Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänster. Tjänstekatalogen Tjänstekatalogens tjänster Vad behöver förändras/utvecklas och varför? –Tjänstekatalogen behöver bli en distribuerad katalog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänster. Tjänstekatalogen Tjänstekatalogens tjänster Vad behöver förändras/utvecklas och varför? –Tjänstekatalogen behöver bli en distribuerad katalog."— Presentationens avskrift:

1 Tjänster

2 Tjänstekatalogen

3 Tjänstekatalogens tjänster Vad behöver förändras/utvecklas och varför? –Tjänstekatalogen behöver bli en distribuerad katalog för att stödja federationsprincipen –Tjänstekatalogen behöver koppla/referera till Informationskatalog och Processkatalog för att möjliggöra sökning utifrån dessa perspektiv –Tjänstekatalogen behöver utvecklas för att kunna hantera den nya tjänstebeskrivningen Vad har vi gjort hittills? –Skapat en disposition på kravdokument för tjänstekatalogen –Definierat användningsfall för att publicera, söka och visa tjänstebeskrivningar –Definierat ett första utkast på krav –Bidragit till skapande av aktivitetslista för uppdatering av befintlig katalog

4 Tjänste- konsument Tjänste- administratör E-delegationens Tjänstekatalog Hitta tjänst Visa tjänste- beskrivning Få information om ändring Lägga till tjänste- beskrivning Uppdatera tjänste- beskrivning Informationskatalog Processkatalog Ta bort tjänste- beskrivning Visa informations -beskrivning Visa process- beskrivning Producents tjänstekatalog Visa tjänste- beskrivning Lägga till tjänste- beskrivning Uppdatera tjänste- beskrivning Ta bort tjänste- beskrivning Tjänste- producent Länk

5 Tjänstebeskrivning - Syftet Stötta beslut om att utveckla/bruka/avveckla en tjänst genom att: –Beskriva nyttan med tjänsten - ur ett användarperspektiv –Beskriva i vilken verksamhet tjänsten är avsedd att användas – koppling till processmodeller och informationsmodeller –Beskriva villkor för nyttjande och betalningsmodell –Dokumentera krav för tjänster, t.ex. lagar och förordningar Stötta utveckling/implementation av tjänster (producent och konsument) genom att: –Dokumentera hur tjänsten är tänkt att fungera – anrop, sekvenser etc. –Dokumentera det data tjänsten hanterar –Dokumentera vilka tekniska protokoll och standarder tjänsten ska använda –Ge hänvisning till tjänstens tekniska gränssnittsbeskrivning Stötta drift av tjänster genom att: –Beskriva ansvariga ägare, support, öppettider och servicenivåer

6 Tjänstebeskrivning 2.0 Vad behöver förändras/utvecklas och varför? –Tjänstebeskrivningen måste skilja på typ och instans för att möjliggöra återbruk av tjänstetyper –Tjänstebeskrivningen måste kunna hantera olika mognadsnivåer för att ge alla aktörer en möjlighet att skapa tjänster –Tjänstebeskrivningen måste kunna tas fram i en utvecklingsmetod –Kopplingen mellan information och data måste förtydligas Vad har vi gjort hittills? –Skapat en första version av tjänstebeskrivningsinstruktion –Beskrivit syftet med tjänstebeskrivningen –Definierat de vitala delarna i tjänstebeskrivningen –Skapat en detaljerad metamodell för tjänstebeskrivning och dess koppling till information- och process-områdena

7 Profil Logiskt gränssnitt Tekniskt gränssnitt Instans Tjänstebeskrivningens tre lager Obligatoriska uppgifter Textuell beskrivning Modell- beskrivning

8 Utrycks som tjänster Tjänstekatalog Tjänstebeskrivning xxxxx Info./Dataschema-mappning xxxxxx xxxxx Info.utb.katalog Info.beskrivning Spårbarhet emellan Federationens komponenter xxxxxx

9 Tjänstebeskrivningen i praktiken – exempel på Profil-kapitel Uppfyllda krav Verksamhetskontext Policys och kvalitetetsattribut Funktionsbeskrivning och säkerhetsmekanismer Tänkbara producenter och konsumenter Obligatoriska uppgifter Textuell beskrivning Modell- beskrivning Dokumentbaserat data i tjänstekatalogen Strukturerat data i tjänstekatalogen

10 Koppling till Processer och Information En gemensam metamodell för beskrivning av processer, information och tjänster är under framtagande – dvs: hur hänger saker och ting ihop? Finns också i UML

11 Processbeskrivning realiserande tjänst Verksamhets- objekt Tjänst förmedlar Krav och processer Informations- utbytesobjekt Informationsutbytes -beskrivning Tjänstebeskrivning Definieras av Utbyte Process källa/mål Aktör kan utföra

12 Processbeskrivning Verksamhets- objekt Tjänste- meddelande Del av Information och Data Informations- utbytesobjekt Data-entitet Informations-- utbytesmodell Data- utbytesmodell Informationsutbytesbeskrivning Tjänstebeskrivning realiserande meddelande definieras avägare definieras av ägare (beskrivs om nödvändigt) Begrepp Begreppsmode ll ägarei Begreppsbeskrivning implementerar? Attribut ägt attribut Attribut entitetsrelation

13 Verksamhets- objekt Tjänste- meddelande Del av Tjänst Informations- utbytesobjekt Data-entitet Data- utbytesmodell Informationsutbytesbeskrivning Tjänstebeskrivning realiserande meddelande definieras avägare definieras av ägare (beskrivs om nödvändigt) implementerar? Attribut ägt attribut Attribut entitetsrelation Processbeskrivning realiserande tjänst Tjänst förmedlar Informations- utbytesobjekt Utbyte Tjänste- gränssnitt Attribut ägt attribut Tjänste- interaktion meddelande ägare konsumentproducent Tjänste- policy begränsat element Protokoll Standard använder reglerar Tjänste- funktion kan utföra Tjänste- operation defineras på operation

14 Komplett metamodell

15 Tjänsteutvecklingsmetod Vad behöver förändras/utvecklas och varför? –En metod för tjänsteutveckling måste tas fram för att kunna stödja utvecklingsinsatser –Metoden måste fungera ihop med utvecklingsmetoden som beskrivs i Vägledning för Digital Samverkan och Metod För Samverkan Vad har vi gjort hittills? –Skapat en första version av tjänsteutvecklingsmetod som omfattar aktiviteter för att ta fram/göra: Verksamhetskontext Informationsutbyteskrav Tjänsteidentifiering Tekniska riktlinjer Tjänstedesign Realisering Test och Validering Publicering

16 Stadsplan tjänster Vad behöver förändras/utvecklas och varför? –Definiera tjänsteområden och ta fram grunden till en tjänsteindelning/- taxonomi s.k. stadsplan för att stödja Fördelning av förvaltnings/koordineringsansvar Sökning av tjänster i tjänstekatalogen Vad har vi gjort hittills? –Insamling av befintliga taxonomier som används i svenskt e-förvaltning för att skapa en lägesbild –Tagit fram exempel på taxonomier som används utanför Svensk e-förvaltning –Analys och första visualisering av insamlat material som underlag för diskussion

17 Leveranser Kravspecifikation - Tjänstekatalogen v2.0 –Användningsfall –Tjänstekatalogens tjänster –Aktivitetslista i samarbete med Jordbruksverket Instruktion Tjänstebeskrivning –Tjänstebeskrivningsmall v2.0 Metod för tjänsteutveckling Stadsplan Tjänster (Koncept & Perspektiv) Detta är också leveranser och beroenden till samtliga leveransområden inom AUDS.


Ladda ner ppt "Tjänster. Tjänstekatalogen Tjänstekatalogens tjänster Vad behöver förändras/utvecklas och varför? –Tjänstekatalogen behöver bli en distribuerad katalog."

Liknande presentationer


Google-annonser