Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inger Wejerfelt, SKL/Arkitekturledningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inger Wejerfelt, SKL/Arkitekturledningen"— Presentationens avskrift:

1 Inger Wejerfelt, SKL/Arkitekturledningen
IFK 2 och V-TIM 2 Strategier för nästa generation av gemensamma informationsmängder Inger Wejerfelt, SKL/Arkitekturledningen

2 Arkitekturledningen Arkitekturledningen, en stabsfunktion till Beställarkansliet, SKL ett uppdrag från landstingsdirektörerna för samordning av arkitektur inom Nationella IT-strategin vad gäller: Verksamhetskrav, t ex “Patientdatalagen i praktiken” Teknik krav – teknisk infrastruktur Tillämpad informationsstruktur - TIS

3 Nästa generation av gemensamma informationsmängder
...med flera aktiviteter.. Öppna jämförelser Kvalitetsregister Hälsodataregister Väntetider NPÖ Försäkringskassan Läkemedelslista IT-stöd IT-stöd IT-stöd Strategier för att använda och återanvända information utan dubbelregistrering…..

4 Strategi 1: V-TIM – gemensam tillämpad informationsstruktur
Gemensamt regelverk om i vilken struktur informationen dokumenteras i och användningen av begrepp, termer, klassifikationer och kodverk Beskrivs genom RIV-specifikation (Regelverk för Interoperabilitet i vård och omsorg) med struktur, koder och terminologi Det beslutade regelverket V-TIM (Verksamhetstillämpad informationsmodell) ….att utgå från

5 V-TIM – gemensam tillämpad informationsstruktur
V-TIM används vid harmonisering av nationella projekt En första enhetlig informationsstruktur börjar tillämpas…… Vidareutveckling – V-TIM 2.0 anpassad till NI-projektet för processmodellen anpassad till standarden EN13606 för gemensamma mallar inkomna synpunkter på V-TIM 1.0 och 1.1 bredare förankring och intresse – fler personer tid för analys terminologi-bindning kommer…. tillståndskod Kod och klartext som anger det bedömda tillståndet KTOV 0..* KSH 97 (ICD 10) ICF KKO Se bilaga 6 beskrivning Beskrivning av det bedömda tillståndet TXT 0..1 Om tillståndskod inte anges är det obligatoriskt att beskriva tillståndet i text. bedömare /id Identitetsbeteckning för den person som gör bedömningen II HSA-id Bedömare är alltd en hälso- och sjukvårdspersonal ansvarig bedömare /id Identitetsbeteckning för den person som ansvarar för bedömningen Ansvarig bedömare är alltd en hälso- och sjukvårdspersonal

6 Vårdepisod Patient Resurs Vårdåtagande V& O-tjänst Lokalt utbud Uppmärk- samhets signal samband Klinisk info Överkänslighet fritext Läkemedels- överkänslighet Hälsoärende Vårdplan Mål Vårdprocess Vård- begäran Delmål Vårdkontakt Åtgärd Bedömt tillstånd Material Kontaktadm info Analysobjekt Iaktagelse Ärendestatus Önskad åtgärd Anvisning Klinisk info Rel klinisk info Svar på vårdbegäran

7 Hälsoärende Analysobjekt Vård- begäran Svar på vårdbegäran Klinisk info Material Lokalt utbud Resurs Mål Vårdplan Delmål Vårdkontakt Kontaktadm info Bedömt tillstånd Åtgärd Iaktagelse Patient Önskad åtgärd

8 V-TIM är “vriden ett kvarts varv” och: stödjer processorientering (NI)
Patient Framställan/ Vårdbegäran Vård- ärende Analys- objekt Svar Vårdbehovs- bedömning Aktivitesplan Måltillstånd Aktivitet komplettering Version Aktivitet V-TIM är “vriden ett kvarts varv” och: stödjer processorientering (NI) är flexibel för gemensamma mallar (EN13606/openEHR) Resurs Aktivitetsmoment Uppfattat tillstånd Bedömt tillstånd

9 Strategi 2: EN13606 – standard för gemensamma mallar
Dokumentation Mall Blodtryck V1/ v2 läge V1>V2 Dokumentation Registrering och användargränssnitt Frågor, sammanställningar Överföringar Mall Blodtryck Problem vid överföring Mall Blodtryck 110/80 liggande 110/80 liggande EN13606 och openEHR - standard för gemensamma mallar - ”arketyper”

10 Semantisk arkitektur med verkyg för arketyper och templates …..
Gemensam mallar Grundmallar (arketyper) Specifika mallar (templets) Term- server Dokumentation 110/80 Mall Blodtryck liggande V1/ v2 läge V1>V2 Referensmodeller med verkyg för arketyper och templates …..

11 Strategi 3: Gemensamma mallar genom nationella projekt
...med flera aktiviteter.. “åter- använda” utan dubbelregistrering Öppna jämförelser Kvalitetsregister Hälsodataregister Väntetider NPÖ Försäkringskassan Läkemedelslista “åter- använda” utan dubbelregistrering IT-stöd IT-stöd IT-stöd IFK 2 – Informationsstruktur för kvalitetsregister med RiksSvikt

12 Status - informationsstruktur i IFK 2
RIV-specifikation utformad för RiksSvikt med ett första förslag till terminologibindning med Snomed CT Förslag till anpassning av journalsystem för hantering av arketyper och Snomed CT IFK 2 för RiksSvikt med 1 – 2 journalsystem Pilot startar januari 2010 Breddinförande….

13 Införande i olika etapper
IFK 3? A IFK 2 A NPÖ

14 Strategi 4: Terminologibindning med Nationellt Fackspråk
Informationsmodeller och terminologier har utvecklats skilda från varandra olika strukturer – ”de passar inte riktigt ihop” Det behövs en speciell process, terminologibindning, för att specificera hur man skapar en länk mellan terminologin och informationsmodellen; hur de båda interagerar Det finns många olika sätt på vilket terminologibindningen kan lösas i varje enskilt fall och därför behövs riktlinjer för: “småkoder”, klassifikationer, Snomed CT, lokala synonymer mm Gemensamt projekt med fokus på projekt inom nationella IT-strategin

15 Strategi 5: Sammanhållen förvaltning och vidareutveckling
emensam mallar Grundmallar (arketyper) Specifika mallar (templets) Metod, verktyg och Bibliotek Roller och ansvar Term- server Dokumentation 110/80 Mall Blodtryck liggande V1/ v2 läge V1>V2 Harmonisering av projekt V-TIM och arketyper Förankring i referensgrupper Referensmodeller Samverkan med standardiseringen Information och utbildning

16 Nya arketyper/templates
Projekt inom nationella IT-strategin V-TIM V-DIM Projektets Informations- modell Arketyper/ templates RIV-metoden V-TIM med “grund”-arketyper Först IFK 2 för att få erfarenheter Därefter kommer ca 5 projekt att starta arbete med arketyper/templates “Certifiering” av nationella arketyper/templates Arketyper/templates per specialitet? Lokala arbeten?

17 Strategier nästa generation av gemensamma informationsmängder
V-TIM – gemensam tillämpad informationsstruktur EN13606 – standard för gemensamma mallar Gemensamma mallar genom nationella projekt Terminologibindning med Nationellt Fackspråk Sammanhållen förvaltning och vidareutveckling


Ladda ner ppt "Inger Wejerfelt, SKL/Arkitekturledningen"

Liknande presentationer


Google-annonser