Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NITHA - Nationellt IT-stöd för HändelseAnalyser. Målet  Utveckla ett nationellt IT-stöd för händelseanalys som kan nyttjas av samtliga vårdgivare (regioner,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NITHA - Nationellt IT-stöd för HändelseAnalyser. Målet  Utveckla ett nationellt IT-stöd för händelseanalys som kan nyttjas av samtliga vårdgivare (regioner,"— Presentationens avskrift:

1 NITHA - Nationellt IT-stöd för HändelseAnalyser

2 Målet  Utveckla ett nationellt IT-stöd för händelseanalys som kan nyttjas av samtliga vårdgivare (regioner, landsting, kommun & privata vårdgivare)  Utveckla ett verktyg som hanterar analysprocessen  Möjliggöra nationellt aggregerade analyser samt uppföljning  Klassificering av insatta åtgärder och uppföljning av åtgärder  Gemensamma termer och begrepp

3 Nytta  Säkrare vård och ökad patientsäkerhet  Stärka metodiken för Händelseanalys  Kvalitetssäkrad data  Kulturen i säkerhetstänkandet  Stärka systemsynen  Ge stöd och standardisera  Tillgång till alla /andra händelseanalyser  Bas för framtida forskning

4 IT-stöd för HändelseAnalyser  Stöder metodiken i handboken Riskanalys & Händelseanalys  Standardiserat arbetssätt  Gemensamma termer & begrepp  Lära av andra

5 Underlättar arbetet Data som förs in i systemet via grafverktyg och bakgrundsfakta överförs till rapporten.  Uppdragsgivare & uppdragsbeskrivning  Rubrik på händelsen, avvikelsenummer, diarienummer  Graf – datum/tid, aktiviteter & felhändelse, bakomliggande orsaker & åtgärder  Tidsredovisning  Analysteam

6 Till handlingsplanen överförs bl a dessa data  Uppföljningsansvarig & uppföljningsdatum  Rubrik, diarienummer m.m  Åtgärdsförslag förs över till ”rätt” bakomliggande orsak Underlättar arbetet

7  Analysledare (kunniga i händelseanalys)  Skapar ny analys, analysteam och avslutar analysen  Teammedlemmar  roller i NITHA enligt handboken. Olika roller (teammedlem, dokumentationsansvarig) har olika behörigheter  Ny roll – vice analysledare. Kan ej starta ny analys, för övrigt lika som analysledare  Analysexpert (tex chefläkare)  granska analyser som är pågående  kvalitetsbedömer avslutade analyser efter checklista  Uppföljnigsansvarig  följer upp handlingsplanen Roller i NITHA

8

9

10 Klassificering av orsaker & åtgärder

11 Handlingsplan

12 Hur får vi tillgång till IT-stödet  Ansluten till Sjunet  Lokal administratör för hantering av användare och organisation i NITHA  Superuser som är metodkunnig i Händelseanalys (kan vara samma person som lokal administratör)  1-2 per län Intresserad? Kontakta: Eva-Lena.Ahlberg@lio.seEva-Lena.Ahlberg@lio.se Telefon: 010 103 40 51

13  Eva-Lena Ahlberg, projektledare, Landstinget i Östergötland  Martin Enghult, Jämtlands landsting  Inger Hansen, Landstinget Jönköping  Åsa Hansson, Landstinget Dalarna  Johan Elfström, Landstinget i Östergötland  Mårten Davidsson, Finspång kommun Projektgrupp

14 Styrgrupp  Marion Lindh, ordförande, Stockholms Läns Landsting  Ann-Britt Bolin Wiechel, Stockholms Läns Landsting  Carl-Gunnar Höglund, Stockholms Läns Landsting  Ing-Marie Bergbrandt, Västra Götalands regionen  Hans Rutberg, Landstinget i Östergötland  Urban Jürgensen, Landstinget Jönköping  Elsa Ribbe-Börner, Region Skåne  Åsa Hessel, Landstinget i Sörmland  Per Skude, Landstinget Västernorrland

15 Referensgrupp  Madeleine Ronge – Skåne regionen  Caroline Hagström – Örebro läns landsting  Margareta Carlemalm – Landstinget Blekinge  Åsa Hessel – Sörmlands läns landsting  Anders Fagerlund - Uppsala läns landsting  Per-Arne Brandberg - Landstinget i Värmland  Helene Westrin – Västra Götalandsregionen  Kerstin Slottpers Lundberg - Landstinget Dalarna  Valborg Helmersson - Landsting Jönköping  Marita Danielsson – Landstinget i Östergötland  Marie Strömberg - Stockholms läns landsting  Ulrika Jönsson – Jämtlands läns landsting  Anna Lundin – Capio, S:t Görans Sjukhus, Stockholm  Erland Bridell – Värmdö kommun


Ladda ner ppt "NITHA - Nationellt IT-stöd för HändelseAnalyser. Målet  Utveckla ett nationellt IT-stöd för händelseanalys som kan nyttjas av samtliga vårdgivare (regioner,"

Liknande presentationer


Google-annonser