Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänster."— Presentationens avskrift:

1 Tjänster

2 Tjänstekatalogen

3 Tjänstekatalogens tjänster
Vad behöver förändras/utvecklas och varför? Tjänstekatalogen behöver bli en distribuerad katalog för att stödja federationsprincipen Tjänstekatalogen behöver koppla/referera till Informationskatalog och Processkatalog för att möjliggöra sökning utifrån dessa perspektiv Tjänstekatalogen behöver utvecklas för att kunna hantera den nya tjänstebeskrivningen Vad har vi gjort hittills? Skapat en disposition på kravdokument för tjänstekatalogen Definierat användningsfall för att publicera, söka och visa tjänstebeskrivningar Definierat ett första utkast på krav Bidragit till skapande av aktivitetslista för uppdatering av befintlig katalog

4 E-delegationens Tjänstekatalog
Informationskatalog E-delegationens Tjänstekatalog Visa informations-beskrivning Länk Hitta tjänst Processkatalog Tjänste-konsument Visa tjänste-beskrivning Visa process-beskrivning Länk Få information om ändring Länk Producents tjänstekatalog Visa tjänste-beskrivning Lägga till tjänste-beskrivning Lägga till tjänste-beskrivning Uppdatera tjänste-beskrivning Tjänste-administratör Uppdatera tjänste-beskrivning Tjänste-producent Ta bort tjänste-beskrivning Ta bort tjänste-beskrivning

5 Tjänstebeskrivning - Syftet
Stötta beslut om att utveckla/bruka/avveckla en tjänst genom att: Beskriva nyttan med tjänsten - ur ett användarperspektiv Beskriva i vilken verksamhet tjänsten är avsedd att användas – koppling till processmodeller och informationsmodeller Beskriva villkor för nyttjande och betalningsmodell Dokumentera krav för tjänster, t.ex. lagar och förordningar Stötta utveckling/implementation av tjänster (producent och konsument) genom att: Dokumentera hur tjänsten är tänkt att fungera – anrop, sekvenser etc. Dokumentera det data tjänsten hanterar Dokumentera vilka tekniska protokoll och standarder tjänsten ska använda Ge hänvisning till tjänstens tekniska gränssnittsbeskrivning Stötta drift av tjänster genom att: Beskriva ansvariga ägare, support, öppettider och servicenivåer

6 Tjänstebeskrivning 2.0 Vad behöver förändras/utvecklas och varför?
Tjänstebeskrivningen måste skilja på typ och instans för att möjliggöra återbruk av tjänstetyper Tjänstebeskrivningen måste kunna hantera olika mognadsnivåer för att ge alla aktörer en möjlighet att skapa tjänster Tjänstebeskrivningen måste kunna tas fram i en utvecklingsmetod Kopplingen mellan information och data måste förtydligas Vad har vi gjort hittills? Skapat en första version av tjänstebeskrivningsinstruktion Beskrivit syftet med tjänstebeskrivningen Definierat de vitala delarna i tjänstebeskrivningen Skapat en detaljerad metamodell för tjänstebeskrivning och dess koppling till information- och process-områdena

7 Tjänstebeskrivningens tre lager
Profil Obligatoriska uppgifter Textuell beskrivning Modell-beskrivning Tekniskt gränssnitt Logiskt gränssnitt Instans

8 Spårbarhet emellan Federationens komponenter
Utrycks som tjänster Info.utb.katalog Tjänstekatalog Info.beskrivning Tjänstebeskrivning xxxxxx Tjänstebeskrivning Tjänstebeskrivning xxxxxx xxxxx Info./Dataschema-mappning xxxxx

9 Tjänstebeskrivningen i praktiken – exempel på Profil-kapitel
Obligatoriska uppgifter Textuell beskrivning Modell-beskrivning Uppfyllda krav Verksamhetskontext Policys och kvalitetetsattribut Funktionsbeskrivning och säkerhetsmekanismer Tänkbara producenter och konsumenter Dokumentbaserat data i tjänstekatalogen Strukturerat data i tjänstekatalogen

10 Koppling till Processer och Information
Finns också i UML En gemensam metamodell för beskrivning av processer, information och tjänster är under framtagande – dvs: hur hänger saker och ting ihop?

11 Krav och processer Processbeskrivning Informationsutbytes-beskrivning
Aktör Process kan utföra källa/mål Informationsutbytes-beskrivning Utbyte Verksamhets-objekt Informations-utbytesobjekt förmedlar Definieras av realiserande tjänst Tjänstebeskrivning Tjänst

12 Information och Data Begreppsbeskrivning Processbeskrivning
Begreppsmodell ägarei Processbeskrivning Informationsutbytesbeskrivning implementerar? Verksamhets-objekt Informations-utbytesobjekt Informations--utbytesmodell definieras av ägare ägt attribut Attribut realiserande meddelande entitetsrelation Vi behöver beskriva vilka saker som är multipla och vilka som ska finnas, tex Informationsutbytesmodellen – hur vet jag vilka modeller som ska finnas? Tjänstebeskrivning Tjänste-meddelande Data-entitet Data-utbytesmodell ägare (beskrivs om nödvändigt) definieras av Del av Attribut ägt attribut

13 Tjänst Processbeskrivning Informationsutbytesbeskrivning
implementerar? Utbyte Verksamhets-objekt Informations-utbytesobjekt Informations-utbytesobjekt förmedlar definieras av ägare ägt attribut Attribut realiserande tjänst realiserande meddelande entitetsrelation Tjänstebeskrivning Tjänst Tjänste-meddelande Data-entitet ägare (beskrivs om nödvändigt) Data-utbytesmodell definieras av Del av Attribut producent konsument ägt attribut meddelande Tjänste-gränssnitt Tjänste-interaktion ägt attribut ägare Vi behöver beskriva vilka saker som är multipla och vilka som ska finnas, tex Informationsutbytesmodellen – hur vet jag vilka modeller som ska finnas? operation Attribut kan utföra defineras på Tjänste-funktion Tjänste-operation begränsat element reglerar Protokoll Tjänste-policy Standard använder

14 Komplett metamodell

15 Tjänsteutvecklingsmetod
Vad behöver förändras/utvecklas och varför? En metod för tjänsteutveckling måste tas fram för att kunna stödja utvecklingsinsatser Metoden måste fungera ihop med utvecklingsmetoden som beskrivs i Vägledning för Digital Samverkan och Metod För Samverkan Vad har vi gjort hittills? Skapat en första version av tjänsteutvecklingsmetod som omfattar aktiviteter för att ta fram/göra: Verksamhetskontext Informationsutbyteskrav Tjänsteidentifiering Tekniska riktlinjer Tjänstedesign Realisering Test och Validering Publicering

16 Stadsplan tjänster Vad behöver förändras/utvecklas och varför?
Definiera tjänsteområden och ta fram grunden till en tjänsteindelning/-taxonomi s.k. stadsplan för att stödja Fördelning av förvaltnings/koordineringsansvar Sökning av tjänster i tjänstekatalogen Vad har vi gjort hittills? Insamling av befintliga taxonomier som används i svenskt e-förvaltning för att skapa en lägesbild Tagit fram exempel på taxonomier som används utanför Svensk e-förvaltning Analys och första visualisering av insamlat material som underlag för diskussion

17 Kravspecifikation - Tjänstekatalogen v2.0
Leveranser Kravspecifikation - Tjänstekatalogen v2.0 Användningsfall Tjänstekatalogens tjänster Aktivitetslista i samarbete med Jordbruksverket Instruktion Tjänstebeskrivning Tjänstebeskrivningsmall v2.0 Metod för tjänsteutveckling Stadsplan Tjänster (Koncept & Perspektiv) Detta är också leveranser och beroenden till samtliga leveransområden inom AUDS.


Ladda ner ppt "Tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser