Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ö stgöta T erm Disposition Processer Samba modellen Vad kan Samba användas till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ö stgöta T erm Disposition Processer Samba modellen Vad kan Samba användas till."— Presentationens avskrift:

1 Ö stgöta T erm Disposition Processer Samba modellen Vad kan Samba användas till

2 Ö stgöta T erm Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål

3 Ö stgöta T erm Process Patienten ? Beställare av vård Klinisk verksamhet Dokumentation Kvalitetsarbete Samverkan IT-arkitektur

4 Ö stgöta T erm Varför Samba Hälso- och sjukvård med ett processorienterat arbetssätt. Nationellt enad bild av vårdprocessen ger bland annat: •samma fokus för huvudprocess och stödprocesser •förutsättningar för samverkan •ökad kunskap hos leverantör om vård Behöver arbetsverktyg som stödjer det arbetssättet.

5 Ö stgöta T erm Vårdprocess

6 Ö stgöta T erm Process grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000) har ett förädlingsobjekt är värdehöjande för någon har ett definierat mål/syfte någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden har en tydlig start och ett tydligt slut

7 Ö stgöta T erm Samba projektgrupp Gruppen består av: •13 personer från olika landsting •Region-IT, Landstinget i Östergötland och Jönköpings läns landsting •Västra Götlandsregionen •Stockholms läns landsting •Landstinget i Värmland •Region Skåne •Carelink •Svensk Förening för Medicinsk Informatik •Örebro Universitet •3 konsulter för modelleringsstöd SAMBA, ett projekt i ITHS2-programmet

8 Ö stgöta T erm ”Samba processen” Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Klinisk process förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Styrprocess förädlingsobjekt: mandat med innehåll avseende planering,beslut mm

9 Ö stgöta T erm Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd Adm.data Adm.karaktär

10 Ö stgöta T erm Matchning mot vårdutbud matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran

11 Ö stgöta T erm Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran Grov planering

12 Ö stgöta T erm Vårdplan välja aktiviteter besluta om vårdplanering planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser, doku- mentera vårdplan aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner förädlad problemgrupp mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet Anpassa till individ

13 Ö stgöta T erm Aktiviteter - utredning utföra ut- redande aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster utrett tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner uppdatera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd Utredande aktiviteter

14 Ö stgöta T erm Aktiviteter - behandling utföra behandlan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information behandlat tillstånd uppdatera vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista uppdaterad aktivitetslista boka resurser, dokumentera vårdplan Uppdatera mål Riktade insatser

15 Ö stgöta T erm Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat tillstånd i relation till mål i vårdplan kontrollera kvalitet behandlat tillstånd beslut att utföra aktivitet uppdatera mål i vårdplan vårdin- formation uppdaterad aktivitetslista skapa vård- information utvärdera resultat bedömt tillstånd Patientjournalprocess Utvärdering

16 Ö stgöta T erm Slut på processen avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat Avslut

17 Ö stgöta T erm Vad kan Samba modellen användas till

18 Dokumentation och process Adm.data Vårdbegäran Bakgrunds- fakta Resultat Riktade Insatser Behandlande åtg. Utvärdering Kvalitetssäkring Utredande Aktiviteter Status Bedömning Avslut Epikris Mål Vårdplan Ö stgöta T erm Vårddokumentation kring en patient

19 Ö stgöta T erm Adm data Bakgrundsfakta Utredande akt Mål,vårdplan Resultat Riktade insatser Utvärdering Avslut Processmodell med resurslager

20 Ö stgöta T erm Termkatalog LiÖ

21 ”Beställning och svar” Ö stgöta T erm Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering

22 Ö stgöta T erm BoS (ej lab el. röntgen) Dokumentation Utbud Logg Samtycke Behörighet eBrev till pat. Bokning Kallelse Vårdkontakt Kontrollfall Vårdåtagande Med reg diag/åtg DRG Debitering Kassa vård- begäran mottaga vård- begäran mottagen vårdbegäran beslut om bedömning d_f_c not to be assessed hänvisad vårdbegäran vårdbegäran att bedöma bedöm tillstånd uppfattat tillstånd hänvisa

23 Ö stgöta T erm Intresset för Samba Enskilda landsting Landstingsförbundet SIS, AG 2 WG 1 + 3 HISA revideringen ……

24 Ö stgöta T erm Samba rapport www.sfmi.org/samba Innehåller filebibliotek med dokument och bilder på svenska och engelska

25 Ö stgöta T erm Tack!


Ladda ner ppt "Ö stgöta T erm Disposition Processer Samba modellen Vad kan Samba användas till."

Liknande presentationer


Google-annonser