Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003-05-27. 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003-05-27. 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs."— Presentationens avskrift:

1 SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003-05-27

2 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen 7. Underliggande begrepp, översikt av modell Presentation av SAMBA

3 Detaljvandring genom processmodellen – kan vi få in alla typer av processer i modellen? – är processmodellens start och slut samt gränsytor mot omgivningena acceptabla? Underliggande begreppsmodellering, detaljgenomgång - betydels för vårt eget arbete - deltagare i remisshantering mm? Diskussion om SAMBA

4 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 1

5 SAMBA - vårdprocessen Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001 ITHS-finansierat projekt från våren 2002 Uppdrag: att redovisa en modell av hälso- och sjukvårdens huvudprocess i form av process- och begreppsmodell 1

6 Syfte med SAMBA att beskriva verksamheten i hälso- och sjukvård 1 på en generell nivå så att de gemensamma dragen hos olika processer görs tydliga. Då kan en informa- tionsmodell för hälso- och sjukvården skapas till utveckling av processtödjande IT-system.

7 SAMBA - tidplan Modellering 2003-04-30 Dokumentation 2003-06-30 1

8 Utgångspunkt Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting Tagit del av nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete POINT SITHS Tagit del av olika internationella modeller och standarder CONTSYS HL7 HISA 1

9 Uppgift Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården Definiera huvudprocessens begrepp 1

10 Avgränsning Projektet har inget mandat att sätta standarder men skall kunna överlämna förslag till SIS/HSI till kommande standard 1

11 Deltagare Stockholms läns Landsting Landstinget i Värmland Region Skåne Västra Götalandsregionen RegionIT (Jönköping, Östergötland) Örebro Universitet Carelink SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik 1

12 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 2

13 2 SPINDELN Hedin et al, Att mena och mäta samma sak - en begreppsorienterad metod för terminologi- arbete Studentlitteratur, 1999

14 Spindeln Kärnbegrepp aktör patient uppfattat tillstånd patientrelaterad aktivitet Stödbegrepp IMSF Icke Mänsklig Struktur o Fenomen MSF Mänsklig Struktur o Fenomen 2

15 2

16 BRAA-projektet 2

17 http://www.liv.se/forandring/utrednrapp/visi-koncept.pdf LiVs koncept för Vårdinformationssystem Beskrivning av ett nytt gemensamt vårdinformationssystem för Hälso- och sjukvården i Landstinget i Värmland VISI-projektet 2000-12-07 Landstinget i Värmland 2

18 2

19 2

20 Projekt POINT POlicy för INformationstillgång och dess Tillämpning i informationssystemet Projektet är delfinansierat av ITHS- programmet (Landstingssektorn och KK-stiftelsen) http://www.carelink.se/files/Point.pdf 2

21 2

22 2

23 CONTSYS  CEN TC 251 ENV 13940  System of concepts to support continuity of care Magnus Fogelberg 2003-04-24 2

24 CONTSYS - kontinuitetsbegrepp VC Klinik A Mott Avd Klinik B Avd Kom- mun Klinik B Mott åb HemVC åb ett resultat av att identifiera, analysera och modellera begrepp inom vårdens kontinuitet Maria Areblad 2003-02-04 2

25 Socialstyrelsen •Nationellt ansvar för hälso- och sjukvårdens terminologier •Uppdrag 2001 till en arbetsgrupp att översätta och bearbeta CONTSYS för svenska förhållanden •Svensk version juni 2001 Maria Areblad 2003-02-04 2

26 Task force CONTsys  Europeisk revision av CONTsys startad 2003-05-17  Europeisk standard i slutet av 2004  Tvingande standard i Sverige 2006 2

27 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Inte klinisk terminologi 2

28 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Begrepp i vårdkontinuiteten 2

29 Kapitel i CONTSYS  Vårdkontinuitetens aktörer  Hälsoproblem och deras handläggning  Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv  Aktiviteter och olika former av beslutsstöd  Mandat i vårdkontinuiteten  Hälsodata i vårdkontinuiteten Magnus Fogelberg 2003-04-24 2

30 Hälsan och dess problem problemkomplexhälsoproblem 1..* hälsotillståndhälsoförhållande 1..1 1..* består av utgör 0..11..1 består av person uppfattar 1..1 definierar 0..* 1..1 behov av hälso- och sjukvård vårdbegäran skapar föranleder 1..1 1..* 1..1 0..1 fogare/MA/MF 2003-05-23 2

31 Problem i hälso- och sjukvård fogare/MA/MF 2003-05-23 problemkomplex: gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman hälsoproblem: problem relaterat till persons hälsa och som uppfattats av hälso- och sjukvårdspersonal 2

32 Kontakter Patientkontakt English term = contact Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i fogare/MA/MF 2003-05-23 kontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst utan direkt kontakt med patient patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst i direkt kontakt med patient 2

33 Kontakter Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patientkontakt English term = contact 0..n1..n 0..n deltar i 0..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n Indirekt patientkontakt fogare/MA/MF 2003-05-23 2

34 Aktiviteter / tjänster  termförvirring  Spindeln: patientrelaterad aktivitet  BRAA:  aktivitet = patientrelaterad aktivitet  tjänst = aktivitet som har ett positivt syfte för patientens tillstånd  CONTSYS:  aktivitet = BRAA tjänst  tjänst = aktivitet utförd av hälso- och sjukvårdspersonal Magnus Fogelberg 2003-04-24 2

35 Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Magnus Fogelberg 2001-12-18 2

36 0..n Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 1..n 0..n utförs av 1 Magnus Fogelberg 2001-12-18 2

37 0..n Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Medicinteknisk anordning English term = health care device Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care automated activity 1 0..n Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software 1 0..n utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 1..n 0..n utförs av 1 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Patientkontakt English term = contact Journalföring() är till- fälle för 2

38 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 1..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar vårdepisod (LF1998): alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt Kontakter i förhållande till problem Magnus Fogelberg 2003-04-24 1..n vårdepisod (CONTSYS): samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem 2

39 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 11..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 1..n 0..n 1 definierar Kontakter i förhållande till problem Magnus Fogelberg 2003-04-24 2

40 Besök på VC Återbesök på diabetes- mottagning Återbesök på VC Upp- följning Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälsporre -remiss hälsporre Återbesök på VC Kontroll av lab. resultat Besök på ortoped- mottagning Hälsporre -recept -remiss Upp- följning Kontroll av remissvar Kontroll av lab. resultat Kalendertid Högt blodtryck -bltr kontr -recept Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Högt blodtryck -bltr kontr -recept Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria 2

41 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälssporre -remiss hälssporre Kontroll av lab. resultat Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 Hälssporre -recept -remiss Kontroll av remissvar Kontroll av lab. resultat Kalendertid Högt blodtryck -bltr kontr -recept Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Högt blodtryck -bltr kontr -recept Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria abstraktionsnivå 1 2

42 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria abstraktionsnivå 2 2

43 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat Verksamhetsuppföljning kontaktperiod 2

44 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Verksamhetsuppföljning vårdepisod 2

45 gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 Verksamhetsuppföljning problemkomplex 2

46 alla genomförda hälso- och sjukvårdstjänster som relaterar till ett problemkomplex Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 Verksamhetsuppföljning tjänstekomplex 2

47 Planering av vård (CONTsys) kliniska riktlinjer vårdprogram vårdplan aktivitetsplan fogare/MA/MF 2003-05-23 globalt organisation patient problem 1..* problem 1..1 problemkomplex 2

48 Områden som ej ingår i CONTSYS  Beskrivning av hur vårdprocesser ska genomföras i en speciell hälso- och sjukvårdsstruktur.  Regelverk för det faktiska vårdarbetet.  Den specifika hanteringen av t.ex. läkemedelsförskrivning och laboratorieprover med svar.  Definition av säkerhet och specifik hantering av åtgärder.  Den ekonomiska mekanismen i tillhandahållande av hälso- och sjukvård Maria Areblad 2003-02-04 2

49 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 3

50 Process  grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000)  har ett förädlingsobjekt  är värdehöjande för någon  har ett definierat mål/syfte  någon är ansvarig  disponerar resurser  har en utsträckning i tiden  har en tydlig start och ett tydligt slut Maria Areblad 2003-03-06 3

51 En kedja av aktiviteter som tillför ett värde till någon eller något. PROCESS 3

52 Kännetecknande för en process För- väntningar Kund Tillfredsställd kund Uppfyllt förväntningar Start Mål Process Resurser Finns alltid en kund Väldefinierad början Upprepas i tiden Tillför ett nyttovärde för kunden Använder interna och externa resurser Logiskt sammanhängande kedja av aktiviteter Mätbara resultat Väldefinierat slut 3

53 MÄTA ARBETSRESULTAT  Prestation EFFEKTRESULTAT  Nyttan av prestation 3

54 En process delas upp i delprocesser, som består av ett antal aktiviteter. Aktiviteterna består i sin tur av ett antal delaktiviteter Processdelning Process Delprocess Aktivitet 3

55 Mål Aktör ”ägare” ”ledare” ”utförare” Process Uppfattat tillstånd 1 Uppfattat tillstånd 2 Avnämare har Verklig effekt Önskad effekt Q Resultat- kvalitet Utsträckning i tiden vid genomförandet även oförutsedda tillstånd = avvikelser Händelser = okontrollerad påverkan från andra processer - kan ge avvikelser i den egna processen Avvikelse = skillnad mellan mål- och sluttillstånd Undantagshantering = Uppfatta och kompensera för avvikelse Q Process- kvalitet 3

56 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 4

57 Vision Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan: •Öka vårdpersonalens förståelse för IT-användande •Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov •Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd 4

58 Effekter  Underlätta modulär uppbyggnad av IT-stöd  Referensterminologi för vårdprocessen  Förutsättningar för strukturerad informationsinsamling  Rationell åtkomst av information Maria Areblad 2003-02-04 4

59 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – 021115 Arbetsmaterial Maria Areblad 2003-02-04 4

60 Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran Förslag till gemensam, övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” med ingående begrepp Person/ Patient Vårdutbud HoS- organisation HoS -personal Skapa Vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning ”hanterar vi detta?” Statiska begrepp, finns oberoende av processen Dynamiska begrepp, uppstår i processen Process- steg  ej vårdbehov Maria Areblad 2003-02-04 4

61 Vad är problemet?  förädlingsobjekten skiftar Magnus Fogelberg 2003-04-24 4

62 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – 021115 Arbetsmaterial Maria Areblad 2003-02-04 4

63 Alltså  De modeller som finns är inte processmodeller  De är flödesmodeller  En flödesmodell beskriver ett arbetsflöde, inte ett förädlingsobjekts väg genom aktiviteterna  För systemutveckling måste de enskilda processerna identifieras Magnus Fogelberg 2003-04-24 4

64 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 5

65 Process Klinisk process Vårdprocess Magnus Fogelberg 2003-04-24 5

66 Process Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process 5

67 Process 5

68 5

69 Magnus Fogelberg 2003-04-24 Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess 5

70 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24 5

71 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24 Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Sjukhusets administ- rativa process) 5

72 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24 5

73 Process 5

74 Magnus Fogelberg 2003-04-24 5

75 Process Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process 5

76 Process Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess 5

77 Begrepp i processen Maria Areblad 2003-03-06 5

78 Processmodell med resurslager Maria Areblad 2003-02-04 Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering 5

79 Koppling SAMBA - CONTSYS Processteg SAMBA Begrepp CONTSYS Aktiviteter SAMBA Terminologi CONTSYS Maria Areblad 2003-02-04 5

