Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003-05-27. 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003-05-27. 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs."— Presentationens avskrift:

1 SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman

2 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen 7. Underliggande begrepp, översikt av modell Presentation av SAMBA

3 Detaljvandring genom processmodellen – kan vi få in alla typer av processer i modellen? – är processmodellens start och slut samt gränsytor mot omgivningena acceptabla? Underliggande begreppsmodellering, detaljgenomgång - betydels för vårt eget arbete - deltagare i remisshantering mm? Diskussion om SAMBA

4 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 1

5 SAMBA - vårdprocessen Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001 ITHS-finansierat projekt från våren 2002 Uppdrag: att redovisa en modell av hälso- och sjukvårdens huvudprocess i form av process- och begreppsmodell 1

6 Syfte med SAMBA att beskriva verksamheten i hälso- och sjukvård 1 på en generell nivå så att de gemensamma dragen hos olika processer görs tydliga. Då kan en informa- tionsmodell för hälso- och sjukvården skapas till utveckling av processtödjande IT-system.

7 SAMBA - tidplan Modellering Dokumentation

8 Utgångspunkt Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting Tagit del av nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete POINT SITHS Tagit del av olika internationella modeller och standarder CONTSYS HL7 HISA 1

9 Uppgift Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården Definiera huvudprocessens begrepp 1

10 Avgränsning Projektet har inget mandat att sätta standarder men skall kunna överlämna förslag till SIS/HSI till kommande standard 1

11 Deltagare Stockholms läns Landsting Landstinget i Värmland Region Skåne Västra Götalandsregionen RegionIT (Jönköping, Östergötland) Örebro Universitet Carelink SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik 1

12 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 2

13 2 SPINDELN Hedin et al, Att mena och mäta samma sak - en begreppsorienterad metod för terminologi- arbete Studentlitteratur, 1999

14 Spindeln Kärnbegrepp aktör patient uppfattat tillstånd patientrelaterad aktivitet Stödbegrepp IMSF Icke Mänsklig Struktur o Fenomen MSF Mänsklig Struktur o Fenomen 2

15 2

16 BRAA-projektet 2

17 LiVs koncept för Vårdinformationssystem Beskrivning av ett nytt gemensamt vårdinformationssystem för Hälso- och sjukvården i Landstinget i Värmland VISI-projektet Landstinget i Värmland 2

18 2

19 2

20 Projekt POINT POlicy för INformationstillgång och dess Tillämpning i informationssystemet Projektet är delfinansierat av ITHS- programmet (Landstingssektorn och KK-stiftelsen) 2

21 2

22 2

23 CONTSYS  CEN TC 251 ENV  System of concepts to support continuity of care Magnus Fogelberg

24 CONTSYS - kontinuitetsbegrepp VC Klinik A Mott Avd Klinik B Avd Kom- mun Klinik B Mott åb HemVC åb ett resultat av att identifiera, analysera och modellera begrepp inom vårdens kontinuitet Maria Areblad

25 Socialstyrelsen •Nationellt ansvar för hälso- och sjukvårdens terminologier •Uppdrag 2001 till en arbetsgrupp att översätta och bearbeta CONTSYS för svenska förhållanden •Svensk version juni 2001 Maria Areblad

26 Task force CONTsys  Europeisk revision av CONTsys startad  Europeisk standard i slutet av 2004  Tvingande standard i Sverige

27 Magnus Fogelberg Inte klinisk terminologi 2

28 Magnus Fogelberg Begrepp i vårdkontinuiteten 2

29 Kapitel i CONTSYS  Vårdkontinuitetens aktörer  Hälsoproblem och deras handläggning  Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv  Aktiviteter och olika former av beslutsstöd  Mandat i vårdkontinuiteten  Hälsodata i vårdkontinuiteten Magnus Fogelberg

30 Hälsan och dess problem problemkomplexhälsoproblem 1..* hälsotillståndhälsoförhållande * består av utgör består av person uppfattar 1..1 definierar 0..* 1..1 behov av hälso- och sjukvård vårdbegäran skapar föranleder * fogare/MA/MF

31 Problem i hälso- och sjukvård fogare/MA/MF problemkomplex: gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman hälsoproblem: problem relaterat till persons hälsa och som uppfattats av hälso- och sjukvårdspersonal 2

32 Kontakter Patientkontakt English term = contact Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i fogare/MA/MF kontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst utan direkt kontakt med patient patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst i direkt kontakt med patient 2

33 Kontakter Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patientkontakt English term = contact 0..n1..n 0..n deltar i 0..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n Indirekt patientkontakt fogare/MA/MF

34 Aktiviteter / tjänster  termförvirring  Spindeln: patientrelaterad aktivitet  BRAA:  aktivitet = patientrelaterad aktivitet  tjänst = aktivitet som har ett positivt syfte för patientens tillstånd  CONTSYS:  aktivitet = BRAA tjänst  tjänst = aktivitet utförd av hälso- och sjukvårdspersonal Magnus Fogelberg

