Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inger Wejerfelt, TIS 090928 Arkitekturledningen Arkitekturledningen, en stabsfunktion till Beställarkansliet, SKL ett uppdrag från landstingsdirektörerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inger Wejerfelt, TIS 090928 Arkitekturledningen Arkitekturledningen, en stabsfunktion till Beställarkansliet, SKL ett uppdrag från landstingsdirektörerna."— Presentationens avskrift:

1 Inger Wejerfelt, TIS 090928 Arkitekturledningen Arkitekturledningen, en stabsfunktion till Beställarkansliet, SKL ett uppdrag från landstingsdirektörerna för samordning av arkitektur inom Nationella IT-strategin vad gäller: Verksamhetskrav, t ex “Patientdatalagen i praktiken” Teknik krav – teknisk infrastruktur Tillämpad informationsstruktur – TIS –detaljer så att datorn “förstår”…..

2 Inger Wejerfelt, TIS 090928...med flera aktiviteter.. IT-stöd Öppna jämförelser Kvalitetsregister Hälsodataregister Väntetider NPÖ Försäkringskassan Läkemedelslista IT-stöd TIS – Tillämpad informationsstruktur Att använda och återanvända information utan dubbelregistrering…..

3 Inger Wejerfelt, TIS 090928 2030-10-19 Inger Weejrfelt besöker för annding-problem….. Utfiall de två fösrta och de två sista botskevärna i alla orden i en text är ritkigt plessarade, spelar det liten roll i viklenorgnindslöfjd de övirga boskvätrena i orden kommer. Tetxen är fullt läbsar t.o.m. om de andra bokestävrna kommer hullorebmuller! Detta eftorsem vi inte läser varje enkisld botksav, utan ser bidlen av ordet som helhet. Vi måste hjälpa datorn - struktur Datumkontroll 2030-10-19 Inger Weejrfelt Kontroll mot Befolkningsregister anndingproblem Kontroll mot terminologin Innehållet är användbart med våra ögon och hjärna … annars ingen återanvändning

4 Inger Wejerfelt, TIS 090928 Gemensamt regelverk om i vilken struktur informationen dokumenteras i och användningen av begrepp, termer, klassifikationer och kodverk Beskrivs genom RIV-specifikation (Regelverk för Interoperabilitet i vård och omsorg) med struktur, koder och terminologi Det beslutade regelverket V-TIM (Verksamhetstillämpad informationsmodell) ….att utgå från V-TIM – gemensam tillämpad informationsstruktur

5 Inger Wejerfelt, TIS 090928 tillståndskodKod och klartext som anger det bedömda tillståndet KTOV0..*KSH 97 (ICD 10) ICF KKO Se bilaga 6 beskrivningBeskrivning av det bedömda tillståndet TXT0..1Om tillståndskod inte anges är det obligatoriskt att beskriva tillståndet i text. bedömare /idIdentitetsbeteckning för den person som gör bedömningen II0..1HSA-idBedömare är alltd en hälso- och sjukvårdspersonal ansvarig bedömare /id Identitetsbeteckning för den person som ansvarar för bedömningen II0..1HSA-idAnsvarig bedömare är alltd en hälso- och sjukvårdspersonal NPÖ (Nationell Patient Översikt) BHD (Barnhälsodata) Biobanker Dödsorsaksregistret HSA (Hälso och sjukvårdens adressregister) IFK 2 (Informationsstruktur för kvalitetsregister) Informationsväg mellan vården och försäkringskassan Läkemedelsprojekten VRI – Vårdrelaterade infektioner Varning 2 VIF (Effektivare informationsutbyte mellan vården och folkbokföringen) Vården på webben Patiendatalagen i praktiken Vidareutveckling – V-TIM 2.0 –anpassad till NI-projektet för processmodellen –anpassad till standarden EN13606 för gemensamma mallar –terminologi-bindning kommer…. Förankring genom TIS-SAM – deltagare utsedda av landstingen V-TIM – gemensamt regelverk

