Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MDH – den samverkande högskolan Karin Röding, rektor Mälardalens högskola Innovation by Collaboration 3 september 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MDH – den samverkande högskolan Karin Röding, rektor Mälardalens högskola Innovation by Collaboration 3 september 2014."— Presentationens avskrift:

1 MDH – den samverkande högskolan Karin Röding, rektor Mälardalens högskola Innovation by Collaboration 3 september 2014

2 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 51 program 11internationella program 11forskarutbildningsämnen 900 anställda 71professorer Ca 200 aktiva forskarstuderande vid MDH 12 000 studenter

3 3

4 Framtidens energi Processoptimering för industriprocesser och energisektorn Sex etablerade forskningsinriktningar 4 Inbyggda system Datorer i produkter och produktionssystem Innovation och produktrealisering Metoder och verktyg från idé till produktion och kund Industriell ekonomi, organisation och arbetslivsvetenskap Processer för förändring och förnyelse Hälsa och välfärd Vård och medicin möter social- och beteendevetenskap Utbildningsvetenskap Didaktik för framtidens utbildning, yrkesverk- samhet och utbildnings- system

5 Utbildningsområden med tillhörande forskningsinriktning Hälso- och välfärds- utbildningar Hälsa och välfärd Hälso- och välfärds- utbildningar Industriell ekonomi och organisation Ekonomi- utbildningar Innovation och produkt- realisering Framtidens energi Inbyggda system Teknik- utbildningar Utbildnings- vetenskap Lärar- utbildningar

6 Vision: Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan

7 Samproduktion och samverkan Samproduktion ● Ömsesidigt behov, värde och nytta ● Gemensam kompetens ● Ansvar vilar på MDH och samproducerande partner ● Aktiviteter genomförs av MDH och samproducerande partner ● Projektportfölj Samverkan ● Snarare ensidigt behov, värde och nytta ● MDH:s egen kompetens ● MDH:s ansvar ● MDH:s aktivitet ● Enstaka projekt

8 Goda exempel på samproduktion ●Samhällskontraktet ●Strategiska avtal med ABB, Bombardier, Västmanlands kommuner och landsting, Regionförbundet Sörmland, samt Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö och Mälarenergi ●Volvo Preferred Research Partner ●Forskning i världsklass ●Idélab ●Robotdalen ●Automation Region

9 OPENINNOVATION@MDH Delprocess – offentlig sektor Plan: Stärka kontakterna med länets kommuner och landstinget. Träffar med ledande politiker och tjänstemän. Mål: Identifiera gemensamma mål och finna bra samverkansformer. Möten: Bl.a. träffar med kommunledningar och Regionförbundet Södermanland och Västmanlands kommuner och landsting

10 Samhällskontraktet - Skola, omsorg och framtidens arbetskraft ●4-årigt avtal 2009-2013 ●Professionalisera och effektivisera samverkan ●Gemensamma mål – för regionens bästa ●Medel från kommunerna 40 Mkr ●Ny period beslutad 2014-2017 ●Samma belopp dvs. 40 Mkr ●Landstingen i Södermanland och Västmanland deltar fr.o.m 2014 med 3 Mkr/år/landsting TRE PARTER: ESKILSTUNA VÄSTERÅS MDH

11 En långsiktigt hållbar struktur för jämlik och ömsesidig samverkan inom hälsa och välfärd. Målet med MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheterna, utbildningarna och forskningen inom området hälsa och välfärd.

12 en regional samverkansarena för ●skolutveckling, ●forskning och forskarutbildning, ●kompetensutveckling och ●kompetensförsörjning MKL – Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande

13 Åtgärder i miljonprogramområden: ●Leder insatt åtgärd till önskad effekt? ●Hur kan kommunen styra genomförandet av åtgärder i samverkan med andra aktörer? Hållbar samhällsutveckling

14 OPENINNOVATION@MDH Delprocess - Näringsliv Plan: Framtagen för MDH:s viktigaste strategiska kontakter på ledningsnivå inom näringslivet. Mål: Strategiska samarbetsavtal. Möten: Bl.a. ABB-bolag, Atlas Copco, Bombardier, ICA, Leax, Prevas, Seco Tools, Systemair, Volvo Powertrain

15 ●MDH-fokus: utbildningarna ska vara anpassade till arbetsmarknaden ●ABB-fokus: säkerställa rekryteringen av personer med rätt kompetens I avtalet ingår bland annat: ●40 examensarbeten för MDH-studenter varje år ●110 sommarpraktikplatser för MDH-studenter varje år MDH + för framtidens arbetskraft

16 ●Ett långsiktigt samarbete som innebär ömsesidiga fördelar för båda parter. ●Genom avtalet skapas en långsiktighet som: förenklar fler gemensamma forskningsinitiativ i framtiden, ökar antalet företagsdoktorander, verkar för att fler studenter snabbt får jobb. Volvo Group Preferred Research Partner

17 ●ITS EASY är en forskarskola inom inbyggda system där åtta företag och 14 doktorander ingår ●Innofacture är en forskarskola inom innovation och produktion som är startad tillsammans med åtta av Sveriges största tillverkningsföretag Industriforskarskolor

18 ●Syftet är att driva det långsiktiga arbetet med samverkan på ledningsnivå ●Rådet har en rådgivande roll till ledningsgruppen i strategiska frågor kring samverkan och samproduktion ●Rådet ska bidra med idéer kring hur MDH kan utvecklas som samproducerande lärosäte ●Prorektor är ordförande och ytterligare sex ledamöter MDH:s samverkansråd

19 Tack!


Ladda ner ppt "MDH – den samverkande högskolan Karin Röding, rektor Mälardalens högskola Innovation by Collaboration 3 september 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser