Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IFK 2 och V-TIM 2 Strategier för nästa generation av gemensamma informationsmängder Inger Wejerfelt, SKL/Arkitekturledningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IFK 2 och V-TIM 2 Strategier för nästa generation av gemensamma informationsmängder Inger Wejerfelt, SKL/Arkitekturledningen."— Presentationens avskrift:

1 IFK 2 och V-TIM 2 Strategier för nästa generation av gemensamma informationsmängder Inger Wejerfelt, SKL/Arkitekturledningen

2 Arkitekturledningen Arkitekturledningen, en stabsfunktion till Beställarkansliet, SKL ett uppdrag från landstingsdirektörerna för samordning av arkitektur inom Nationella IT-strategin vad gäller: •Verksamhetskrav, t ex “Patientdatalagen i praktiken” •Teknik krav – teknisk infrastruktur •Tillämpad informationsstruktur - TIS

3 ...med flera aktiviteter.. IT-stöd Öppna jämförelser Kvalitetsregister Hälsodataregister Väntetider NPÖ Försäkringskassan Läkemedelslista IT-stöd Nästa generation av gemensamma informationsmängder Strategier för att använda och återanvända information utan dubbelregistrering…..

4 •Gemensamt regelverk om i vilken struktur informationen dokumenteras i och användningen av begrepp, termer, klassifikationer och kodverk •Beskrivs genom RIV-specifikation (Regelverk för Interoperabilitet i vård och omsorg) med struktur, koder och terminologi •Det beslutade regelverket V-TIM (Verksamhetstillämpad informationsmodell) ….att utgå från Strategi 1: V-TIM – gemensam tillämpad informationsstruktur

5 tillståndskodKod och klartext som anger det bedömda tillståndet KTOV0..*KSH 97 (ICD 10) ICF KKO Se bilaga 6 beskrivningBeskrivning av det bedömda tillståndet TXT0..1Om tillståndskod inte anges är det obligatoriskt att beskriva tillståndet i text. bedömare /idIdentitetsbeteckning för den person som gör bedömningen II0..1HSA-idBedömare är alltd en hälso- och sjukvårdspersonal ansvarig bedömare /id Identitetsbeteckning för den person som ansvarar för bedömningen II0..1HSA-idAnsvarig bedömare är alltd en hälso- och sjukvårdspersonal V-TIM används vid harmonisering av nationella projekt En första enhetlig informationsstruktur börjar tillämpas…… Vidareutveckling – V-TIM 2.0 •anpassad till NI-projektet för processmodellen •anpassad till standarden EN13606 för gemensamma mallar •inkomna synpunkter på V-TIM 1.0 och 1.1 •bredare förankring och intresse – fler personer •tid för analys •terminologi-bindning kommer…. V-TIM – gemensam tillämpad informationsstruktur

6 Vårdepisod Vårdåtagande Vårdprocess Hälsoärende Analysobjekt Vård- begäran Svar på vårdbegäran Klinisk info Material Lokalt utbud Resurs Mål Vårdplan Delmål Vårdkontakt Kontaktadm info Bedömt tillstånd Åtgärd Iaktagelse Anvisning V& O-tjänst Patient Önskad åtgärd Ärendestatus Uppmärk- samhets signal samband Klinisk info Överkänslighetfritext Läkemedels- överkänslighet Rel klinisk info

7 Hälsoärende Analysobjekt Vård- begäran Svar på vårdbegäran Klinisk info Material Lokalt utbud Resurs Mål Vårdplan Delmål Vårdkontakt Kontaktadm info Bedömt tillstånd Åtgärd Iaktagelse Patient Önskad åtgärd

8 V-TIM är “vriden ett kvarts varv” och: - stödjer processorientering (NI) - är flexibel för gemensamma mallar (EN13606/openEHR) Patient Svar Framställan/ Vårdbegäran Vård- ärende Analys- objekt Vårdbehovs- bedömning Aktivitesplan Version Aktivitet Måltillstånd Uppfattat tillstånd Aktivitetsmoment Aktivitet komplettering Resurs Bedömt tillstånd

9 Dokumentation 110/80 Mall Blodtryck Strategi 2: EN13606 – standard för gemensamma mallar Dokumentation Registrering och användargränssnitt Frågor, sammanställningar Överföringar liggande EN13606 och openEHR - standard för gemensamma mallar - ”arketyper” Mall Blodtryck V1/ v2läge V1>V2 110/80liggande Mall Blodtryck Problem vid överföring

10 Gemensam mallar Grundmallar (arketyper) Specifika mallar (templets) Semantisk arkitektur Dokumentation 110/80 Mall Blodtryck Dokumentation liggande Mall Blodtryck V1/ v2läge V1>V2 110/80liggande Mall Blodtryck Referensmodeller Term- server med verkyg för arketyper och templates …..

11 ...med flera aktiviteter.. IT-stöd Öppna jämförelser Kvalitetsregister Hälsodataregister Väntetider NPÖ Försäkringskassan Läkemedelslista “åter- använda” utan dubbelregistrering “åter- använda” utan dubbelregistrering IT-stöd Strategi 3: Gemensamma mallar genom nationella projekt IFK 2 – Informationsstruktur för kvalitetsregister med RiksSvikt

12 Status - informationsstruktur i IFK 2 •RIV-specifikation utformad för RiksSvikt med ett första förslag till terminologibindning med Snomed CT •Förslag till anpassning av journalsystem för hantering av arketyper och Snomed CT •IFK 2 för RiksSvikt med 1 – 2 journalsystem •Pilot startar januari 2010 •Breddinförande….

13 i olika etapper Införande i olika etapper IFK 2 IFK 3? NPÖ AA AA

14 Strategi 4: Terminologibindning med Nationellt Fackspråk •Informationsmodeller och terminologier har utvecklats skilda från varandra olika strukturer – ”de passar inte riktigt ihop” •Det behövs en speciell process, terminologibindning, för att specificera hur man skapar en länk mellan terminologin och informationsmodellen; hur de båda interagerar •Det finns många olika sätt på vilket terminologibindningen kan lösas i varje enskilt fall och därför behövs riktlinjer för: –“småkoder”, klassifikationer, Snomed CT, lokala synonymer mm •Gemensamt projekt med fokus på projekt inom nationella IT- strategin

15 emensam mallar Grundmallar (arketyper) Specifika mallar (templets) Strategi 5: Sammanhållen förvaltning och vidareutveckling Dokumentation 110/80 Mall Blodtryck Dokumentation liggande Mall Blodtryck V1/ v2läge V1>V2 110/80liggande Mall Blodtryck Referensmodeller Term- server Roller och ansvar Metod, verktyg och Bibliotek Information och utbildning Samverkan med standardiseringen V-TIM och arketyper Harmonisering av projekt Förankring i referensgrupper

16 Nya arketyper/templates V-TIM V-DIM Projektets Informations- modell V-TIM med “grund”-arketyper Projekt inom nationella IT-strategin Arketyper/ templates Först IFK 2 för att få erfarenheter Därefter kommer ca 5 projekt att starta arbete med arketyper/templates “Certifiering” av nationella arketyper/templates Arketyper/templates per specialitet? Lokala arbeten? RIV-metoden

17 1.V-TIM – gemensam tillämpad informationsstruktur 2.EN13606 – standard för gemensamma mallar 3.Gemensamma mallar genom nationella projekt 4.Terminologibindning med Nationellt Fackspråk 5.Sammanhållen förvaltning och vidareutveckling Strategier nästa generation av gemensamma informationsmängder


Ladda ner ppt "IFK 2 och V-TIM 2 Strategier för nästa generation av gemensamma informationsmängder Inger Wejerfelt, SKL/Arkitekturledningen."

Liknande presentationer


Google-annonser