35 Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Magnus Fogelberg

36 0..n Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 1..n 0..n utförs av 1 Magnus Fogelberg

37 0..n Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Medicinteknisk anordning English term = health care device Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care automated activity 1 0..n Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software 1 0..n utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 1..n 0..n utförs av 1 Magnus Fogelberg Patientkontakt English term = contact Journalföring() är till- fälle för 2

38 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 1..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar vårdepisod (LF1998): alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt Kontakter i förhållande till problem Magnus Fogelberg n vårdepisod (CONTSYS): samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem 2

39 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 11..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 1..n 0..n 1 definierar Kontakter i förhållande till problem Magnus Fogelberg

40 Besök på VC Återbesök på diabetes- mottagning Återbesök på VC Upp- följning Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälsporre -remiss hälsporre Återbesök på VC Kontroll av lab. resultat Besök på ortoped- mottagning Hälsporre -recept -remiss Upp- följning Kontroll av remissvar Kontroll av lab. resultat Kalendertid Högt blodtryck -bltr kontr -recept Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Högt blodtryck -bltr kontr -recept Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria 2

41 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälssporre -remiss hälssporre Kontroll av lab. resultat Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 Hälssporre -recept -remiss Kontroll av remissvar Kontroll av lab. resultat Kalendertid Högt blodtryck -bltr kontr -recept Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Högt blodtryck -bltr kontr -recept Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria abstraktionsnivå 1 2

42 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria abstraktionsnivå 2 2

43 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat Verksamhetsuppföljning kontaktperiod 2

44 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Verksamhetsuppföljning vårdepisod 2

45 gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 Verksamhetsuppföljning problemkomplex 2

46 alla genomförda hälso- och sjukvårdstjänster som relaterar till ett problemkomplex Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 Verksamhetsuppföljning tjänstekomplex 2

47 Planering av vård (CONTsys) kliniska riktlinjer vårdprogram vårdplan aktivitetsplan fogare/MA/MF globalt organisation patient problem 1..* problem 1..1 problemkomplex 2

48 Områden som ej ingår i CONTSYS  Beskrivning av hur vårdprocesser ska genomföras i en speciell hälso- och sjukvårdsstruktur.  Regelverk för det faktiska vårdarbetet.  Den specifika hanteringen av t.ex. läkemedelsförskrivning och laboratorieprover med svar.  Definition av säkerhet och specifik hantering av åtgärder.  Den ekonomiska mekanismen i tillhandahållande av hälso- och sjukvård Maria Areblad

49 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 3

50 Process  grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000)  har ett förädlingsobjekt  är värdehöjande för någon  har ett definierat mål/syfte  någon är ansvarig  disponerar resurser  har en utsträckning i tiden  har en tydlig start och ett tydligt slut Maria Areblad

51 En kedja av aktiviteter som tillför ett värde till någon eller något. PROCESS 3

52 Kännetecknande för en process För- väntningar Kund Tillfredsställd kund Uppfyllt förväntningar Start Mål Process Resurser Finns alltid en kund Väldefinierad början Upprepas i tiden Tillför ett nyttovärde för kunden Använder interna och externa resurser Logiskt sammanhängande kedja av aktiviteter Mätbara resultat Väldefinierat slut 3

53 MÄTA ARBETSRESULTAT  Prestation EFFEKTRESULTAT  Nyttan av prestation 3

54 En process delas upp i delprocesser, som består av ett antal aktiviteter. Aktiviteterna består i sin tur av ett antal delaktiviteter Processdelning Process Delprocess Aktivitet 3

55 Mål Aktör ”ägare” ”ledare” ”utförare” Process Uppfattat tillstånd 1 Uppfattat tillstånd 2 Avnämare har Verklig effekt Önskad effekt Q Resultat- kvalitet Utsträckning i tiden vid genomförandet även oförutsedda tillstånd = avvikelser Händelser = okontrollerad påverkan från andra processer - kan ge avvikelser i den egna processen Avvikelse = skillnad mellan mål- och sluttillstånd Undantagshantering = Uppfatta och kompensera för avvikelse Q Process- kvalitet 3

56 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 4

57 Vision Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan: •Öka vårdpersonalens förståelse för IT-användande •Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov •Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd 4

58 Effekter  Underlätta modulär uppbyggnad av IT-stöd  Referensterminologi för vårdprocessen  Förutsättningar för strukturerad informationsinsamling  Rationell åtkomst av information Maria Areblad

59 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – Arbetsmaterial Maria Areblad

60 Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran Förslag till gemensam, övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” med ingående begrepp Person/ Patient Vårdutbud HoS- organisation HoS -personal Skapa Vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning ”hanterar vi detta?” Statiska begrepp, finns oberoende av processen Dynamiska begrepp, uppstår i processen Process- steg  ej vårdbehov Maria Areblad

61 Vad är problemet?  förädlingsobjekten skiftar Magnus Fogelberg

62 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – Arbetsmaterial Maria Areblad

63 Alltså  De modeller som finns är inte processmodeller  De är flödesmodeller  En flödesmodell beskriver ett arbetsflöde, inte ett förädlingsobjekts väg genom aktiviteterna  För systemutveckling måste de enskilda processerna identifieras Magnus Fogelberg

64 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 5

65 Process Klinisk process Vårdprocess Magnus Fogelberg

66 Process Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process 5

67 Process 5

68 5

69 Magnus Fogelberg Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess 5

70 Process Magnus Fogelberg

71 Process Magnus Fogelberg Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Sjukhusets administ- rativa process) 5

72 Process Magnus Fogelberg

73 Process 5

74 Magnus Fogelberg

75 Process Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process 5

76 Process Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess 5

77 Begrepp i processen Maria Areblad

78 Processmodell med resurslager Maria Areblad Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering 5

79 Koppling SAMBA - CONTSYS Processteg SAMBA Begrepp CONTSYS Aktiviteter SAMBA Terminologi CONTSYS Maria Areblad

80 Process grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000) har ett förädlingsobjekt är värdehöjande för någon har ett definierat mål/syfte någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden har en tydlig start och ett tydligt slut 5

81 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA 6

82 Processerna Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Klinisk process förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Styrprocess förädlingsobjekt: mandat med innehåll avseende planering,beslut mm 6

83 Översikt 1 6

84 1 6

85 1 6

86 1 6

87 1 15 6

88 Översikt 1 6

89 Vårdbegäran direkt hänvisning Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran hänvisa mottagen vård- begäran hänvisad vård- begäran besluta om bedömning beslut att ej bedöma vårdbegäran 2 6

90 Översikt 1 6

91 Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd 3 6

92 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat inget hälso- och sjuk- vårdsmandat hänvisa hänvisad vårdbegäran Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran beslut att att bedöma vårdbegäran uppfattat tillstånd 4 6

93 Översikt 1 6

94 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran 5 6

95 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran 6 6

96 Vårdplan välja aktiviteter besluta om vårdplanering planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser, doku- mentera vårdplan aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner förädlad problemgrupp mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet 7 6

97 Aktiviteter - utredning utföra ut- redande aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster utrett tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner uppdatera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd 8 6

98 Aktiviteter - behandling utföra behandlan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information behandlat tillstånd uppdatera vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista uppdaterad aktivitetslista boka resurser, dokumentera vårdplan 9 6

99 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat tillstånd i relation till mål i vårdplan kontrollera kvalitet behandlat tillstånd beslut att utföra aktivitet uppdatera mål i vårdplan vårdin- formation uppdaterad aktivitetslista skapa vård- information utvärdera resultat bedömt tillstånd Patientjournalprocess 10 6

100 Målet är nått Slut på processen avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat 11 6

101 Översikt 1 6

102 Målet är ej nått Processen fortsätter hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan uppdatera hälso- och sjukvårdsmandat vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan ej är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande 12 6

103 Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat Hälsoproblem vårdin- formation 13 6

104 Översikt

105 Remiss till annan hälso- och sjukvårdsproducent beslut om problem- komplex i remiss Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information avgränsa pro- blemkomplex i remiss utfärda remiss= vårdbegäran bedöma till- stånd som skall remitteras problem- grupp till remiss vård- begäran remiss- beslut bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat ingen till- gänglig tjänst besluta om remiss 14 6

106 Vårdbegäran hos annan hälso- och sjukvårdsproducent Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning vårdbegäran att bedöma 15 6

107 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs arbete med vårdprocesser 4. Samba-processen; övergripande beskrivning 5. Tre processer i lager: - kommunikationsprocess - styrprocess - klinisk process (kärnprocess) 6. Vandring genom processmodellen Presentation av SAMBA

108 Bildernas ursprung Utöver nya bilder till denna presentation har material hämtats från  Magnus Fogelberg  Maria Areblad  Lars Björkman  Ulla Gerdin  Britha Sjöberg  div arbetsmaterial från SAMBA

109 Detaljvandring genom processmodellen – kan vi få in alla typer av processer i modellen? – är processmodellens start och slut samt gränsytor mot omgivningena acceptabla? Underliggande begreppsmodellering, detaljgenomgång - betydels för vårt eget arbete - deltagare i remisshantering mm? Diskussion om SAMBA

110 Roller PatientFysisk person 0..*1..1 innehas av HoS-agent * innehas av Fysiskt objekt * innehas av aktörsroll * innehas av Aktivitetstyp 1..* agerar i * ingår i organisatorisk enhet 1..* 1..1 görs inom befattningsroll 1..* 1..1 tillhör professionell aktörsrollicke professionell aktörsroll 0..* kräver kompetensformell kompetens informell kompetens 0..* 1..* kräver 0..* kräver * görs för 1..* formellt mandatinformellt mandat 1..* 0..* styrs av 0..* styrs av


Ladda ner ppt "SAMBA Britha Sjöberg Lars Björkman 2003-05-27. 1. Deltagare och arbetssätt 2. Tidigare arbeten som t.ex.Spindeln, BRAA, CONTSYS och LIVs projekt 3. VGRs."

Liknande presentationer


Google-annonser