Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arkitekturledningen Arkitekturledningen, en stabsfunktion till Beställarkansliet, SKL ett uppdrag från landstingsdirektörerna för samordning av arkitektur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arkitekturledningen Arkitekturledningen, en stabsfunktion till Beställarkansliet, SKL ett uppdrag från landstingsdirektörerna för samordning av arkitektur."— Presentationens avskrift:

1 Arkitekturledningen Arkitekturledningen, en stabsfunktion till Beställarkansliet, SKL ett uppdrag från landstingsdirektörerna för samordning av arkitektur inom Nationella IT-strategin vad gäller: Verksamhetskrav, t ex “Patientdatalagen i praktiken” Teknik krav – teknisk infrastruktur Tillämpad informationsstruktur – TIS detaljer så att datorn “förstår”….. Inger Wejerfelt, TIS

2 TIS – Tillämpad informationsstruktur
...med flera aktiviteter.. Öppna jämförelser Kvalitetsregister Hälsodataregister Väntetider NPÖ Försäkringskassan Läkemedelslista IT-stöd IT-stöd IT-stöd Att använda och återanvända information utan dubbelregistrering….. Inger Wejerfelt, TIS

3 Vi måste hjälpa datorn - struktur
Utfiall de två fösrta och de två sista botskevärna i alla orden i en text är ritkigt plessarade, spelar det liten roll i viklenorgnindslöfjd de övirga boskvätrena i orden kommer. Tetxen är fullt läbsar t.o.m. om de andra bokestävrna kommer hullorebmuller! Detta eftorsem vi inte läser varje enkisld botksav, utan ser bidlen av ordet som helhet. Innehållet är användbart med våra ögon och hjärna Inger Weejrfelt besöker för annding-problem….. Datumkontroll Inger Weejrfelt Kontroll mot Befolkningsregister anndingproblem Kontroll mot terminologin Inger Wejerfelt, TIS … annars ingen återanvändning

4 V-TIM – gemensam tillämpad informationsstruktur
Gemensamt regelverk om i vilken struktur informationen dokumenteras i och användningen av begrepp, termer, klassifikationer och kodverk Beskrivs genom RIV-specifikation (Regelverk för Interoperabilitet i vård och omsorg) med struktur, koder och terminologi Det beslutade regelverket V-TIM (Verksamhetstillämpad informationsmodell) ….att utgå från Inger Wejerfelt, TIS

5 V-TIM – gemensamt regelverk
NPÖ (Nationell Patient Översikt) BHD (Barnhälsodata) Biobanker Dödsorsaksregistret HSA (Hälso och sjukvårdens adressregister) IFK 2 (Informationsstruktur för kvalitetsregister) Informationsväg mellan vården och försäkringskassan Läkemedelsprojekten VRI – Vårdrelaterade infektioner Varning 2 VIF (Effektivare informationsutbyte mellan vården och folkbokföringen) Vården på webben Patiendatalagen i praktiken Vidareutveckling – V-TIM 2.0 anpassad till NI-projektet för processmodellen anpassad till standarden EN13606 för gemensamma mallar terminologi-bindning kommer…. Förankring genom TIS-SAM – deltagare utsedda av landstingen tillståndskod Kod och klartext som anger det bedömda tillståndet KTOV 0..* KSH 97 (ICD 10) ICF KKO Se bilaga 6 beskrivning Beskrivning av det bedömda tillståndet TXT 0..1 Om tillståndskod inte anges är det obligatoriskt att beskriva tillståndet i text. bedömare /id Identitetsbeteckning för den person som gör bedömningen II HSA-id Bedömare är alltd en hälso- och sjukvårdspersonal ansvarig bedömare /id Identitetsbeteckning för den person som ansvarar för bedömningen Ansvarig bedömare är alltd en hälso- och sjukvårdspersonal Inger Wejerfelt, TIS

6 EN13606 – standard för gemensamma mallar
Dokumentation Mall Blodtryck V1/ v2 läge V1>V2 Dokumentation Registrering och användargränssnitt Frågor, sammanställningar Överföringar Mall Blodtryck Problem vid överföring Mall Blodtryck 110/80 liggande 110/80 liggande EN13606 och openEHR - standard för gemensamma mallar - ”arketyper” Inger Wejerfelt, TIS

7 Sammanhållen förvaltning och vidareutveckling
gemensam mallar Grundmallar (arketyper) Specifika mallar (templets) Metod, verktyg och Bibliotek Roller och ansvar Term- server Dokumentation 110/80 Mall Blodtryck liggande V1/ v2 läge V1>V2 Harmonisering av projekt V-TIM och arketyper Förankring i referensgrupper Referensmodeller Samverkan med standardiseringen Information och utbildning Inger Wejerfelt, TIS

8 Gemensamma mallar genom nationella projekt
...med flera aktiviteter.. “åter- använda” utan dubbelregistrering Öppna jämförelser Kvalitetsregister Hälsodataregister Väntetider NPÖ Försäkringskassan Läkemedelslista “åter- använda” utan dubbelregistrering IT-stöd IT-stöd IT-stöd IFK 2 – Informationsstruktur för kvalitetsregister med RiksSvikt Inger Wejerfelt, TIS

9 Status - informationsstruktur i IFK 2
RIV-specifikation utformad för RiksSvikt med ett första förslag till terminologibindning med Snomed CT Förslag till anpassning av journalsystem för hantering av arketyper och Snomed CT IFK 2 för RiksSvikt med 1 – 2 journalsystem Pilot startar januari 2010 Först IFK 2 för att få erfarenheter Därefter kommer ca 5 projekt att starta arbete med arketyper/templates “Certifiering” av nationella arketyper/templates Inger Wejerfelt, TIS

10 Införande i olika etapper
IFK 3? A IFK 2 A NPÖ Inger Wejerfelt, TIS

11 Terminologibindning med Nationellt Fackspråk
Informationsmodeller och terminologier har utvecklats skilda från varandra olika strukturer – ”de passar inte riktigt ihop” Det behövs en speciell process, terminologibindning, för att specificera hur man skapar en länk mellan terminologin och informationsmodellen; hur de båda interagerar Det finns många olika sätt på vilket terminologibindningen kan lösas i varje enskilt fall och därför behövs riktlinjer för: “småkoder”, klassifikationer, Snomed CT, lokala synonymer mm Gemensamt projekt med fokus på projekt inom nationella IT-strategin Inger Wejerfelt, TIS

12 Tillämpad informationsstruktur - möjligheter
Patientsäkerhet journalinformation får likvärdig struktur och innebörd oavsett vilken vårdgivare som utfört dokumentationen Kommunicerbarhet information kan delas/överföras mellan olika system eftersom ett system kan ”förstå” den kliniska terminologin och tillhörande struktur som tillämpas i andra system Jämförbarhet journalinformationen blir en viktig källa för utvärdering av medicinska behandlingar och metoder – t ex kvalitetsindikatorer. Inger Wejerfelt, TIS

13 TIS – Tillämpad informationsstruktur
Syfte En tillämpad informationsstruktur som är hållbar idag och imorgon för IT-baserad vårddokumentation Angreppssätt Fånga dagens och morgondagens behov i samverkan med projekt inom nationella IT-strategin, NI-projektet och Nationellt Fackspråk Resultat En tillämpad informationsstruktur för dagens och morgondagens vårddokumentation med begrepp och termer, informationsmodeller, koder/klassifikationer och anpassad till standard Inger Wejerfelt, TIS


Ladda ner ppt "Arkitekturledningen Arkitekturledningen, en stabsfunktion till Beställarkansliet, SKL ett uppdrag från landstingsdirektörerna för samordning av arkitektur."

Liknande presentationer


Google-annonser