Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NI och V-TIM 2 V-TIMs anpassning till NI 2017-04-03 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NI och V-TIM 2 V-TIMs anpassning till NI 2017-04-03 1."— Presentationens avskrift:

1 NI och V-TIM 2 V-TIMs anpassning till NI 1

2 Nationellt regelverk Nationell informationsstruktur Verksamhets
Standarder mm Nationellt regelverk Projekt & utveckling Nationell informationsstruktur Verksamhets beskrivning AL:V Nationellt Fackspråk Lösnings beskrivning AL:I Teknisk beskrivning AL:T AL:S

3 Nationell informationsstruktur
Socialstyrelsen Utgår från God Vård Hanterar Vård och Omsorg Består av: En generisk processmodell En generisk begreppsmodell En generisk informationsmodell Arbetsflöden Begrepp Process Information

4 Generisk processmodell
Generisk Begreppsmodell förtydligas med hjälp av (kompletterar beskrivningen av)

5 Generisk processmodell Generisk processmodell
Generisk Begreppsmodell förtydligas med hjälp av (kompletterar beskrivningen av) tillämpningar Flödesmodell Socialtjänst Flödesmodell Hälso- och sjukvård

6 Generisk processmodell Generisk processmodell
Generisk Begreppsmodell förtydligas med hjälp av (kompletterar beskrivningen av) tillämpningar Flödesmodell Socialtjänst Flödesmodell Hälso- och sjukvård Informationsområden

7 Generisk processmodell Generisk processmodell Generisk processmodell
Generisk Begreppsmodell förtydligas med hjälp av (kompletterar beskrivningen av) underlag för (ska kunna hantera) underlag för (håller information om) tillämpningar Flödesmodell Socialtjänst Flödesmodell Hälso- och sjukvård Informationsområden underlag för (ska kunna hantera) Generisk informationsmodell är vyer av

8 Generisk processmodell Generisk processmodell Generisk processmodell
Generisk Begreppsmodell förtydligas med hjälp av (kompletterar beskrivningen av) tillämpningar underlag för (ska kunna hantera) underlag för (håller information om) Flödesmodell Socialtjänst Flödesmodell Hälso- och sjukvård Informationsområden underlag för (ska kunna hantera) Generisk informationsmodell är vyer av

9 Skillnad Nis informationsmodell och V-TIM
Informationsmodellen i NI: generisk – ett mönster för tillämpning en informationsstruktur utifrån den generiska processens informationsbehov. För både vård och omsorg V-TIM 2 (verksamhetsorienterad tillämpad informationsmodell Referensmodell för tillämpade informationsmängder som ska vara tydliga för verksamheten. Framtagen utifrån reella behov i nationella projekt samt harmoniserad med både NI och OpenEHR. Underlag för arketyper (”in i tekniken”). Tillämpning för vården

10 Hälsorelaterat tillstånd Vård- och omsorgsaktivitet Hälsoärende Hälsofrågeställning Aktivitetsplan omsorgstagare Uppdragsroll Samband AktivitetTillstånd Aktivitetsskede

11

12 Uppdragsroll = representeras via attribut Vård- och Omsorgstagare = Patient Hälsofrågeställning = ”delmängd av” Framställan Hälsoärende = Vårdärende Aktivitetsplan = Aktivitetsplan basuppgifter + Aktivitetsplan versionsuppgifter Vård- och Omsorgsaktivitet = Aktivitet Hälsorelaterat Tillstånd =Hälsorelaterat Tillstånd + specialiseringarna: Observation/uppfattat tillstånd och Bedömt tillstånd Aktivitetsskede = Aktivitetsmoment

13 Professionell aktör/Uppdragsroll Vård- och omsorgstagare
Hälsoförhållande Aktörsroll uppfattning av Närstående Företrädare framställs av gäller för Hälsorelaterat tillstånd Professionell aktör/Uppdragsroll Vård- och omsorgstagare har kontinuitets- ansvarig gäller för en förutsätter ett ställnings- tagande av ansvarar för medverkar föranleds av Hälsoärendeplan består av Vård- och omsorgsaktivitet Hälsofrågeställning uppfattas av styr (ett eller flera) initierar Hälsoärende Indirekt Direkt skapar/uppdaterar Tillståndsidentifierande Hälsoproblemsåtgärdande resulterar i / har som mål / utgår från Samband Aktivitet Tillstånd

14 Informationsmodeller Begreppsmodeller
Underlag för processtyrning Informationshantering Operativ processtyrning Informationsmodeller Begreppsmodeller Vård- och omsorgssortiment Vård- och omsorgssortiment Koder Kärnprocess för vård och omsorg Begreppsmodeller Processmodell Arbetsflödes- modeller Vård- och omsorgstagarrelaterad kärnprocess Vård- och omsorgstagarrelaterad kärnprocess Generisk processmodell HoS flöde Resurssättning, framställan och samordning Plan och samordning Socialtjänstflöde Resurssättning och framställan Operativt processtöd Underlag för processtöd

15

16 Centrala begrepp: Hälsofrågeställning Hälsoärende Hälsorelaterat tillstånd Vård- och omsorgsaktivitet Hälsoärendeplan (Aktivitetsplan)


Ladda ner ppt "NI och V-TIM 2 V-TIMs anpassning till NI 2017-04-03 1."

Liknande presentationer


Google-annonser