Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför dokumenterar vi? Återanvändning Kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför dokumenterar vi? Återanvändning Kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Varför dokumenterar vi? Återanvändning Kommunikation

2 Terminology Binding Requirements and Principles NHS 2008

3 Målen för den elektroniska journalen Ökad funktionalitet för användarna – lättillgänglighet, intuitiva användargränssnitt mm Förenkling - information ska helst matas in en enda gång mm Stödja inriktning mot evidensbaserad vård – beslutsstöd i realtid (semantisk precision) Stödja regelverk och etablerade vårdprocesser som nationella riktlinjer, vårdprogram

4 Strategier för att nå målen Entydiga definitioner av kliniska begrepp Likformig representation Maskinellt sökbar information Professionell konsensus om innehållet

5 Verktyg för att nå målen Etablerade terminologier Nationellt enhetlig informationsmodell Samverkan mellan terminologi och informationsmodell för hur informationen ska representeras

6 Behövs terminologier om man har informationsmodeller?

7 Behövs informationsmodeller om man har terminologier? Blodtrycket i sittande är 120/80 Snomed CT kan uttrycka 163035008|Blodtryck sittande| : Blodtrycksvärdet kan inte uttryckas med terminologin. Informationsmodellen tar hand om och lagrar mätvärdet Daniel Karlsson 2009

8 KKKK SNOMED CT kOD Hej då! Statistik, DRG, ersättningar Hej då ! Klinisk dokumentation Olika terminologier Obs! Obs

9 Snomed CT Tillhandahåller ett gemensamt språk för olika specialiteter och vårdnivåer – lingua franca Är den helt dominerande kliniska terminologin för datoriserade system

10 Snomed CT Snomed CT är en klinisk terminologi – styrkan ligger i att terminologin tillsammans med informationsmodellen kan representera innehållet i journalen Snomed CT kan bidra till –att organisera journalinnehållet –att reducera variabilitet i hur vårdinformation registreras, insamlas och kodas –semantisk interoperabilitet Snomed CT kan göra beskrivningar av diagnostik och behandlingar mer precisa och fingranulerade Snomed CT kan användas som ett underlag för beslutsstöd

11 Innebär Snomed CT slutet för klassifikationerna? Snomed CT kommer inte att ersätta ICD-10, ICF och KVÅ på grund av –strukturskillnader –olikartade syften –det arv som klassifikationerna bär på –mappning mellan Snomed CT och klassifikationerna kommer inte att göra automatmappning möjlig

12 Självkänsla 247891008|self-esteem| (mycket mindre) -3 - +3 (mycket mer) Talträngdhet 118231006|communication finding| Idé-tankeflykt 247625006|flow of thought| Symtom vid bipolär sjukdom

13 Symtom vid bipolar sjukdom 288678008|unable to terminate conversation| 288681003|difficulty terminating conversation| 288636002|does make conversation| 288638001|difficulty making conversation| 288637006|does not make conversation| 88052002|mutism| Talträngdhet 118231006|communication finding|

14 Depression Low mood 41006004 Loss of interest in previously enjoyable activity 417523004 Lack of energy 248274002 Appetite (decrease, increase) 64379006, 72405004 Body weight (decrease, increase) 89362005, 8943002 Sleep (decrease, increase) 59050008, 77692006 Psychomotor (decrease, increase) 398991009, 47295007 Reduced libido 8357008 Low self esteem 286647002 Feeling guilt 7571003 Suicidal thoughts 6471006 Suicidal intent 304594002 Bedirhan Üstün, WHO

15 Projektet ”Informationsstruktur för kvalitetsregister” (IFK2) Syftar till att underlätta informationsöverföring från journal till kvalitetsregister genom –en gemensam informationsstruktur –användning av Snomed CT och andra standardiserade terminologier/klassifikationer/kodverk –utnyttjande av de nationella IT-tjänsterna* * autentisering, åtkomstkontroll, samtycke, vårdrelation, utlämnande, säker patientkontext, notifiering, logg, logganalys, HSA-katalog

16 Projektet ”Informationsstruktur för kvalitetsregister” (IFK2) Pilotprojekt under 2009/2010 –Kvalitetsregistret RiksSvikt –Prövning med journalsystemen Cambio/Cosmic och Melior

17 Den fortsatta spridningen av Snomed CT inom vården och omsorgen Införandet ska ske stegvis Inriktning på: –fler kvalitetsregister –vårdprocesser med stor volym och/eller stor kostnad t ex stroke, hjärtinfarkt, diabetes –vårdområden där patientsäkerheten kan ökas


Ladda ner ppt "Varför dokumenterar vi? Återanvändning Kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser