpings och Kalmar Län Regionförbundet Östsam Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning Nationellt centrum för flexibelt lärande

6 Pia Tingström Projektledare Styrgrupp: Östergötland Agneta Westerdahl, (Landstinget) Kerstin Mohall (Östsam) Charlotte Silén (Hälsouniversitetet) Jönköping: Göran Henriks (Landstinget) Arne Ullman (Regionförb.) Anita Helmbring (Hälsohögskolan) Kalmar: Stefan Jutterdal (Landstinget) Lennart Werner (Regionförb.) Christina Måhlén (Högskolan)

7 Pia Tingström Projektledare Delprojekt inom E-lärande Öst Planera och genomföra lärprojekt, samt beskriva och initiera andra möjliga lärprojekt Specialistutbildning för sjuksköterskor Klinisk handledning av studenter Förbättringsarbete och kompetensutveckling

8 Specialistsjuksköterskeutbildning allmän hälso- och sjukvård, inriktning intermedicin, med fokus på avancerad vård i hemmiljö 40p IT-projekt Halvfartsstudier Avancerad nivåexamensarbete Hälsohögskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Karolinska Institutet, Stockholm Linköpings Universitet Samarbetsprojekt

9 E-lärande Öst Pia Tingström Projektledare

10 Pia Tingström Projektledare Arbetsplatsförlagt lärande Nätverk för Medicinsk teknik i Östergötland (MTÖ) Handledning för personal inom kommunal omsorg (Söderköping) Förbättringsarbete kring teamarbete – samverkan mellan kommun och landsting (f.n. team från Gislaved, Värnamo Jönköping, Motala)

11 Pia Tingström Projektledare Kompetensutveckling och utbildning på nätet Vad behövs? En pedagogisk grundidé baserad på modern forskning kring lärande Studentens lärande i centrum Aktivitet Samspel Handledning

12 Information Bearbetning Kunnande Formulera, pröva, tillämpa, använda, värdera Undersöka – ställa frågor – söka” svar”, analysera, reflektera, använda sina sinnen Foto: Christina Göth Pia Tingström Projektledare

13 E-lrande Öst Pia Tingström Projektledare Kompetensutveckling och utbildning på nätet Vad behövs? Kommunikationsmöjligheter Synkrona: t ex Marratech, Skype Asynkrona: LMS t ex Blackboard, PingPong

14

15 Pia Tingström Projektledare

16

17 E-lärade Öst Pia Tingström Projektledare Vilka hinder har vi stött på? Tekniska: Brandväggar Bandbredd Brist på utrustning Dålig tillgänglighet Olika standardinställningar Tekniska: Brandväggar Bandbredd Brist på utrustning Dålig tillgänglighet Olika standardinställningar Användaren: Föreställningar och attityder Kulturskillnader Datorovana ”Inte en grej till” Användaren: Föreställningar och attityder Kulturskillnader Datorovana ”Inte en grej till”

18 Pia Tingström Projektledare IT nätverket Syfte: Samla IT chefer/tekniker inom landsting, kommuner och högskolor för diskussion kring hur e-lärande tekniskt kan integreras i verksamheten. Mål: att LMS (LearningManagement System) och webbaserade videokonferenssystem ( t ex Marratech) ska kunna användas för lärande inom regionen samt öka IT avdelningars kunskaperna om pedagogiska modeller för att kunna bedöma olika verktyg för e-lärande

19 E-lärade Öst Pia Tingström Projektledare Vad vi vill pröva PBL (Problembaserat lärande) Nätverksbyggande PBL (Problembaserat lärande) Nätverksbyggande Mini-lärcentra Samverkansavtal

20 Pia Tingström Projektledare Nytt nätverk för samverkan kring kompetensutveckling med IT-stöd Regelbundna träffar på Marratech Syfte: Diskutera och samverka kring frågor om Teknik, LMS pedagogik (e-learning)

21 E-lärande: oberoende av tid, rum och avstånd E-lärande: oberoende av tid, rum och avstånd Foto: Christina Göth Pia Tingström Projektledare

22 Foto: Christina Göth E-lärande Öst är ett projekt med syfte att utveckla en regionbaserad samverkansmodell för kompetensutveckling genom e-lärande inom vård, medicin och omsorg. IT-stöd skall användas för alla led i projektet; från inventering av behov till genomförande av utbildning. Aktörerna som kommer att medverka i regionen är högskolorna, landstingen, de regionala kommunförbunden i Linköping, Jönköping och Kalmar län samt Linköpings kommun. Projektet finansieras via Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning tillsammans med de ingående aktörerna. Läs mer om projektet på vår hemsida: http://www.hu.liu.se/e-larande-osthttp://www.hu.liu.se/e-larande-ost Eller kontakta projektledaren Pia Tingström piati@imv.liu.se


Ladda ner ppt "Pia Tingström Projektledare Projektledare: Pia Tingström Lektor Hälsouniversitetet Linköping Foto: Christina Göth."

Liknande presentationer


Google-annonser