6 Inger Wejerfelt, TIS 090928 Dokumentation 110/80 Mall Blodtryck EN13606 – standard för gemensamma mallar Dokumentation Registrering och användargränssnitt Frågor, sammanställningar Överföringar liggande EN13606 och openEHR - standard för gemensamma mallar - ”arketyper” Mall Blodtryck V1/ v2läge V1>V2 110/80liggande Mall Blodtryck Problem vid överföring

7 Inger Wejerfelt, TIS 090928 gemensam mallar Grundmallar (arketyper) Specifika mallar (templets) Sammanhållen förvaltning och vidareutveckling Dokumentation 110/80 Mall Blodtryck Dokumentation liggande Mall Blodtryck V1/ v2läge V1>V2 110/80liggande Mall Blodtryck Referensmodeller Term- server Roller och ansvar Metod, verktyg och Bibliotek Information och utbildning Samverkan med standardiseringen V-TIM och arketyper Harmonisering av projekt Förankring i referensgrupper

8 Inger Wejerfelt, TIS 090928...med flera aktiviteter.. IT-stöd Öppna jämförelser Kvalitetsregister Hälsodataregister Väntetider NPÖ Försäkringskassan Läkemedelslista “åter- använda” utan dubbelregistrering “åter- använda” utan dubbelregistrering IT-stöd Gemensamma mallar genom nationella projekt IFK 2 – Informationsstruktur för kvalitetsregister med RiksSvikt

9 Inger Wejerfelt, TIS 090928 Status - informationsstruktur i IFK 2 RIV-specifikation utformad för RiksSvikt med ett första förslag till terminologibindning med Snomed CT Förslag till anpassning av journalsystem för hantering av arketyper och Snomed CT IFK 2 för RiksSvikt med 1 – 2 journalsystem Pilot startar januari 2010 Först IFK 2 för att få erfarenheter –Därefter kommer ca 5 projekt att starta arbete med arketyper/templates –“Certifiering” av nationella arketyper/templates

10 Inger Wejerfelt, TIS 090928 i olika etapper Införande i olika etapper IFK 2 IFK 3? NPÖ AA AA

11 Inger Wejerfelt, TIS 090928 Terminologibindning med Nationellt Fackspråk Informationsmodeller och terminologier har utvecklats skilda från varandra olika strukturer – ”de passar inte riktigt ihop” Det behövs en speciell process, terminologibindning, för att specificera hur man skapar en länk mellan terminologin och informationsmodellen; hur de båda interagerar Det finns många olika sätt på vilket terminologibindningen kan lösas i varje enskilt fall och därför behövs riktlinjer för: –“småkoder”, klassifikationer, Snomed CT, lokala synonymer mm Gemensamt projekt med fokus på projekt inom nationella IT- strategin

12 Inger Wejerfelt, TIS 090928 Tillämpad informationsstruktur - möjligheter Patientsäkerhet journalinformation får likvärdig struktur och innebörd oavsett vilken vårdgivare som utfört dokumentationen Kommunicerbarhet information kan delas/överföras mellan olika system eftersom ett system kan ”förstå” den kliniska terminologin och tillhörande struktur som tillämpas i andra system Jämförbarhet journalinformationen blir en viktig källa för utvärdering av medicinska behandlingar och metoder – t ex kvalitetsindikatorer.

13 Inger Wejerfelt, TIS 090928 TIS – Tillämpad informationsstruktur Syfte En tillämpad informationsstruktur som är hållbar idag och imorgon för IT-baserad vårddokumentation Angreppssätt Fånga dagens och morgondagens behov i samverkan med projekt inom nationella IT-strategin, NI-projektet och Nationellt Fackspråk Resultat En tillämpad informationsstruktur för dagens och morgondagens vårddokumentation med begrepp och termer, informationsmodeller, koder/klassifikationer och anpassad till standard


Ladda ner ppt "Inger Wejerfelt, TIS 090928 Arkitekturledningen Arkitekturledningen, en stabsfunktion till Beställarkansliet, SKL ett uppdrag från landstingsdirektörerna."

Liknande presentationer


Google-annonser