80 Process grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000) har ett förädlingsobjekt är värdehöjande för någon har ett definierat mål/syfte någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden har en tydlig start och ett tydligt slut 5

81 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 6

82 Processerna Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Klinisk process förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Styrprocess förädlingsobjekt: mandat med innehåll avseende planering,beslut mm 6

83 Översikt 1 6

84 1 6

85 1 6

86 1 6

87 1 15 6

88 Översikt 1 6

89 Vårdbegäran direkt hänvisning Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran hänvisa mottagen vård- begäran hänvisad vård- begäran besluta om bedömning beslut att ej bedöma vårdbegäran 2 6

90 Översikt 1 6

91 Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd 3 6

92 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat inget hälso- och sjuk- vårdsmandat hänvisa hänvisad vårdbegäran Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran beslut att att bedöma vårdbegäran uppfattat tillstånd 4 6

93 Översikt 1 6

94 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran 5 6

95 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran 6 6

96 Vårdplan välja aktiviteter besluta om vårdplanering planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser, doku- mentera vårdplan aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner förädlad problemgrupp mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet 7 6

97 Aktiviteter - utredning utföra ut- redande aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster utrett tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner uppdatera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd 8 6

98 Aktiviteter - behandling utföra behandlan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information behandlat tillstånd uppdatera vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista uppdaterad aktivitetslista boka resurser, dokumentera vårdplan 9 6

99 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat tillstånd i relation till mål i vårdplan kontrollera kvalitet behandlat tillstånd beslut att utföra aktivitet uppdatera mål i vårdplan vårdin- formation uppdaterad aktivitetslista skapa vård- information utvärdera resultat bedömt tillstånd Patientjournalprocess 10 6

100 Målet är nått Slut på processen avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat 11 6

101 Översikt 1 6

102 Målet är ej nått Processen fortsätter hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan uppdatera hälso- och sjukvårdsmandat vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan ej är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande 12 6

103 Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat Hälsoproblem vårdin- formation 13 6

104 Översikt 1 15 6

105 Remiss till annan hälso- och sjukvårdsproducent beslut om problem- komplex i remiss Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information avgränsa pro- blemkomplex i remiss utfärda remiss= vårdbegäran bedöma till- stånd som skall remitteras problem- grupp till remiss vård- begäran remiss- beslut bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat ingen till- gänglig tjänst besluta om remiss 14 6

106 Vårdbegäran hos annan hälso- och sjukvårdsproducent Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning vårdbegäran att bedöma 15 6

107 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA

108 Bildernas ursprung Utöver nya bilder till denna presentation har material hämtats från  Magnus Fogelberg  Maria Areblad  Lars Björkman  Ulla Gerdin  Britha Sjöberg  div arbetsmaterial från SAMBA

109 Detaljvandring genom processmodellen – kan vi få in alla typer av processer i modellen? – är processmodellens start och slut samt gränsytor mot omgivningena acceptabla? Underliggande begreppsmodellering, detaljgenomgång - betydels för vårt eget arbete - deltagare i remisshantering mm? Diskussion om SAMBA

110 Roller PatientFysisk person 0..*1..1 innehas av HoS-agent 0..1 0..* innehas av Fysiskt objekt 0..10..* innehas av aktörsroll 0..1 0..* innehas av Aktivitetstyp 1..* agerar i 0..1 0..* ingår i organisatorisk enhet 1..* 1..1 görs inom befattningsroll 1..* 1..1 tillhör professionell aktörsrollicke professionell aktörsroll 0..* kräver kompetensformell kompetens informell kompetens 0..* 1..* kräver 0..* kräver 1..1 1..* görs för 1..* formellt mandatinformellt mandat 1..* 0..* styrs av 0..* styrs av


Ladda ner ppt "SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003-05-27. 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs."

Liknande presentationer


Google-annonser